Laenutamine

Kõik meie teavikud on leitavad E-kataloogist ESTER

Koju laenutatakse:

 • hoidlas asuvaid raamatuid, jätkväljaandeid ja noote, millel on E-katoloogis ESTER staatus KOHAL;

 • lugemissaalide (v.a. harulduste ja arhiivkogu) avariiulitelt kirjandust, millel on E-kataloogis ESTER staatus KOHAL;

 • infoteaduste ning Saksa, Austria ja Šveitsi avakogude ajakirju.

 

Korraga võib koju laenata 5 raamatut ja 5 nooti. Teavikud, mida koju ei laenutata, on E-kataloogis ESTER märkusega KOHALKASUTUS.

Teavikute tellimiseks ja laenutähtaja pikendamiseks on mitu võimalust:

Suure nõudlusega teavikute lugemiseks saab end panna järjekorda:

 • raamatutele ja jätkväljaannetele 5. korrusel teatmesaalis või e-posti info@nlib.ee vahendusel;

 • nootidele 8. korrusel muusikasaalis või e-posti muusika@nlib.ee vahendusel.

Hoidlas asuvaid teavikuid saab tellida sobivasse lugemissaali (ooteaeg 15 minutit), kus neid hoitakse lugeja nimel 3 tööpäeva. Teavikute tellimuste vastuvõtmine hoidlateavikutele samaks päevaks lõpetatakse pool tundi enne raamatukogu sulgemist.

Laenutähtaeg

 • raamatutele ja jätkväljaannetele 30 päeva, võimalik pikendada 3 korda (kui ei ole nõudlust);

 • nootidele 3 kuud;

 • lugemissaalide avariiulite raamatutele 7 päeva. Laenutähtaega ei pikendata.

 • infoteaduste ajakirjadele 7 päeva ja raamatutele 30 päeva (asuvad ühiskonnateaduste saalis).

 • Saksa, Austria ja Šveitsi kogu ajakirjadele 7 päeva ja raamatutele 14 päeva (asuvad humanitaarsaalis).

Laenutähtaega ei pikendata, kui

 • teavikul on nõudlus;

 • laenutähtaeg on ületatud;

 • lugejal on võlgnevus.

Laenatud teavikud saab tagastada:

 • fuajees asuvasse infolauda ja tagastusautomaati,

 • 5. korruse teatmesaali

 • Endla 3 sissekäigu koridoris asuvasse raamatute tagastuskasti E - P  7.00 - 22.00.

Teaviku tähtajaks tagastamata jätmise korral on leppetrahv vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu kasutamiseeskirjale 0.32 eurot iga viivitatud päeva eest teaviku kohta.

Teaviku rikkumisel või kaotamisel palume teavitada sellest raamatukogu e-posti või telefoni teel:

Teavik tuleb asendada sama teavikuga. Kui asendamine pole võimalik, tuleb hüvitada teaviku väärtus. Tutvu ka teavikute hüvitamise korraga.