Koolitused

Kõigile praegustele ja tulevastele raamatukogu kasutajatele

 

Meie haridustegevuse eesmärgid on:

  • anda kõigile huvilistele teadmisi raamatukogu kogudest ja teenustest;

  • anda oskusi infoallikate otsinguks, valimiseks ja kasutamiseks nii traditsioonilises kui ka e-raamatukogus; 

  • pakkuda erinevaid teematunde ja ekskursioone haridusasutustele;

  • pakkuda erialateabe koolitusi ettevõtetele ja organisatsioonidele.

 

Täiendav info, teematundide ja ekskursioonide tellimine:
Pille Slabina, tel. 630 7368, e-post: koolitus@nlib.ee

 

Raamatukoguhoidjatele

 

Rahvusraamatukogu pakub koolitusi raamatukoguhoidjatele ja teiste mäluasutuste töötajatele järgmistes valdkondades:

  • Raamatukoguhoidjate täienduskoolitus, millel osalevate rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogude raamatukoguhoidjatel ja teiste mäluasutuste töötajatel on võimalus arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Koolitused toimuvad vastavalt koolituskalendrile või tellimisel koostöös raamatukoguga.

  • Raamatukoguhoidjate kutsekoolitus, mis on mõeldud eelkõige raamatukoguhoidjatele, kellel puudub raamatukogunduse- ja infoteaduse alane haridus. 

  • Koolitused tellimisel. Vastavalt raamatukoguhoidjate õpivajadustele valmistame ette ja viime raamatukogudele läbi  loenguid, õppekäike ja koolituspäevi nii Rahvusraamatukogus kui maakondades.

Täiendav info, registreerumine ja koolituse tellimine:
Margit Jõgi, tel. 630 7123, e-post: Margit.Jogi@nlib.ee