RVL raamatukogudele

Tel. 6307 410, fax 6307 401, e-post illrk@nlib.ee

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel saavad raamatukogud tellida oma lugejaile vajalikku kirjandust Eesti Rahvusraamatukogust.

Teaviku tellimisvorm 

  • laenutame raamatuid ja noote

  • ei laenutata sundeksemplare (e-kataloogis tähisega S), arhiivkogu, harulduste kogu ja kunstikogu teavikuid, teatmeteoseid, perioodilisi väljaandeid, auviseid, kaarte ning arhivaale

  • enne tellimuse esitamist soovitame kontrollida teaviku leidumust e-kataloogis ESTER

  • teavikud saadetakse tellivale raamatukogule tähitud postisaadetisena, mille saatekulud tasub Eesti Rahvusraamatukogu

  • RVLi teel laenatud trükised tuleb tagastada tähitud postisaadetisena ja hüvitada selle postikulu (maksikirjade hinnad)

  • teaviku laenutähtaeg on 2-4 nädalat, raamatukogud on kohustatud tähtajast kinni pidama (tähtaja pikendamise võimalusi konkreetse teaviku puhul võib alati küsida RVL spetsialistilt ülaltoodud kontaktidel)

Koopia tellimisvorm

  • tellida saab koopiaid trükiväljaannetes ilmunud ja litsentsiandmebaasides sisalduvatest artiklitest

  • e-ajakirjade leidumust meie raamatukogus saab kontrollida: e-ajakirjad

  • kui ei ole teada kõiki artikli tellimiseks vajalikke andmeid, esitage päring e-posti aadressil illrk@nlib.ee ning kontrollime artikli olemasolu andmebaasides või täpsustame andmeid

  • sõltuvalt lepingutingimustest saab tellida koopiaid (väljatrükke) litsentsiandmebaasides sisalduvatest artiklitest. Kui koopia edastamine elektrooniliselt on lubatud, saadetakse see tasuta tellija-raamatukogu e-posti aadressile

Vaata ka: Hinnakiri