Kasutajaks registreerimine

Raamatukogu kasutajaks registreerumine on tasuta ja kõik on oodatud!

Registreeritud kasutaja lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks on raamatukogukaart või ID-kaart. Lugejaks registreerumine on võimalik raamatukogus kohapeal või elektrooniliselt. Registreeritud kasutaja õigused ja vastutus on sätestatud Rahvusraamatukogu kasutuseeskirjas.

 Veebis elektrooniliselt registreerumiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID ning kehtivad sertifikaadid ja PIN-koodid registreerimisavalduse digitaalseks allkirjastamiseks. Ilma digitaalallkirjata veebis registreerudes saab lugeja võimaluse kasutada e-teenuseid ja andmebaaside isikustatud teenuseid. Piiratud juurdepääsuga andmebaase väljaspool raamatukogu kasutada ei saa ning puudub teavikute kojulaenutamise õigus.Raamatukogus kohapeal registreerudes peab olema kaasas fotoga isikut tõendav dokument - pass, ID-kaart või õpilaspilet.

Alla 18-aastasel lugejal on kojulaenutuseks vajalik vanema/eestkostja nõusolekut. Nõusoleku vormi saad alla laadida SIIT.
Nõusolek vormistatakse ühekordselt ning kehtib kuni lugeja 18-aastaseks saamiseni. Digitaalselt allkirjastatud vormi peab vanem/eestkostja edastama e-postiaadressile info@nlib.ee. Paberil allkirjastatud vormi palume tuua Rahvusraamatukogu 5. korruse teatmesaali.

Raamatukogukaarti või ID-kaarti tohib kasutada ainult selle omanik. Raamatukogukaardi kadumisest palume teavitada telefonil 630 7100 või e-posti aadressil info@nlib.ee.