Töötamine Rahvusraamatukogus
 

See on Sinu võimalus – tule teosta end organisatsioonis, kes tegutseb selle nimel, et säiliks meie rahva kultuur. Saad osa Rahvusraamatukogu erilisest vaimust ning rõõmust kuuluda meie suurde ühtehoidvasse meeskonda. Sinu ümber on palju kultuuri ja huvitavaid inimesi, Sinu päevad täis mitmekesiseid ülesandeid, Sa õpid ja arened läbi igapäevaste tööülesannete. Unikaalne töökeskkond Tallinna kesklinnas ning sõbralikud ja toetavad kolleegid teevad Rahvusraamatukogus töötamise eriliseks – tule ja saa sellest osa!

Küsimuste korral võta ühendust personaliosakonnaga - cv@nlib.ee

 

Hetkel aktiivsed tööpakkumised:

Rakenduste administraator

Eesti Rahvusraamatukogu IT arenduskeskus otsib rakenduste administraatorit!

Tule ja aita teha Eesti kirjasõna digitaalsena kättesaadavaks ning arendada välja kasutajasõbralik ja tänapäevastel IT-lahendustel tuginev e-raamatukogu. Sinu peamisteks tööülesanneteks on Rahvusraamatukogu siseste kasutajate nõustamine rakendustega seonduvates küsimustes, intsidentide lahendamine ning muudatuste haldamine, dokumenteerimine ja raporteerimine. Rakenduste administraatorid toetavad Rahvusraamatukogus ka lahenduste väljatöötamist, juurutamist, testimist.

Ootame Sinult:

 • IT alast kõrgharidust või oled seda omandamas;

 • eelnevat töökogemust rakenduste administreerimisel;

 • andmebaasi päringute tegemise oskust (MySql, PostgreSQL);

 • Python, Bash, Linux ja XML teadmus;

 • väga head eesti keele ja inglise keele oskust;

 • tahet ja võimekust teha endale selgeks rakenduste ehitus ja seotud äriprotsessid;

 • loogilist ja analüütilist mõtlemist;

 • head suhtlemisoskust;

 • pingetaluvust;

 • huvi uute tehnoloogiate ja nende juurutamise vastu.

See on Sinu võimalus – tule teosta end organisatsioonis, kes tegutseb selle nimel, et säiliks meie rahva kultuur. Kutsume Sind osalema milleski unikaalses - Eesti on esimene riik maailmas, kes uue säilituseksemplari seadusega reguleerib trükiste ja filmide digitaalse algmaterjali säilitamise. Lisaks pakume Sulle paindlikku tööajakorraldust, toetavate kolleegide tuge, talvepuhkust ja muid kollektiivlepingust tulenevaid soodustusi. Unikaalne töökeskkond raamatute maailmas keset Tallinna südalinna teeb Rahvusraamatukogus töötamise eriliseks – tule ja saa sellest osa!

Ootame Sinu CV-d koos palgasooviga aadressile cv@nlib.ee hiljemalt 31. maiks 2018. Küsimuste korral vastab IT arendusjuht Erki Märks aadressil Erki.Marks@nlib.ee.

Peadirektori abi

Otsime oma meeskonda peadirektori abi!

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • peadirektori tööülesannetega seotud asjaajamise korraldamine;

 • peadirektori päevakava tehniline haldamine, kohtumiste ja koosolekute kokkuleppimine, ettevalmistamine ja toimumisele kaasaaitamine;

 • peadirektori toetamine suhtluses koostööpartneritega, peadirektori külaliste vastuvõtmise korraldamine ja teenindamine;

 • peadirektori lähetuste ettevalmistamine, vormistamine ja korraldamine;

 • üldtelefoni, posti ja e-posti teel saabuva informatsiooni haldamine ning vajadusel edastamine asjaosalistele;

 • RRi dokumendihaldussüsteemi administreerimine.

Just Sina oled see, keda otsime, kui:

 • Sul on kõrgharidus;

 • Sul on teadmised asjaajamisest ja dokumendihaldusest;

 • Sul on eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea inglise keele oskus, kasuks tuleb teiste keelte oskus;

 • Sa haldad juhiabi ülesannete täitmiseks vajalikke arvutiprogramme;

 • Sul on väga hea väljendusoskus ja ladus kirjakeel;

 • oled korrektne, süsteemne ja täpne ning loomult meeskonnatöötaja;

 • oled positiivne, abivalmis ja hea suhtleja.

Miks peaksid sellest võimalusest kinni haarama? Sinu ümber on palju kultuuri ja huvitavaid inimesi, Sinu päevad täis suhtlemist, mitmekesiseid ülesandeid. Õpid ja arened igapäevaseid tööülesandeid täites. Unikaalne töökeskkond Tallinna kesklinnas, lisapuhkus ja paindlik töökorraldus teevad Rahvusraamatukogus töötamise eriliseks – tule ja saa sellest osa!

Tööle asumise aeg: 01.08.2018. Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja aadressile cv@nlib.ee hiljemalt 10. juuniks 2018. Küsimuste korral vastab personalijuht Indrek Ostrat aadressil Indrek.Ostrat@nlib.ee.