RVL raamatukogudele | Eesti Rahvusraamatukogu

RVL raamatukogudele

Raamatukogudevahelise laenutusega saad oma lugejaile tellida kirjandust rahvusraamatukogust.

Kuidas tellida raamatuid ja noote? 

 • Enne tellimuse esitamist kontrolli teaviku leidumust e-kataloogis ESTER

 • Tellitud väljaanded saadetakse tähitud postisaadetisena sinu raamatukogule. Saatekulu tasub Eesti Rahvusraamatukogu. 

 • Teaviku laenuperiood on 2–4 nädalat. Tähtaja pikendamise võimalust uuri RVLi spetsialistilt. 

 • Laenatud väljaanded tagasta tähitud postisaadetisena ning tasu postikulu (maksikirjade hinnad). 

Me ei laenuta:

 • säilituseksemplare (e-kataloogis tähisega K); 

 • arhiivkogu eksemplare; 

 • harulduste kogu eksemplare; 

 • perioodilisi väljaandeid;  

 • auviseid; 

 • kaarte;  

 • arhivaale.

Kuidas tellida artiklite koopiaid? 

 • Tellida saad trükiväljaannetes ilmunud ja litsentsiandmebaasides sisalduvate artiklite koopiaid. 

 • Kontrolli e-ajakirjade leidumust meie raamatukogus. 

 • Kui ei ole teada kõiki artikli tellimiseks vajalikke andmeid, esita päring e-posti aadressil illrk@nlib.ee ning me kontrollime artikli olemasolu andmebaasides või täpsustame andmeid. 

 • Litsentsiandmebaasides sisalduvate artiklite koopiaid (väljatrükke) saad tellida sõltuvalt lepingutingimustest. 

  • Kui koopia edastamine elektrooniliselt on lubatud, saadetakse see tasuta sinu e-postile. 

Tutvu raamatukogudevahelise laenutuse juhendiga ja hinnakirjaga. 

 

Tellimuse esitamiseks ja lisainfo saamiseks võta ühendust: 6307 410, illrk@nlib.ee