RVL raamatukogudele | Eesti Rahvusraamatukogu

RVL raamatukogudele

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel pakume raamatukogudele võimalust tellida oma lugejaile kirjandust Eesti Rahvusraamatukogust.

  • laenutame raamatuid ja noote

  • ei laenutata sundeksemplare (e-kataloogis tähisega K), arhiivkogu, harulduste kogu, teatmeteoseid, perioodilisi väljaandeid, auviseid, kaarte ning arhivaale

  • enne tellimuse esitamist soovitame kontrollida teaviku leidumust e-kataloogis ESTER

  • väljaanded saadetakse tellivale raamatukogule tähitud postisaadetisena, mille saatekulud tasub Eesti Rahvusraamatukogu

  • RVLi teel laenatud väljaanded tuleb tagastada tähitud postisaadetisena ja hüvitada selle postikulu (maksikirjade hinnad)

  • teaviku laenutähtaeg on 2-4 nädalat, raamatukogud on kohustatud tähtajast kinni pidama (tähtaja pikendamise võimalusi konkreetse teaviku puhul võib alati küsida RVL spetsialistilt)Võimalik on tellida nii paberil kui ka digitaalseid koopiaid.  • tellida saab koopiaid trükiväljaannetes ilmunud ja litsentsiandmebaasides sisalduvatest artiklitest

  • e-ajakirjade leidumust meie raamatukogus saab kontrollida e-ajakirjad

  • kui ei ole teada kõiki artikli tellimiseks vajalikke andmeid, esitage päring e-posti vahendusel aadressil illrk@nlib.ee ning me kontrollime artikli olemasolu andmebaasides või täpsustame andmeid

  • sõltuvalt lepingutingimustest saab tellida koopiaid (väljatrükke) litsentsiandmebaasides sisalduvatest artiklitest. Kui koopia edastamine elektrooniliselt on lubatud, saadetakse see tasuta tellija-raamatukogu e-posti aadressile

Tutvu raamatukogudevahelise laenutuse juhendiga ja hinnakirjaga.

Rohkem informatsiooni telefonil 6307 410 või e-posti illrk@nlib.ee vahendusel.