Raamatud

Kõige enam leidub Rahvusraamatukogu kogudes raamatuid, kokku üle kahe miljoni. Enamik neist on traditsioonilised trükised, kuid üha enam suureneb elektrooniliste raamatute osakaal. Vanimaks väljaandeks on harulduste kogus säilitatav 1486. aastal Kölnis ilmunud Copulata super tres libros Aristotelis De anima.  

Raamatutest suurima osa moodustavad rahvusteavikutena komplekteeritud väljaanded, lisaks hangitakse Eestit või Eestis elanud/elavaid etnilisi rühmi ning isikuid käsitlevat võõrkeelset kirjandust. Teadus- ja parlamendiraamatukoguna komplekteeritakse humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkondade ning samuti õiguse, majanduse, poliitika jt ühiskonnateaduste valdkondade raamatuid. Võõrkeelse välisraamatu komplekteerimisel eelistatakse naaberriikides, Euroopa Liidu liikmesriikides ja Ameerika Ühendriikides ilmunud teoseid. Enamik raamatuid on kirjeldatud E-kataloogis ESTER. Temaatilise valiku raamatuid leiab erialasaalide avariiulitelt. Raamatuid saab laenata lugemissaalidesse ja koju vastavalt Rahvusraamatukogu kasutuseeskirjale ning tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel. 

Rahvusraamatukogust leiab nii kodu- kui ka välismaiseid elektroonilisi väljaandeid. Eesti e-raamatuid säilitatakse digitaalarhiivis DIGAR. Need on leitavad nii DIGARi otsingus kui ka E-kataloogi ESTER kaudu. Välismaised e-raamatud on kättesaadavad Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu.