Kasutajaks registreerimine

Raamatukogu kasutajaks registreerumine on tasuta ja kõik on oodatud!Lugejakaart

Registreeritud kasutaja õigusi tõendavaks dokumendiks on raamatukogukaart või ID-kaart. Kasutajaks registreerumine on võimalik raamatukogus kohapeal või elektrooniliselt. Registreeritud kasutaja õigused ja vastutus on sätestatud Rahvusraamatukogu kasutuseeskirjas (kasutuseeskiri vene keeles, kasutuseeskiri inglise keeles).

 Veebis elektrooniliselt registreerumiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID ning kehtivad sertifikaadid ja PIN-koodid registreerimisavalduse digitaalseks allkirjastamiseks.Raamatukogus kohapeal registreerudes peab olema kaasas fotoga isikut tõendav dokument - pass, ID-kaart või õpilaspilet.

Alla 18-aastasel kasutajal on kojulaenutuseks vajalik vanema/eestkostja nõusolekut. Nõusoleku vormi saad alla laadida SIIT. Nõusolek vormistatakse ühekordselt ning kehtib kuni kasutaja 18-aastaseks saamiseni. Digitaalselt allkirjastatud vorm tuleks edastama e-postiaadressile info@nlib.ee. Paberil allkirjastatud vormi palume tuua Rahvusraamatukogu 5. korruse infokeskusesse.

Raamatukogukaarti või ID-kaarti tohib kasutada ainult selle omanik. Raamatukogukaardi kadumisest palume teavitada telefonil 630 7100 või e-posti aadressil info@nlib.ee.