Ühiskonnateaduste saal

Asume raamatukogu 5. korrusel

Kontaktid: e-post yktsaal@nlib.ee,

tel. 630 7101

Ühiskonnateaduste saalis on „infoteaduse, psühholoogia, sotsioloogia, politoloogia, majanduse ja statistika“ avakogu. Sa võid sisse astuda ka saali juures asuvasse avatud hoidlasse, kust leiad lisaks palju raamatuid ja ajakirju.

 
 
 
 

Jälgi meid sotsiaalmeedias!

 

 

 

Parlamendiraamatukogu uudiskiri - Parlamendiraamatukogu teenuseid, tegevusi, uusi raamatuid ja näitusi tutvustav uudiskiri.

 

Kojulaenutus

  • koju laenutame raamatukogunduse ja infoteaduse avakogu raamatuid laenutähtajaga 30 päeva

  • raamatukogunduse ja infoteaduse avakogu ajakirju laenutähtajaga 7 päeva

  • lugemissaalide avariiulitel olevat kirjandust, millel on e-kataloogis ESTER staatus KOHAL laenutähtajaga 7 päeva

  • seitsme päeva laenutuse tähtaega ei pikendata

  • laenutused vormistatakse ühiskonnateaduste saalis

  • koju ei laenutata raamatuid, mille tagumisel kaanel olev vöötkood on märgistatud punase täpiga

 

Meie väljaanded:

Ühiskonnauuringud

Väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud peamistest uuringutest ja väljaannetest ning tutvustab neid laiemale üldsusele. Vaata ka Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu poolt koostatavat väljaannet Think Tank Review, mis tutvustab EL liikmesriikides läbiviidud uuringuid.

Loe viimaseid numbreid:
2018 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Varem ilmunud Ühiskonnauuringute numbreid saad lugeda digitaalarhiivis DIGAR.

Eestis läbi viidud ühiskonnateaduse valdkonna uuringuid saad sirvida ka siit.

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile siit.

Dixi. Riigikogu liige on öelnud

Dixi. Riigikogu liige on öelnud - väljaanne pakub põhjalikku ülevaadet parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust. Väljaande varasemaid numbreid saad lugeda digitaalarhiivist DIGAR

Uued raamatud - ÜHISKONNATEADUSED - Rahvusraamatukokku saabunud ühiskonnateaduste alaste raamatute nimestik asub e-kataloogis ESTER.

Uute raamatute nimestik uueneb igal nädalal.

 

Andmebaasid

Rahvusraamatukogu vahendusel saab kasutada paljusid sotsiaalteaduste litsentsiandmebaase. Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu on raamatukogu registreeritud kasutajal juurdepääs andmebaasidele ka väljaspool raamatukogu.

Academic Search Complete (Ebscohost) - akadeemiliste väljaannete artiklite bibliograafia- ja täistekstandmebaas.

Business Source Complete (Ebscohost) - äri- ja majandusalase info ja artiklite bibliograafia- ja täistekstandmebaas.

Political Science Oxford Scholarship Online - Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatud politoloogiast.

Economics and Finance Oxford Scholarship Online - Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatud majandusest ja rahandusest.

Emerald Insight - lai valik juhtimisalaseid ajakirju kirjastuselt Emerald.

Research Monitor - sisaldab turu-uuringuid ja analüüse paljude riikide ja valdkondade kohta

Integrum – Venemaad, SRÜ riike ja Baltimaid kajastavate andmebaaside (ca 3500) kogum. Andmebaas sisaldab ajalehtede ja ajakirjade täistekste, uudiseid, pressi- ja ametlikke teateid, personaaliaid, raamatuid jm.

Koostame andmebaasi Vabariigi Presidendi Bibliograafia

President Lennart Meri bibliograafia leiad siit.

Andmebaasi Parlamentarism koostati kuni 31. detsember 2015

Rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasid - majandus-, poliitika- ja rahvusvaheliste suhete alast informatsiooni ja statistikat leiab rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasidest.

Parlamendiraamatukoguna koostame e-väljaandeid

Naised Eesti parlamendis 1917-1940, 1992-2010 - ülevaade naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus

Rahvusraamatukogust võrsunud parlamendiliikmed - tutvustame nelja inimest, kes on töötanud nii raamatukogus kui ka Riigikogus.

E-näitus Meie parlament ja aeg annab ülevaate Eesti parlamendi asutamisest, tegevusest ja arengust 90 aasta jooksul.

 

Lugemissaali näitus

14. septembril 2003 toimus Eestis rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Samal aastal toimusid rahvahääletused üheksas Euroopa riigis. Leedu langetas otsuse maikuus, seni euroskeptilisusega silma paistnud Läti ütles Euroopa Liidule "jah" 20. septembril.
Ühiskonnateaduste lugemissaalis on 1. augustist kuni 31. oktoobrini avatud sellele sündmusele tagasivaatav väljapanek raamatutest ja artiklitest. Tutvuda saate nii liitumise pooldajate, kui ka vastaste seisukohtadega. Olete oodatud!