Täienduskoolitus

Juhtimiskoolituse programm raamatukogude juhtidele

Käesoleval koolitusel käsitletakse heaks juhiks olemise ja kasvamise teemat. Uuritakse, mida tähendab juhi roll organisatsioonis, kuidas luua ja hoida tulemuslikke, konstruktiivseid suhteid teiste organisatsiooni liikmetega ning tulla toime tänapäevaste juhtimist puudutavate väljakutsetega. Vaadeldakse kaasaegseid juhtimise põhitõdesid ning inimeste käitumise psühholoogilisi tagamaid.
Koolituse läbinu omab ettekujutust inimressursi tähtsusest kaasaegses organisatsioonis ja orienteerub uutes juhtimistrendides, omab arusaama juhi/liidri peamistest tööülesannetest ja inimeste innustamisest.

Sihtrühm: maakonna -, linna- ja valla keskraamatukogude juhid

Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2

18. septembril, 15 .oktoobril ja 19. novembril
Programm eeldab osalemist kõigil kolmel päeval

Koolituse maksumus 85 eurot + käibemaks

Õppekava

Koolituskava

Registreerimine lõppenud!