Trükitoodangu statistika | Eesti Rahvusraamatukogu

Trükitoodangu statistika

EESTI TRÜKITOODANGU STATISTIKA: RAAMATUD, BROŠÜÜRID, PERIOODILISED VÄLJAANDED

Rahvusraamatukogu vastutab säilituseksemplari seadusest tulenevalt kõikide eesti keeles või Eestis ilmunud teavikute kogumise ning samuti ka trükitoodangu statistiliste andmete eest. Rahvusraamatukogusse jõuavad kõik seaduse alusel edastatud väljaanded (ajalehed, ajakirjad, raamatud, noodid jne), mis annab hea baasi pideva ülevaate andmiseks.

Trükitoodangu statistika on leitav Statistikaameti statistika andmebaasis (sotsiaalelu rubriigis, kultuuri alajaotuses).

Rahvusraamatukogu hakkas 2020. a. märtsist avaldama ka Eesti raamatute, ajalehtede ning ajakirjade igakuist avaldamisstatistikat, mis põhineb jooksvalt raamatukogusse jõudnud väljaannetel.

Raamatute arvestamise alus on nende registreerimine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Ajalehtede ja ajakirjade ülevaate aluseks on saabunud säilituseksemplarid.

Eesti raamatute, ajalehtede ning ajakirjade igakuise ilmumisstatistika leiab siit. 

Ajalehtede ja ajakirjade trükiväljaannete detailsed nimekirjad kuude lõikes koos ilmumissagedustega leiab siit.

 

Raamatute statistika: tel. 630 7372 - Tiina Soopa Tiina.Soopa@nlib.ee
Jadaväljaannete statistika: tel. 630 7376 - Piret Räpp Piret.Rapp@nlib.ee

 

 

2017

2018

2019

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks.)

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks.)

Nimetuste arv

Trükiarv (tuh. eks.)

Raamatud, brošüürid

3916

4067

3792

3542

3597

3252,5

s.h. esitrükid

3596

3541

3576

3225

3370

2986,8

eestikeelsed

3225

3566

3058

3130

2917

2864,2

laste-ja täiskasvanute ilukirjandus

1395

1255,4

1327

1056,8

1330

1083,1

kooliõpikud

159

326,7

123

249

116

230,9

Ajalehed

109

 

100

 

92

 

Väikelehed

305

7534,7

246

8617,7

166

7979,5

Ajakirjad

340

17273,7

347

16058,3

336

15045,5

Jätkväljaanded

396

635,2

372

544,1

343

480,6

 

Definitsioonid:

  • Ajaleht − jadaväljaanne, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (iga päev, kord nädalas jne) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid sündmusi ja teemasid.

  • Päevaleht − iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht.

  • Väikeleht − kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas  piirkonnas või huvirühmas.

  • Ajakiri − jadaväljaanne, mida avaldatakse regulaarsete intervallidega sagedamini kui kord aastas ja mis sisaldab tavaliselt eraldi artikleid.

  • Nimetus − iga omaette pealkirjaga teavik.

  • Number − ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne (mitu ühikut sama pealkirjaga väljaannet on teatud ajavahemikul ilmunud).