Raamatukogu arvudes 2018

Kogud

3 383 363 teavikut

E-teavikuid

460 287

E-raamatuid

249 516

Eesti e-raamatuid

25 660

Otsinguportaalis andmekogusid   

698

Registreeritud kasutajaid

47 466

Raamatukoguhoone külastusi

289 721

Lugemisala külastusi

169 228

RRi andmebaaside kasutamisi

2 551 801

Digiteeritud kokku

3 316 300 lehekülge

Raamatukogu üldpindala

51 477 m2

Lugemissaale

11

Lugejakohti

561

Arvutitöökohti 

62

Hoidlate maht

5 000 000 teavikut

Töötajaid

276

 

Andmed pärinevad RRi tegevusaruandest 2018.