Trükitoodangu statistika | Eesti Rahvusraamatukogu

Trükitoodangu statistika

EESTI TRÜKITOODANGU STATISTIKA: RAAMATUD, BROŠÜÜRID, PERIOODILISED VÄLJAANDED

Rahvusraamatukogu vastutab säilituseksemplari seadusest tulenevalt kõikide eesti keeles või Eestis ilmunud teavikute kogumise ning samuti ka trükitoodangu statistiliste andmete eest. Rahvusraamatukogusse jõuavad kõik seaduse alusel edastatud väljaanded (ajalehed, ajakirjad, raamatud, noodid jne), mis annab hea baasi pideva ülevaate andmiseks.

Trükitoodangu statistika on leitav Statistikaameti statistika andmebaasis (sotsiaalelu rubriigis, kultuuri alajaotuses).

Rahvusraamatukogu hakkas 2020. a. märtsist avaldama ka Eesti raamatute, ajalehtede ning ajakirjade igakuist avaldamisstatistikat, mis põhineb jooksvalt raamatukogusse jõudnud väljaannetel.

Raamatute arvestamise alus on nende registreerimine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Ajalehtede ja ajakirjade ülevaate aluseks on saabunud säilituseksemplarid.

Eesti raamatute, ajalehtede ning ajakirjade igakuise ilmumisstatistika leiab siit. 

Ajalehtede ja ajakirjade trükiväljaannete detailsed nimekirjad kuude lõikes koos ilmumissagedustega leiab siit.

 

Raamatute statistika: tel. 630 7372 - Tiina Soopa Tiina.Soopa@nlib.ee
Jadaväljaannete statistika: tel. 630 7376 - Piret Räpp Piret.Rapp@nlib.ee

 

 

 

2019

2020

2021

 

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks.)

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks.)

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks)

Raamatud, brošüürid

3597

3252,5

3634

3155,5

3715

3418,2

s.h. esitrükid

3370

2986,8

3455

2912,8

2454

3096,1

eestikeelsed

2917

2864,2

2899

2856,1

3027

3027,2

laste-ja täiskasvanute ilukirjandus

1330

1083,1

1370

1146

1510

1268,4

kooliõpikud

116

230,9

110

188,6

161

248,9

E-raamatud

1208

 

1628

 

2724

 

Ajalehed

92

 

86

 

 80

 

E-ajalehed

 

 

58

 

 54

 

Väikelehed

166

7979,5

163

9015,8

 163

10281,4

E-väikelehed

 

 

134

 

 134

 

Ajakirjad

336

15045,5

296

13091,5

 293

12056,8

E-ajakirjad

 

 

191

 

 196

 

Jätkväljaanded

343

480,6

313

426,6

279

450,6

E-jätkväljaanded

 

 

283

 

264

 

 

Definitsioonid:

  • Ajaleht − jadaväljaanne, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (iga päev, kord nädalas jne) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid sündmusi ja teemasid.

  • Päevaleht − iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht.

  • Väikeleht − kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas  piirkonnas või huvirühmas.

  • Ajakiri − jadaväljaanne, mida avaldatakse regulaarsete intervallidega sagedamini kui kord aastas ja mis sisaldab tavaliselt eraldi artikleid.

  • Nimetus − iga omaette pealkirjaga teavik.

  • Number − ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne (mitu ühikut sama pealkirjaga väljaannet on teatud ajavahemikul ilmunud).