Terminoloogia | Eesti Rahvusraamatukogu

Terminoloogia

Raamatukogu- ja infoteadusterminoloogia väljatöötamine ja terminikorrastus kuulub Eesti Rahvusraamatukogu ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna pädevusse. Koostöös korraldatakse ka oskuskeelepäevi, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium „Eestikeelse terminoloogia programmi (2013–2017)“ kaudu.

Terminoloogiatöö hõlmab raamatukogusõnastiku haldamist, nõustamist termini- ja keeleküsimustes (nii telefonitsi kui ka e-päringute kaudu) ning ERÜ terminoloogiatoimkonna töökoosolekute korraldamist.
Raamatukogu terminoloogia küsimustega tegeleb terminoloog Kai Välbe, e-mail: kai.valbe@nlib.ee

Raamatukogusõnastik põhineb Eesti Rahvusraamatukogus peetaval andmebaasil ja sisaldab üle 5 010 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas arutatud ja heakskiidetud termini raamatukogunduse, infoteaduse, bibliograafia, raamatuteaduse, infotehnoloogia, kartograafia jm raamatukogunduse sidusaladelt.
Vasted on esitatud inglise, saksa, soome, prantsuse ja vene keeles. Andmebaas sisaldab ka eestikeelsetes raamatukogutööga seotud standardites määratletud terminite kirjeid.

2018. aasta märtsi seisuga oli andmebaasis lisaks avalikus sõnastikus olevale 5 010 terminile ka 1 249 varjatud kirjet. ERÜ terminoloogiatoimkond tegeleb nende poolikute kirjete korrastamisega ja uute kirjete lisamisega.
2017. aastal kasutati meie andmebaasi 77 120 korda ja esitati 91 402 päringut.

 

Oskuskeelepäev 2020

XV oskuskeelepäev, 13. oktoobril 2020 Rahvusraamatukogus.

Digikultuuriaastale kohaselt keskendutakse oskuskeelepäeval digiterminitele, aga ka teistele terminibaasidele.

TERMINITE KOSMOS

KAVA

 TERVITUSSÕNAD Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

SISSEJUHATUS Kalju Tammaru, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees

Digimisjuhiste ja autoriõigusliku seisundi deklaratsioonide tõlgetest – kuidas sündisid ja mis neist saanud on. Ettekanne  
Vahur Puik, MTÜ Eesti Fotopärand 

Uut Eesti Keele Instituudis (pdf.)
Arvi Tavast (EKI)

Kuidas õpetada külmkapile eesti keelt? Ehk andmestunud ühiskonna terminoloogia refleksioonid  (pdf.)
Liina Deutschler, Anu Masso (TalTech)

Kosmosevaldkonna terminitest (pdf.)
Uno Veismann, Laurits Leedjärv (TÜ Tartu Observatoorium)

Kas külalislahkust saab juhtida? (pdf)
Anne Roosipõld (Teenuste disaini ja juhtimise terminikomisjon)

Digiterminid raamatukogu terminoloogiasõnastikus
Kate-Riin Kont (TTK, ERÜ terminoloogiatoimkond)

Euroopa keskne terminibaas - unelm või tõelisus? Projektist "Federated eTranslation Termbank Network" (pdf.)
Kelly Lilles (EKI)

Päeva juht Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru

Korraldaja: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium. Vt „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027“

Lisainformatsioon ja küsimused: Kai Välbe; Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskus kai.valbe@nlib.ee; Tel:+ 372 6307 121

Oskuskeelepäev 2019

Veebisõnastik – see on imelihtne?

XIV oskuskeelepäev toimus teisipäeval, 8. oktoobril rahvusraamatukogus. Tänavusel oskuskeelepäeval keskenduti erinevatele veebisõnastikele ja anti ülevaade terminitööst nii riiklikus kui hariduslikus vaates.

Lisainformatsioon ja küsimused:
Kai Välbe; Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskus
kai.valbe@nlib.ee; Tel:+ 372 6307 121

KAVA

10.30-11.00 Osalejate registreerimine

11.00 TERVITUSSÕNAD
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

11.10 SISSEJUHATUS
Kalju Tammaru, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees

11.15 EESTI TERMINITÖÖ SÕNAS JA PILDIS
Sirli Zupping, Haridus- ja Teadusministeeriumi eesti keele nõunik, keeleteadlane

11.45 RIIGITEADUSTE TERMINOLOOGIAST
Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteooria professor, riigiteadlane

12.10 EKILEX JA TERMINIVÕRGUSTIK
Tõnis Nurk, Eesti Keele Instituudi keeleressursside ja keeletehnoloogia osakonna juhataja kt

12.35 SELETAMATU SELETAMINE – USUSÕNASTIKU KOOSTAMISEST
Mariina Viia, Toomas Schvak, Eesti Kirikute Nõukogu ususõnastiku töörühma liikmed

13.00-13.30 Lõunakohv

13.30 ÕS 2018
Maire Raadik, Eesti Keele Instituudi keelekorraldusosakonna vanemkeelekorraldaja, keeleteadlane

14.00 TERMINIÕPETUS RINGMAJANDUSE PÕHIMÕTTEL MAAÜLIKOOLI KEELEKESKUSES
Ülle Sihver, Eesti Maaülikooli keelekeskuse juhataja

14.25-14.50 PROJEKTIJUHTIMISTERMINITE ULATUS
Taavi Tamberg, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ettevõtlusosakonna informaatika assistent

14.50-15.00 OSKUSKEELEPÄEVA KOKKUVÕTE

Päeva juht Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru

Korraldaja: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium. Vt „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027“

---

Oskuskeelepäevi korraldatakse 2006. aastast. Esimesega neist tähistati Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) terminoloogiatoimkonna 35. tegutsemisaastat. Sealt sai alguse tava korraldada oskuskeelepäeva iga aasta sügisel. Aasta-aastalt on seminarid populaarsust kogunud – osavõtjaid alati pea sadakond, vahel rohkemgi.