Telli koopiaid

Telli teostest digikoopiaid

Kui sul pole võimalik ise skaneerida või kopeerida, siis meie kogudesse kuuluvatest teostest on võimalik tellida nii digitaal- kui ka paberkoopiaid. 

Kehtiva autoriõigusega teostest saab digikoopiaid tellida ainult isiklikuks kasutamiseks ning vaid selles mahus, mis vastab õppe- ja teadustöö eesmärgile. 

Valmistame koopiaid ka isiklikest materjalidest (fotod, dokumendid, päevikud, joonistused jne). 

Tingimused

Kehtiva autoriõiguse kaitse tähtajaga teosest digitaalkoopia tellimisel kohustub tellija kinnitama, et on teadlik autoriõiguse seadusest tulenevatest nõuetest. Autoriõigusega kaitstavast teosest digitaalkoopia tegemine ärilisel eesmärgil on lubatud üksnes õiguste omaja loal, mille taotleb tellija ja esitab rahvusraamatukogule. 

Teavikutest, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, saab digitaalkoopiaid tellida: 

Enne tellimist tutvu:  

Digiteeritud materjalidega tutvu:

Lisainfot saad küsida info@nlib.ee ja telefoni teel 630 7100.