Kutsekoolitus

Programm on mõeldud eelkõige raamatukoguhoidjatele, kellel puudub raamatukogunduse- ja infoteaduse alane haridus. 

UUS ÕPPERÜHM ALUSTAB OKTOOBRIS 2019!  Registreeruda saad siin!

Kutsekoolitus 2019/2020 õppeaastal järgneva koolitusprogrammi alusel:

I moodul: Kogude kujundamine   oktoober, 2019 
II moodul: Kogude töötlemine ja säilitamine - november, 2019
III moodul: Lugeja- ja infoteenindus - veebruar, 2020
IV moodul: Arendustegevus  

Mooduli hind 160 eurot

Lisainformatsioon: Margit Jõgi, tel 630 7123, margit.jogi@nlib.ee

Raamatukoguhoidja kutsestandardiga saab tutvuda kutsekoja kodulehel, kutse omistamise kord ERÜ kodulehel.

Kutseõppe lektorid on Tallinna ja Tartu Ülikoolist, Rahvusraamatukogu töötajad ning kolleegid teistest raamatukogudest, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö ja koolituskogemusi.

Eesti Rahvusraamatukogu on 2016. aasta maikuust registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS. See annab koolituse eest tasunud füüsilisel isikul võimaluse tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.