Täienduskoolitus | Eesti Rahvusraamatukogu

Täienduskoolitus

Rahvusraamatukogu on keskne täienduskoolitusasutus eesti raamatukogudele, mis tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud majandustegevusteate nr. 176998 alusel, esitatud 30.03.2017. Esmane majandustegevusteade nr 152519 (esitatud 11.05.2016) on seoses õppekavarühmade muudatustega tühistatud.

Õppekorralduse alused

Raamatukoguhoidjate täienduskoolitustel osalevate rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogude raamatukoguhoidjatel on võimalus arendada nii raamatukogunduse ja infoteaduse alaseid teadmisi ning oskusi kui tundma õppida erinevaid ainevaldkondi.

Täienduskoolituse õppekavad:

Koolituskalender

Isikuandmete kaitse seadusest raamatukogudele ( 6 akadeemilist tundi)  Õppekava
Koolitus keskendub raamatukogude ülesannetele ja kohustustele uue isikuandmete kaitse üldmääruse all. Lisaks vaadatakse isikuandmete kaitse seaduse (hetkel) eelnõu muudatusi, mida see toob kaasa rahvaraamatukogude seaduses. Alustame isikuandmete kaitse ABC-st, mis loob tugeva baasi koolituse praktilisemale küljele. Koolituse lõppedes on osalejatel selge kujutlus (ja isegi tegevusplaan), mida tuleb oma raamatukogus teha, et viia selle tegevused uue regulatsiooniga kooskõlla. Teeme ka praktilisi ülesandeid. 
Koolitaja: Marianne Meiorg, andmekaitse ja õigusinfo juhtiv spetsialist
Koolituse hind: 30 eurot 
Koolitused toimuvad : 
25. september, kell 11.00- 16.45 Tallinnas, Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2, aud. 3107
7. november, Tartus ( Tartu koolitusele registreerimine lõppenud)
9. november, Rakveres, L-Virumaa Keskraamatukogu, Lai 7, saalis 

Registreeru siin ja märgi kindlasti, kus Sa soovid osaleda. 

Lisainformatsioon: Margit Jõgi, margit.jogi@nlib.ee, tel. 630 7123

 

 

 

IT koolitused raamatukoguhoidjatele

E-kodaniku juhendajakoolitus

Raamatukogude roll e-teenuste kasutamise ja digioskuste õpetamisel muutub üha olulisemaks. Selleks, et Sa oskaksid oma raamatukogu kasutajaid ja kogukonna liikmeid paremini juhendada, nõustada ja abistada, kutsume Sind osalema koolitusprojektis, mis toetab ja kinnistab digitaalset kirjaoskust raamatukogutöötajatel ja teistel kogukonna eestvedajatel.   

Koolitusel saad Sa lihvida oma oskusi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel, õppida tõhusamalt kasutama tekstitöötlusprogrammi Word  ja tabeltöötlusprogrammi Excel, mitmeid e- teenuseid, ID-kaarti ja mobiil-ID ning tundma küberruumi riske.

Kursuste õppekava, õpiväljundid ning materjalid on väljatöötatud BCS Koolituse AS ja Rahvusraamatukogu koostöös ning kinnitatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt. 

Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi auditoorset praktilist õpet, mis on jagatud kahele päevale. 

Koolitaja: BCS Koolitus AS 

Tutvu koolituse kodulehega ja registreeru koolitusele. Individuaalsete oskuste juhendamise efektiivsuse tagamiseks peaksid Sa enne koolitust tegema testi, mis näitab Sinu praeguste digioskuste taset. Pärast registreerumist saad Sa testi e-meilile.

Sulle sobivad kuupäevad saad valida pärast testi.

Kursus lõpeb testi ja tunnistusega, iga osaleja saab juhendmaterjali.

Koolitus on tasuta!

Projekt ’’e-Kogukond’’ teostajaks on BCS Koolitus AS ja Eesti Rahvusraamatukogu ning rahastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu viidavast Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.