Raamatukogu arvudes 2017 | Eesti Rahvusraamatukogu

Raamatukogu arvudes 2017

Kogud

3 370 285 teavikut

E-teavikuid

426 519

E-raamatuid

246 824

Eesti e-raamatuid

19 455

Otsinguportaalis andmekogusid   

547

Aktiivseid kasutajaid

16 510

Registreeritud kasutajaid

48 733

Raamatukogu külastusi

1 140 854

 

 

RRi andmebaaside kasutamisi

1 700 743

Koopiatellimused

125 732 lehekülge

Digiteeritud kokku

2 785 750 lehekülge

 

 

Raamatukogu pindala

43 451 m2

Lugemissaale

11

Lugejakohti

559

Arvutitöökohti 

62

Hoidlate maht

5 000 000 teavikut

Töötajaid

282