Teematunnid

Ootame õpilasgruppe erinevatesse teematundidesseTutvu teematundide nimekirja ja sisuga allpool!♦ Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!

♦ Teematunnid toimuvad tööpäeviti vahemikus 10.00-16.00

♦ Grupi suurus on vastavalt teemale 20-25 inimest, võimalik on jagada õpilased kaheks rühmaks.

♦ Soovi korral saab lisaks tellida EKSKURSIOONI, mis õpilasgruppidele on tasuta. 

♦ Täiendav info: õppedisainer Karin Gustasson, 6 307 198; karin.gustasson@nlib.ee

♦ Broneerimine: vähemalt kolm nädalat enne soovitavat teematunni toimumisaega

Lähme Rahvusraamatukokku!

Uudistame Rahvusraamatukogu väärikat hoonet. Milliseid kogusid see maja endas peidab? Miks tulla just Rahvusraamatukokku?

Lühitutvustus

Saame teada, mille järgi raamatud on riiulitele paigutatud ja miks tähestiku tundmine on raamatukoguhoidjale vajalik oskus. Mis on teavikud, kas ainult raamatud? Lastealal on võimalus mänguliselt raamatukoguhoidja argipäeva sisse elada – raamatuid sorteerida ja järjestada. Lahendame ristsõna, tuletame meelde muinasjututegelasi ja saame värvilisele tahvlile joonistada. Vaatame koos lõbusaid ruumilisi, erikujulisi ja laulvaid lasteraamatuid.

Kestus: 60-90 minutit koos lühikese majatutvustusega

Sihtrühm: 4.-6. klass

Avastades raamatukogu kunstide ja muusikaga

Miks ja kuidas tegeleb Rahvusraamatukogu heliplaatide, maakaartide ja plakatite kogumise ja säilitamisega? Milline on Rahvusraamatukogu tähtsus Eesti kunsti-, muusika- ja kultuuriajaloos?

Lühitutvustus

Ühendades majaekskursiooni kunsti- ja muusikaelamustega, vaatame, kuulame ja sirvime põnevamaid näiteid raamatukogus leiduvatest helisalvestistest, nootidest, maakaartidest ja kunstiraamatutest.

Pikkus: 60-75 minutit

Sihtrühmad: gümnaasiumiõpilased, tudengid

Infoallikate teematund: Kuidas leida usaldusväärseid allikaid uurimistöö koostamiseks?

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa? Kuidas kiiresti leida vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni? Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid artiklite andmebaasist ISE ja portaalist DIGAR Eesti artiklid?

Lühitutvustus
Teematunnis tutvustatakse Rahvusraamatukogu teenuseid ning õpitakse kasutama e-raamatukogu andmebaase, õpilased saavad praktilise ülevaate info hankimise võimalustest internetis ja raamatukogu keskkonnas ning leitud allikate hindamiskriteeriumitest ja kasutamisreeglitest.

Praktilises teematunnis teostavad õpilased neid endid huvitaval teemal infootsingu harjutusi interneti otsisüsteemides  (Google Scholar ja Google Books), e-kataloogis ESTER ja artiklite andmebaasis ISE ning e-raamatukogu kogudes (digitaalarhiiv DIGAR, portaal DIGAR Eesti artiklid, RR-i otsinguportaal).

Pikkus: 90 minutit

Sihtrühm: gümnaasium

Aardejaht „Kuidas elad, Rahvusraamatukogu?”

Kus asub Rahvusraamatukogus „Põrgu“? Mitut kirikutorni näeb Rahvusraamatukogu 8. korruselt? Milline näeb välja kartoteegikapp? Kui palju mahub Rahvusraamatukogu hoidlatesse? Ja mitu korrust Rahvusraamatukogu hoonel tegelikult on?

Lühitutvustus

Aardejaht on aktiivne rühmamäng, mille käigus õpilased tutvuvad iseseisvalt Rahvusraamatukogu hoone ning teenustega, otsides hoonesse peidetud aardeid (teadmisi, kogemusi). Aardejaht lõpeb leitud aarete tutvustamisega. Aardejahi peamine eesmärk on anda õpilasele soov raamatukokku ikka ja jälle tagasi tulla!

Pikkus: 60-90 minutit

Sihtrühm: 5.-9. klass

Vanad ja haruldased raamatud - mis need on? Esmaspäeviti ja teisipäeviti!

Harukordne võimalus näha ja vahetult kogeda vanu ja haruldasi raamatuid!

Kas teate, mis on inkunaablid või elseviirid? Millisele paberile trükiti raamatuid viissada aastat tagasi? Mis teeb vanaraamatu illustratsioonid nii väärtuslikuks või mida tähendab käsitsi koloreerimine?

Lühitutvustus

Teematunnis anname põhiteadmised vanaraamatust. Mis teeb raamatu haruldaseks - tema vanus, säilinud eksemplaride arv, hinnaline köide, autori omakäelised täiendused jmt. Räägime sellest, miks hindavad kogujad tuntud teoste esitrükke, keelatud raamatuid või eriliselt kujundatud teoseid.

Vaatleme vanaraamatut lähemalt ja võrdleme tänapäeva raamatuga. Tutvustame vanaraamatu tüüpilisi köiteid: pärgament-, nahk-, poolnahk- ja pappköidet.

Praktilise tööna loeme gooti kirjas teksti ning paneme end proovile rooma numbrite ümberpanemisel araabia numbriteks.

Pikkus: 60 minutit

Sihtrühmad: 5.-9. klass ja gümnaasium

Teatmekirjandusest "Kes otsib, see leiab!"

Kas tead, kuidas leida teed infoküllases maailmas? Oskad teha vahet usaldusväärsel ja mitteusaldusväärsel informatsioonil?

Lühitutvustus

Tunnis vaatame üle teatmekirjanduse liigid ja nende kasutamise. Uurime täpsemalt, kuidas näevad välja vanad ja uued teatmeteosed, milline on nende ülesehitus ja kuidas neid kasulike faktide või huvitava teabe otsinguks kasutada. Otsime iseseisvalt ja rühmas erinevatest teatmeväljaannetest põnevat informatsiooni.

Pikkus: 60 minutit

Sihtrühm: 5.-9. klass

Raamatukoguralli läbi Austria, Saksamaa ja Šveitsi

Kas teadsid, et vennad Grimmid kogusid üle 200 muinasjutu või et Šveitsis on neli riigikeelt?  

Lühitutvustus

Raamatukoguralli on põnev otsimismäng, mille jooksul õpivad koolilapsed raamatukogu kasutama, et nad saaksid neid oskusi hiljem koolis kasutada. Küsimused asuvad erinevates punktides, õpilased leiavad vastuseid, kasutades saksakeelseid materjale (raamatud, ajakirjad, muusika, filmid).

Pikkus: 90 minutit (45 minutit üldekskursioon ja 45 minutit raamatukoguralli Austria, Saksa ja Šveitsi kogude juures).
Sihtrühmad: saksa keelt õppivad ja õppida soovivad õpilased, saksakeelse kultuuriruumi vastu huvi tundvad õpilased. Mäng sobib igale vanuserühmale, küsimusi kohandatakse vastavalt vanusele ja keeleoskusele. Raamatukoguralli toimub eesti või saksa keeles.

Tunne Euroopa Liitu!

Mis on Brexiti tagajärg? Kuidas algas pagulaskriis? Mis on populism?

Saa teadmisi Euroopa Liidu ülesehitusest, institutsioonidest ja seostest maailma ajalooga.

Lühitutvustus

Arutleme ülalmainitud ja muudel aktuaalsetel teemadel.

Valmistame koostöös õpetajaga ette õppekava teemasid toetava koolitunni, kus õpilased omandavad uusi teadmisi ning õpivad teostama infootsingut erinevatest andmebaasidest.

Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse töötajatena oskame asjatundlikult toetada eri ainete õpetajaid põneva ja hariva koolitunni ettevalmistamisel, anname materjale ja nippe, kuidas õppida tundma erinevaid Euroopa Liidu aspekte.

Tooge õpilased klassiruumist välja ja elavdame üheskoos õppetööd!

Pikkus: 60 minutit

Sihtrühmad: põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased

Infootsingutund humanitaarteaduste varasalves

Kas tead, kuhu pöörduda, kui vajad materjali humanitaarteaduste vallas? Oled kunagi pidanud kirjutama uurimistööd mõne kirjaniku kohta, aga Google pole piisav? Kas tead erinevaid viise, kuidas leida raamatuarvustusi?

Lühitutvustus

Humanitaarsaali tutvustav teematund, kus gümnaasiumiõpilane, aktiivselt ise ära proovides, õpib tundma saali teenuseid, mis aitavad tal oma oleviku ja tuleviku teadustöödes jõuda vajaliku infoni.

Teematunni käigus tutvume saali ülesehitusega, otsime riiulitelt raamatuid, proovime järgi erinevaid artikliandmebaase (kaartkataloog, ISE, DIGAR), harjutame leitud materjalidele viitamist.

Pikkus: 90 minutit

Sihtrühm: gümnaasium

Avastame digiteerimismaailma!

Kuidas saab paberil raamat sinu arvutisse, tahvlisse, telefoni? Milleks üldse on vaja digiteerida?

Lühitutvustus

Eesti Rahvusraamatukogus on hoiul üle 3 miljoni teaviku. Sealhulgas on nii raamatuid, maakaarte, postkaarte, noote, postreid, ajakirju, ajalehti jne. Selleks, et kõigil inimestel oleks neid mugav oma nutiseadmetest vaadata-lugeda, digiteeritakse Rahvusraamatukogu kogusid igapäevaselt. Põhjuseid digiteerimiseks on veelgi.

Ekskursioonil külastamegi Eesti Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskust ning tutvume sealse töö ja masinapargiga. Näeme, kuidas töötavad erinevad skannerid ning kuidas paberil teavik (olgu selleks siis raamat, ajaleht või ajakiri) digikujule viiakse. Samuti teeme põgusalt juttu, kuhu digiteeritud materjalid edasi liiguvad ning kust on neid võimalik leida.

Ekskursiooni pikkus: 15-20 minutit

Sihtrühm: põhikooli- ja eriti gümnaasiumiõpilasedBroneerisid Rahvusraamatukogu teematunni? Vaata ka meie hea koostööpartneri VAT Teatri pakkumisi!