Terminoloogia

Raamatukogu- ja infoteadusterminoloogia väljatöötamine ja terminikorrastus kuulub Eesti Rahvusraamatukogu ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna pädevusse. Koostöös korraldatakse ka oskuskeelepäevi, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium „Eestikeelse terminoloogia programmi (2013–2017)“ kaudu.

Terminoloogiatöö hõlmab raamatukogusõnastiku haldamist, nõustamist termini- ja keeleküsimustes (nii telefonitsi kui ka e-päringute kaudu) ning ERÜ terminoloogiatoimkonna töökoosolekute korraldamist.

Valiku üld- ja oskuskeelesõnastikke ning keelenõuannet pakkuvaid veebiallikaid leiab keeleinfost.

Raamatukogu terminoloogia küsimustega tegeleb juhtiv spetsialist Kai Välbe, e-mail: Kai.Valbe@nlib.ee

Raamatukogusõnastik

Raamatukogusõnastik põhineb Eesti Rahvusraamatukogus peetaval andmebaasil ja sisaldab üle 5 057 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas arutatud ja heakskiidetud termini raamatukogunduse, infoteaduse, bibliograafia, raamatuteaduse, infotehnoloogia, kartograafia jm raamatukogunduse sidusaladelt.
Vasted on esitatud inglise, saksa, soome, prantsuse ja vene keeles. Andmebaas sisaldab ka eestikeelsetes raamatukogutööga seotud standardites määratletud terminite kirjeid.

2019. aasta veebruari seisuga oli andmebaasis lisaks avalikus sõnastikus olevale 5 057 terminile ka 1 198 varjatud kirjet. ERÜ terminoloogiatoimkond tegeleb nende poolikute kirjete korrastamisega ja uute kirjete lisamisega.
2018. aastal kasutati meie andmebaasi 15 192 korda ja esitati 16 131 päringut.

Oskuskeelepäevad

Oskuskeelepäevi korraldatakse 2006. aastast. Esimesega neist tähistati ERÜ terminoloogiatoimkonna 35. tegutsemisaastat. Sealt sai alguse tava korraldada oskuskeelepäeva iga aasta sügisel. Aasta-aastalt on seminarid populaarsust kogunud – osavõtjaid alati pea sadakond, vahel rohkemgi.

Seminaride kavad ja ettekanded: