Kogud

Eesti Rahvusraamatukogu täiendab oma kogusid tulenevalt ülesannetest rahvus-, parlamendi- ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste raamatukoguna.

  • Säilituseksemplari seaduse alusel kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks Eestis ilmunud trükised, auvised, elektroonilised teavikud ja võrguväljaanded.

  • Rahvusraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse võimalikult ammendavalt Eestis ilmunud teavikuid, välismaal eesti keeles ilmunud teavikuid, Eesti autorite väljaandeid ja nende tõlkeid olenemata ilmumiskohast ning Eestit käsitlevaid või Eesti kohta informatsiooni sisaldavaid välismaal ilmunud võõrkeelseid teavikuid.

  • Humanitaarraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse peamiselt kunsti-, muusika, aja- ja kultuuriloo ning keele- ja kirjandusalaseid teavikuid, toetades humanitaarteaduste uurimist.

  • Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse õiguse, majanduse, poliitika jt ühiskonnateaduste valdkonna teavikuid ja rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid.

Kogude terviklikkuse, säilimise ja juurdepääsu loomise eesmärgil teostatakse teavikute plaanipärast reprodutseerimist iga-aastase reprodutseerimiskava alusel. Digiteeritud väljaanded on kättesaadavad digitaalarhiivi DIGAR ning portaali DIGARi Eesti artiklid kaudu.

Rahvusraamatukogu kogud 2018. aastal

 

Reprodutseerimiskava 2019