Perioodika

Eesti perioodika hõlmab eestikeelseid ajakirju ja ajalehti olenemata ilmumiskohast ning Eestis avaldatud võõrkeelseid perioodikaväljaandeid. Neist vanimateks on Põltsamaal 1766. aastal ilmunud Liefländische Abhandlungen von der Arzeneywissenschaft ning aastatel 1766-1767 avaldatud esimene eestikeelne ajakiri Lühhike Öppetus.   

Välisperioodika sisaldab humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna perioodilisi väljaandeid alates 17. sajandi lõpust. Varaseimad on Leipzigis aastail 1689-1706 ilmunud raamatuajaloo teemalise ajakirja Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde von allerhand Büchern und andern annemlichen Geschichten 1691. ja 1694. aasta komplektid.

Perioodikaväljaanded on kirjeldatud E-kataloogis ESTER, venekeelse perioodika leidmiseks tuleb kasutada ka teatmesaalis asuvat kaartkataloogi. Elektroonilisi ajakirju saab leida ja kasutada Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu. Rahvusraamatukogus hoitakse kolme viimast aastat välisajalehti, eelnevad aastakäigud asuvad Eesti Hoiuraamatukogus.

Enne 1861. a. ilmunud eestikeelseid ja enne 1831.a. ilmunud võõrkeelseid perioodilisi väljaandeid säilitatakse Rahvusraamatukogu harulduste kogus ning neid saab kasutada harulduste ja arhiivkogu saalis. Hilisemad trükised tuleb tellida hoidlast, jooksva ja kahe viimase aasta numbrid on erialasaalide avariiulitel.

Eesti perioodika digiteeritud väljaandeid saab lugeda andmebaasi DEA , DIGARi Eesti artiklid portaali ning digitaalarhiivi DIGAR vahendusel. Ainueksemplaride kasutamiseks tuleb pöörduda harulduste ja arhiivkogu saali.