Kunstisaal | Eesti Rahvusraamatukogu

Kunstisaal

Asume raamatukogu 8. korrusel

Konsultant tel. 630 7140

e-post: kunst@nlib.ee

 

 

Kunstisaalis on

 • Konsultant, kes abistab vajaliku kunstiinfo leidmisel ning andmebaaside kasutamisel

 • Vaikuseala, mis pakub vaikset töö- ja õppimiskeskkonda mürarikkas argipäevas

 • Autoriseeritud töökoht, mille kaudu saab tutvuda digiteeritud plakatite, postkaartide ja illustratsioonidega

 • 5 arvutitöökohta, mis on lugejate kasutuses

 • Uudiskirjanduse näitus, mis vahetub iga kahe kuu tagant

 • Kogusid tutvustav väljapanek, kus eksponeeritakse plakateid, postkaarte ja raamatuillustratsioone

 • Rühmaruum koos valguslauaga

 • Raamatuid ja ajakirju kujutavast, tarbe-, moe- ja fotokunstist ning arhitektuurist

 • Eesti plakateidpostkaarte ja raamatuillustratsioonide originaale

 • Eesti eksliibriseid ja graafikat

 • Villem Raami ja Villu Tootsi raamatukogu

Eesti andmebaasid

E-kataloog ESTER on 15 Eesti suurema raamatukogu ühiskataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta

Eesti artiklite andmebaas ISE on Eestis ilmuvate ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas. ISE hõlmab ka bibliograafilist andmebaasi Reprod, mis sisaldab infot Eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonide kohta ajakirjades ja raamatutes alates 2009. aastast.

Eesti rahvusbibliograafia registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked

DIGAR on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis praegu pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017.aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele. Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile

Enne 1998. aastat ilmunud artiklite kohta saab teavet järgmistest allikatest:

 • Artiklite ja retsensioonide kroonika

 • Kartoteek kunstisaalis – Eesti perioodikas 1980-1998 aastal ilmunud kunsti- ja arhitektuuriartiklid

 • Julius Genss. Eesti kunsti materjale. 1947-1950. Bibliograafia.

Välismaised andmekogud ja e-ressursid

Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu saab teostada erinevate andmebaaside ühisotsingut ning leida nime ja teema järgi kunstialaseid e-ajakirju ja e-raamatuid

Oxford Art Online – Sisaldab täistekstidena väljaandeid The Oxford companion to Western art, Encyclopedia of aesthetics, The concise Oxford dictionary of art terms. Oxford University Press laiendatud kunstiandmebaasi kuulub ka andmebaas Grove art online (alates aprillist 2008)

ProQuest Research Library on teadus- ja erialaajakirjade andmebaas, mis pakub ligipääsu tuhandetele teadus- ja erialaajakirjadele. Kunstivaldkonna ajakirjadest on täistekstidena ligipääs ligi sajale ajakirjale

Pressreader pakub ligipääsu võõrkeelsete ajakirjade, sh kunstiajakirjade (nt Wallpaper, Computer Arts) ning moe- ja elustiiliajakirjade (nt Vogue, Vanity Fair, Elle) värsketele numbritele

Academic Search Complete (EBSCO) – mitmekülgse temaatikaga teadustekstide andmebaas, sisaldab ka kunstialaseid täistekste