Rahvusteavikud

Rahvusraamatukogu üheks põhiülesandeks on rahvusteavikute kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. Rahvusteavikutena käsitletakse Eestis kõigis keeltes avaldatud ning välismaal eesti keeles avaldatud teavikuid, eestikeelsete teoste tõlkeid ja Eestist pärit autorite võõrkeelseid teoseid. Komplekteeritakse raamatuid, perioodikat ja jätkväljaandeid, pisitrükiseid, kaarte, noote, plakateid ja postkaarte, heli- ja videosalvestisi, füüsilisel kandjal elektroonilisi teavikuid, võrguväljaandeid ning trükifaile.

Rahvusteavikuid kogutakse alates 1918. aastast, mil asutati Riigiraamatukogu. 1919. aastal hakati saama Eesti trükiste sundeksemplare. Eestikeelsete ja Eestis ilmunud trükiste kogumise ja säilitamise eesmärgil loodi 1935. aastal arhiivkogu, mida komplekteeriti 1950. aastani. Arhiivkogu taasloodi 1965. aastal ning selle koosseisu arvati ka aastail 1935-1950 loodud kogu. Arhiivkogu osaks on ka üks esimesi eesti talupoegade loodud raamatukogusid – 1872. aastal asutatud Virumaa Metsiku küla laenuraamatukogu.
Käesoleval ajal säilitatakse kõiki enne 1861. aastat ilmunud eestikeelseid ja enne 1831. aastat ilmunud võõrkeelseid rahvusteavikuid harulduste kogus ning hiljem ilmunutest üht, kõige paremini säilinud eksemplari arhiivkogus. Teised eksemplarid kuuluvad põhikogusse. Võrguväljaannetena komplekteeritakse internetis avaldatud raamatuid, ajalehti, ajakirju, jätkväljaandeid, kaarte ja noote ning neid säilitatakse digitaalarhiivis DIGAR.

Rahvusteavikuid komplekteeritakse jooksvalt Säilituseksemplari seaduse ning Komplekteerimise juhendi alusel. Järelkomplekteeritavad ja mujal ilmunud teavikud saadakse tellimiste, ostude, annetuste ja vahetuste teel.

Rahvusteavikud kajastuvad E-kataloogis ESTER ning Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Võrguväljaanded ja trükifailid on leitavad ka DIGARi otsingu ja Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmekogude kaudu.

Rahvusteavikute kasutamine on reguleeritud Rahvusraamatukogu kasutuseeskirjaga. Harulduste kogu teavikuid ning arhiivkogusse kuuluvaid Rahvusraamatukogu ainueksemplare saab kasutada harulduste ja arhiivkogu saalis. Trükiste digitaalsed koopiad on leitavad DIGARi, DIGARi Eesti artiklid portaali ja digiteeritud eesti ajalehtede andmebaasi DEA kaudu.

Teavet rahvusteavikute kohta annavad ka temaatiliselt koostatud e-näitused.