Statistika

Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumi ja Statistikaametiga raamatukogualaste riiklike statiliste vaatluste korraldamine kõikidele raamatukogu tüüpidele. Statistikanäitajate kogumisel lähtutakse riikliku statistika seadusest ja EVS-ISO 2789:2014 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika standardist. 

Rahvusraamatukogu kogub, töötleb ja haldab raamatukogude statistilist andmestikku. Raamatukogude tegevuse tulemust mõõdetakse põhinäitajatega ....

 

Rahvusraamatukogu raamatukogude statistika andmebaasist on võimalik tellida erinevaid analüütilisi ülevaateid ja raamatukogude tegevusnäitajaid.

Maailmaraamatukogud kaardil.   Library Map of the World

Raamatukogude statistikaga tegeleb juhtiv spetsialist Margit Jõgi, tel 630 7123, e-mail: Margit.Jogi@nlib.ee

 

Esita statistika (Alanud on kooliraamatukogude statistika esitamine, tähtaeg on 30. september)
Leia statistikat

2018 astal esitasid statistikanäitajaid 528 rahvaraamatukogu, 329 kooliraamatukogu  ja 38 teadus-ja erialaraamatukogu

Teadusraamatukogude näitajad 2018

Statistikaameti andmebaas.

Statistika arhiiv

Raamatukogude statistika

2017 aastal esitasid statistikanäitajaid 532 rahvaraamatukogu, nendest 527 munitsipaalraamatukogu, 354 kooliraamatukogu