Haridusprogrammid

Ootame põhikooli ja gümnaasiumi õpilasgruppe erinevatesse teemaprogrammidesse!

PÕHIKOOLILE

Vanad ja haruldased raamatud - mis need on?

Teematunnis anname põhiteadmised vanaraamatust. Räägime, mis teeb raamatu haruldaseks - tema vanus, säilinud eksemplaride arv, hinnaline köide, autori omakäelised täiendused jmt.

Kogujad hindavad tuntud teoste esitrükke, keelatud raamatuid, eriliselt kujundatud teoseid. Vaatleme vanaraamatut lähemalt ja võrdleme tänapäeva raamatuga.

Mis teeb vanaraamatu illustratsioonid nii väärtuslikuks? Mida tähendab käsitsi koloreerimine? Tutvustame vanaraamatu tüüpilisi köiteid: pärgament-, nahk-, poolnahk- ja pappköidet.
Praktilise tööna saavad õpilased tutvuda gooti tähestikuga ja õppida lugema gooti kirjas raamatuid.

Teemaprogrammi viib läbi harulduste ja arhiivkogu saali juhataja Liis Tamm.

Teatmekirjandusest "Kes otsib, see leiab!"

Teatmekirjanduse tund aitab leida teed infoküllases maailmas, õpetab otsima ja leidma kontrollitud ja usaldusväärset infot nii õppimiseks kui ka eneseharimiseks.

Tunnis anname ülevaate teatmekirjanduse liikidest ja kasutamisest. Vaatame täpsemalt, kuidas näevad välja vanad ja uued teatmeteosed.

Uurime, milline on nende ülesehitus ja kuidas neid kasulike faktide või huvitava teabe otsinguks kasutada.

Praktilise tööna saavad õpilased otsida infot erinevatest teatmeväljaannetest iseseisvalt või rühmatööna.
Soovi korral lisandub tunnile teatmesaali tutvustus.

Teemaprogrammi viib läbi parlamendiinfo keskuse infospetsialist Marge Allandi.

Tunne Euroopa Liitu!

See programm on mõeldud eelkõige põhikooli õpetajatele! 
Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse töötajad oskavad asjatundlikult toetada eri ainete õpetajaid põneva ja hariva koolitunni ettevalmistamisel. Viige õpilased klassiruumist välja ja elavdage seeläbi õppetööd!
Kuidas on Euroopa Liit üles ehitatud? Millised riigid on Euroopa Liidu liikmed? Millised õigused, võimalused ja kohustused käivad sellega kaasas?
Programmis võivad osaleda nii ajaloo- kui ka geograafiaõpetajad, samuti kõik teised, kelle õppekava või õpilaste huviga teema haakub.
Meie töötajad oskavad aidata vanuse- ja asjakohaste jagamismaterjalidega ning annavad nippe tunni ettevalmistamisel.

Lisaks omandavad õpilased teadmisi, kuidas teostada teemaga haakuvat infootsingut andmebaasides, mis on oluline oskus juba gümnaasiumiastmes ning uurimustööde tegemisel.
Koolitavad Euroopa Liidu infokeskuse töötajad koostöös õpetajatega.

GÜMNAASIUMILE

Eesti keel ja kirjandus

Teematunnis tutvustame õpilastele Rahvusraamatukogu (RR) kasutamise võimalusi ning õpetame, kuidas leida ilukirjanduse, keele- ning kirjandusteaduse raamatuid ja kogumikke humanitaarsaalis ja e-raamatukogu vahendusel.

Lühiloengus näitame õpilastele e-raamatukogu kogusid ja võimalusi eesti keele ja kirjanduse materjalide leidmisel (RRi koduleht,e-kataloog ESTER, digitaalarhiiv DIGAR, portaal DIGAR Eesti artiklid, RRi otsinguportaal).

Seejärel on õpilastel võimalus liikuda lugemissaalides  5. , 7. ja 8. korrusel. Humanitaarsaalis vaatame erialakogusid, kogude teemanäitust ja  uudiskirjanduse näitust. Põhjalikumalt käsitleme ilukirjanduse ning keele- ja kirjandusteaduse kogu. Tund lõppeb praktiliste ülesannetega. 

Selle teema juures on soovitatav kestus 90 minutit.

Raamatukoguprogramm on kasulik gümnaasiumiõpilastele eesti keele riigieksamiks valmistumisel.

Teematunni viivad läbi humanitaarsaali juhataja Krõõt Liivak ja humanitaarsaali infospetsialist Kea Susi.

Kuidas leida usaldusväärseid allikaid?

Infootsingu programm ootab gümnaasiumiõpilaste rühmasid, nt uurimistöö jaoks ettevalmistamisel. 

Õpilased saavad ülevaate infovajaduse määratlemisest, infootsingu ettevalmistamisest, info hankimise võimalustest internetis ja raamatukogu keskkonnas ning leitud allikate hindamiskriteeriumitest ja kasutamisreeglitest.
Koolitusel tutvustatakse Rahvusraamatukogu teenuseid ja õpitakse kasutama e-raamatukogu andmekogusid, leidmaks raamatuid ja e-raamatuid, ajakirju, artikleid ja võrguväljaandeid. 
Programm algab lühiülevaatega Rahvusraamatukogu (RR) ajaloost, tegevusest, kogudest ning kasutamistingimustest. Praktilises tunnis teostavad õpilased infootsingu harjutusi interneti otsisüsteemides  (Google Scholar ja Google Books), e-kataloogis ja e-raamatukogu kogudes (digitaalarhiiv DIGAR, portaal DIGAR Eesti artiklid, RRi otsinguportaal).

Toimumise aeg kokkuleppel telljaga: Rühmakoolituse (soovitavalt kuni 16 õpilast) eelregistreerimine vähemalt kaks nädalat enne soovitavat programmi toimumise aega.

Teematunni läbiviijateks on (vastavalt teemavaldkonnale) Rahvusraamatukogu infotöötajad.

Kas tunned Euroopa Liitu?

Euroopa Liidu teematund annab just õpetajale võimaluse õpetada tavapärasest klassiruumist väljaspool ning elavdada Euroopa Liidu infokeskuse abiga igapäevast õppetööd.

Teematunnis lähtume õpetaja soovitud teemast, anname materjale ja nippe, kuidas selles vanuserühmas õppida tundma erinevaid Euroopa Liidu aspekte: ülesehitust, institutsioone, liidu toimimist jms. Kuidas töötab ELi valimissüsteem?

Kuidas on Euroopa Liit seotud maailma ajalooga?

Lisandväärtusena omandavad õpilased teadmisi, kuidas teostada infootsingut andmebaasides, mis on oluline oskus õpingute jätkamisel.

Katsetame koos, kuidas kasutada Rahvusraamatukogu otsinguportaali ja e-kataloogi ESTER ning tutvume Euroopa Liidu infokeskuse kodulehe võimalustega.

Koolitavad Euroopa Liidu infokeskuse töötajad koostöös õpetajatega.

Rahvusraamatukogu haridusprogrammid on tasuta.

Programm kestab 60-90 minutit (kui pole märgitud teisiti).

Grupi suurus on vastavalt teemale 20-25 inimest, võimalik on jagada õpilased kaheks rühmaks.

Soovi korral saab lisaks tellida (tasulise) EKSKURSIOONI

Täiendav info: haridustegevuse kuraator Pille Slabina, tel. 6 307 368

Broneerimine (vähemalt kaks nädalat enne soovitavat teematunni toimumisaega): pille.slabina@nlib.ee