Trükitoodangu statistika | Eesti Rahvusraamatukogu

Trükitoodangu statistika

EESTI TRÜKITOODANGU STATISTIKA: RAAMATUD, BROŠÜÜRID, PERIOODILISED VÄLJAANDED

Rahvusraamatukogu vastutab säilituseksemplari seadusest tulenevalt kõikide eesti keeles või Eestis ilmunud teavikute kogumise ning samuti ka trükitoodangu statistiliste andmete eest. Rahvusraamatukogusse jõuavad kõik seaduse alusel edastatud väljaanded (ajalehed, ajakirjad, raamatud, noodid jne), mis annab hea baasi pideva ülevaate andmiseks.

Trükitoodangu statistika on leitav Statistikaameti statistika andmebaasis (sotsiaalelu rubriigis, kultuuri alajaotuses).

Rahvusraamatukogu hakkas 2020. a. märtsist avaldama ka Eesti raamatute, ajalehtede ning ajakirjade igakuist avaldamisstatistikat, mis põhineb jooksvalt raamatukogusse jõudnud väljaannetel.

Raamatute arvestamise alus on nende registreerimine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Ajalehtede ja ajakirjade ülevaate aluseks on saabunud säilituseksemplarid.

Eesti raamatute, ajalehtede ning ajakirjade igakuise ilmumisstatistika leiab siit. 

Ajalehtede ja ajakirjade trükiväljaannete detailsed nimekirjad kuude lõikes koos ilmumissagedustega leiab siit.

 

Raamatute statistika: tel. 630 7372 - Tiina Soopa Tiina.Soopa@nlib.ee
Jadaväljaannete statistika: tel. 630 7376 - Piret Räpp Piret.Rapp@nlib.ee

 

 

 

2018

2019

2020

 

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks.)

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks.)

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks)

 

Raamatud, brošüürid

3792

3542

3597

3252,5

3634

3155,5

 

s.h. esitrükid

3576

3225

3370

2986,8

3455

2912,8

 

eestikeelsed

3058

3130

2917

2864,2

2899

2856,1

 

laste-ja täiskasvanute ilukirjandus

1327

1056,8

1330

1083,1

1370

1146

 

kooliõpikud

123

249

116

230,9

110

188,6

 

E-raamatud

1669

 

1208

 

1628

 

 

Ajalehed

100

 

92

 

86

 

 

E-ajalehed

 

 

 

 

58

 

 

Väikelehed

246

8617,7

166

7979,5

163

9015,8

 

E-väikelehed

 

 

 

 

134

 

 

Ajakirjad

347

16058,3

336

15045,5

296

13091,5

 

E-ajakirjad

 

 

 

 

191

 

 

Jätkväljaanded

372

544,1

343

480,6

313

426,6

 

E-jätkväljaanded

 

 

 

 

283

 

 

 

Definitsioonid:

  • Ajaleht − jadaväljaanne, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (iga päev, kord nädalas jne) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid sündmusi ja teemasid.

  • Päevaleht − iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht.

  • Väikeleht − kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas  piirkonnas või huvirühmas.

  • Ajakiri − jadaväljaanne, mida avaldatakse regulaarsete intervallidega sagedamini kui kord aastas ja mis sisaldab tavaliselt eraldi artikleid.

  • Nimetus − iga omaette pealkirjaga teavik.

  • Number − ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne (mitu ühikut sama pealkirjaga väljaannet on teatud ajavahemikul ilmunud).