Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal | Eesti Rahvusraamatukogu

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal

Asume raamatukogu 6. korrusel
Kontaktid: e-post iuridica@nlib.ee, tel.630 7386
e-post rvo@nlib.ee, tel. 630 7105
 

Jälgi meid sotsiaalmeedias!
 

 

 

Kojulaenutus

Lugemissaali avakogust laenutatakse koju alates 1946. aastast ilmunud võõrkeelset väliskirjandust tähtajaga kuni 7 tööpäeva. Laenutähtaega ei pikendata.

 

Meie väljaanded:

Summaria Iuridica

Parlamendiinfo keskuses koostatav võrguväljaanne, mis sisaldab valikut raamatutest, artiklitest ja internetiallikatest aktuaalsel teemal ning valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest. Väljaanne ilmub 5 x aastas.
Ettepanekud ja kommentaarid: Tiia.Melts@nlib.ee
ISSN 1736-0404

2018 : 3, 2, 1

Summaria Iuridica ARHIIV
2017 : 5, 4, 3, 2, 1
2016 : 5, 4, 3, 2, 1
2015 : 5, 4, 3, 2, 1
2014 : 5, 4, 3, 2, 1
2013 : 5, 4, 3, 2, 1

Varasemad numbrid on kättesaadavad ka digitaalarhiivis DIGAR

Summaria Iuridica sisukord 1999-2012

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile siit.

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE)

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - õigusbibliograafia võrguväljaanne, Rahvusraamatukogu koostatud õigusteadusliku kirjanduse aastanimestik. Varem trükisena ilmunud väljaannet avaldati 2009–2015 ainult elektrooniliselt. Alates 2016. aastast aastanimestikku ei koostata.

Väljaanne on täistekstina kättesaadav digitaalarhiivis DIGAR.

Õigusbibliograafia andmeid koondab jooksvalt täiendatav andmebaas Eesti õigusbibliograafia.

 

Meie andmebaasid:

Andmebaasid


Eesti õigusbibliograafia - sisaldab andmeid aastatest 1900-1944, valikuliselt aastatest 1945-1987 ning 1988 ja hilisemad.
Õigusartikleid välisajakirjadest - sisaldab valikut inglise-, saksa-, soome- ja venekeelseid artikleid Rahvusraamatukogus kättesaadavatest õigusajakirjadest aastast 2010.
Uued raamatud - ÕIGUS
Rahvusraamatukokku saabunud õigusteaduse alaste raamatute nimestik asub e-kataloogis ESTER. Uute raamatute nimestik uueneb igal nädalal.

Valik õigusalaseid andmebaase:
WestlawNext - Anglo-ameerika õigussüsteemi kajastav andmebaas. Sisaldab ka artikleid (õigusajakirju kogu maailmast) ning Euroopa Liidu õigusakte ja kohtulahendeid.
HeinOnline - õigusajakirjade täistekstiline arhiivandmebaas. Sisaldab peamiselt Ameerika, Austraalia ja Kanada tuumikajakirju, kuid ka mitme Euroopa kirjastuse ingliskeelseid ajakirju (Oxford University Press, Sweet & Maxwell, Blackwell). Sisaldab ka Ameerika Ühendriikide valitsuse bülletääni Federal Register ning kohtulahendite ja lepingute kogusid.
Beck-online - saksakeelne õigusandmebaas, mis sisaldab seaduste tekste, kommentaare, kohtulahendeid, kirjastuse Beck raamatute ja üle 100 õigusajakirja täistekste.
Academic Search Complete (EBSCOhost) - universaalse temaatikaga täisteksandmebaas, sisaldab ka õigusteemalisi artikleid.

Rahvusraamatukogu on järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide hoiuraamatukogu:

 • EBRD – Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (2005)

 • EL/EU – Euroopa Liit (1992) - vt. ka ELi infokeskus (ELIK)

 • ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (1993)

 • ILO – Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (1992)

 • IMF - Rahvusvaheline Valuutafond (2001)

 • IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (1993)

 • OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (2009)

 • OSCE – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (1996)

 • UNESCO – ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (1984)

 • UNWTO – Maailma Turismiorganisatsioon (2007)

 • WHO – Maailma Terviseorganisatsioon (1993)

 • WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon (1993)

 • ÜRO/UN – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (1993)

 • UNIDROIT – Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (2002)

Lisaks leidub valikuliselt teiste organisatsioonide väljaandeid:

 • AI – Rahvusvaheline Amnestia

 • EFTA – Euroopa Vabakaubandusühendus

 • EN/CoE – Euroopa Nõukogu

 • ICJ – Rahvusvaheline Kohus

 • IOM – Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon

 • IPU – Parlamentidevaheline Liit

 • League of Nations - Rahvasteliit

 • NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping

 • NATO – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon

 • OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon

 • UNDP – ÜRO Arenguprogramm

 • UNEP – ÜRO Keskkonnaprogramm

 • UNICEF – ÜRO Lastefond

 • WIPO – Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon

 • World Bank – Maailmapank