Parlamendi lugemissaal | Eesti Rahvusraamatukogu

Parlamendi lugemissaal

Asub Toompea lossis (Lossi plats 1A) ruumis P 177On avatud:
E 9.00–17.30
T 9.00–17.30
K 9.00- 17.30 (õhtuse istungi korral kuni 19.00)
N 9.00–17.30
R 9.00–16.00

Kontaktandmed: raamatukogu@riigikogu.ee, 631 6955

Lugemissaal teenindab Riigikogu, Riigikogu Kantselei ja teiste riigiasutuste töötajaid ning Eesti Rahvusraamatukogu lugejaid.
Kui soovid meid külastada, siis lepi aeg eelnevalt kokku telefoni või e-posti teel.

Parlamendi lugemissaali on koondatud parlamendi tööks esmavajalikud materjalid. Avakogus on üle 8000 raamatu seadusloome ja riigivalitsemisega seotud valdkondadest. Lugeda saab Eesti ja välisriikide ajalehti ja ajakirju ning e- väljaandeid.

Parlamendi lugemissaali konsultandid vastavad päringutele, abistavad raamatute laenutamisel ja infootsingul andmebaasidest ning muudest teabeallikatest.

Jälgi meid sotsiaalmeedias!

 

 

 

Parlamendiraamatukogu uudiskiri - Parlamendiraamatukogu teenuseid, tegevusi, uusi raamatuid ja näitusi tutvustav uudiskiri. Liitu meie uudiskirjaga.

Parlamendile suunatud  väljaanded

Parlamendiraamatukogu uudiskiri

Parlamendiraamatukogu uudiskiri - Parlamendiraamatukogu teenuseid, tegevusi, uusi raamatuid ja näitusi tutvustav uudiskiri. Liitu meie uudiskirjaga.

ParlafonParlamendiraamatukogu ajaveeb – vahendame poliitika-, majandus-, sotsioloogia-, õigus-, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide alast teavet ning tutvustame uusi väljaandeid.

DIXI. Riigikogu liige on öelnud

 Riigikogu liige on öelnud
2019. a. märtsi lõpus ilmus väljaande viimane number,
mis kajastab Riigikogu XIII koosseisu liikmete kirjutisi: DIXI, 4.-31. märts
Edaspidi leiab parlamendiliikmete kirjutised Riigikogu veebis iga Riigikogu liikme tutvustuslehel.

Väljaande vanemaid numbreid saad lugeda arhiivist DIGAR.

Kontakt: raamatukogu@riigikogu.ee, tel: 6 316 955

Summaria Iuridica

Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogus koostatav võrguväljaanne, mis sisaldab valikut raamatutest, artiklitest ja internetiallikatest aktuaalsel teemal ning valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest. Väljaanne ilmub 5 x aastas.

Kui soovid teavitust uuest numbrist oma e-postile, palun kirjuta iuridica@nlib.ee

Ühiskonnauuringud

 

Andmebaasist leiab Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud peamisi uuringuid ja väljaandeid ning tutvustab neid laiemale üldsusele. Vaata ka Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu poolt koostatavat väljaannet Think Tank Review, mis tutvustab EL liikmesriikides läbiviidud uuringuid.

Ilmunud Ühiskonnauuringute numbreid saad lugeda digitaalarhiivis DIGAR.
Eestis läbi viidud ühiskonnateaduse valdkonna uuringuid saad sirvida ka digitaalarhiivi DIGAR kollektsioonis Ühiskonnauuringud.
Kui soovid teavitust uuest numbrist meilile, kirjuta meile: yktsaal@nlib.ee

Trükised koostöös Riigikogu Kantseleiga

Riigikogu Kantselei annab koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga välja trükiseid, mille eesmärk on selgitada Riigikogu tööd.
Regulaarselt ilmuvad Riigikogu Toimetised, aastaraamatud, statistikakogumikud, erinevad voldikud ja muud infomaterjalid. Antakse välja albumeid, lasteraamatuid, parlamentarismi käsitlevaid tõlkeraamatuid jpm.

Riigikogu Toimetised
alates 2000. aastast ilmuv parlamentaarne ajakiri ühiskonna jaoks olulistel teemadel.

Riigikogu voldik
istungisaali plaan koos Riigikogu liikmete fotodega, statistilisi andmeid koosseisu kohta, Eesti ajaloo lühikronoloogia jm.

101 lühielulugu: Riigikogu XIII koosseis
Riigikogu liikmete ankeetide alusel koostatud lühielulugude kogumik 2018. aasta 1. jaanuari seisuga.

Riigikogu … koosseis: statistikat ja ülevaateid
kogumikud Riigikogu eri koosseisude tegevusest (alates VII Riigikogust).

Riigikogu aastaraamat
parlamendi töö aastakokkuvõte: ülevaated komisjonide tegevusest, statistika, kroonika jm.

Valimised Eestis 1992-2015. Statistikat ja selgitusi

Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis: 29.03.1990–29.09.1992 – statistikat ja ülevaateid tegevusest.

Parlamendi parem käsi
huvitavaid arhiivinoppeid ja mälestuskilde Riigikogu Kantselei ajaloost.

Parlamendiraamatukoguna koostame huvitavaid e-väljaandeid

Naised Eesti parlamendis  1917-1940, 1992-2019
Ülevaade naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus.

Rahvusraamatukogust võrsunud parlamendiliikmed
Tutvustame nelja inimest, kes on töötanud nii raamatukogus kui ka Riigikogus.

Meie parlament ja aeg: fakte, sündmusi, dokumente, inimesi
E-näitus riigist ja parlamendist alates 1918. aastast.