Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus
1941, 1942, 1943-44, 1945-49, 1950-55, 1956-59, 1960-69, 1970-79,
1980-81, 1982-83, 1984-87, 1988, 1989, 1990, 1991
 
1945-49

1945

1. jaanuar – Eestis on 854 000 elanikku, kellest 831 000 ehk 97,3 % on eestlased
Algab venelaste ja teiste NSV Liidu rahvuste massiline sisseränne.

8. jaanuar – Stockholmis koostati akt Vabariigi Presidendi asetäitja küsimuses, kus konstateeriti, et põhiseaduse § 52 alusel asub peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeisse peaministri asetäitja: kui tema tegevus on takistatud, siis Vabariigi valitsuse kõige vanem liige. Loomulikult on aga Vabariigi Presidendi ülesandeis oleval isikul õigus nimetada § 50 alusel Vabariigi Valitsus uues koosseisus. Kuni uue Vabariigi Presidendi valimiseni või § 46 alusel täidetakse Vabariigi Presidendi asetäitja valimiseni Vabariigi Presidendi ülesandeid § 52 alusel.
Alla kirjutasid Otto Pukk, Riigivolikogu esimees; Timotheus Grünthal, Riigikohtu esimehe kohusetäitja; Johannes Klesment, kohtuminister; August Rei, Vabariigi Valitsuse vanim liige

9. jaanuar – Stockholmis suri Eesti eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots. Uueks peaministriks nimetati August Rei

Nii üldist ja sügavat leina, kui see, mida tekitas J. Uluotsa surmasõnum, on Eesti rahvas varem läbi elanud vaid kahel juhul, C. R. Jakobsoni ja J. Poska surma puhul. … J. Uluotsa elutee lõppes kaugel oma kodumaast, mida ta nii palavalt oli armastanud ja nii kohusetruult teeninud. Võõrasse maamulda tuli tema põrm asetada viimsele puhkusele. Aga nii nagu tema elutöö lahutamatult kuulub Eesti rahvale, kelle südamesse see nimi on kirjutatud ei iialgi kustuvate ega tuhmuvate kuldtähtedega, niisama lahutamatult tema põrm kuulub Eesti maamulda. See aeg ei jää tulemata, mil Eesti rahvas on jälle peremees oma põlise kodumaa vabal pinnal.
August Rei. Suur rahvuslik lein // Prof. Jüri Uluotsa mälestusraamat. Stockholm, 1945, lk. 5, 7.

Pärast president Uluotsa surma 9. jaanuaril 1945 andis A. Rei käskkirja, milles teatas, et on asunud täitma presidendi ülesandeid. Pärast seda jäi kõik ainuüksi tema otsustada. Teda sai ametist kõrvaldada vaid presidendi asetäitja Valimiskogu, kuid sellest kogust puudus sõjavägede ülemjuhataja – ja mittetäieliku koosseisuga Valimiskogu ei olnud otsusevõimeline. Ülemjuhataja ametissemääramise ainuõigus oli aga presidendi ülesannete täitjal, kes ei soovinud seda õigust kasutada. Täiesti võimatuks muutus Valimiskogu kokkukutsumine pärast Riigivolikogu esimehe O. Puki ja tema asetäitja R. Penno surma vastavalt 14. veebruaril ja 25. novembril 1951: siis jäi Valimiskogus puudu juba kaks kohustuslikku liiget. Uut esimeest valida ei saanud, sest 80 Riigivolikogu liikmest oli tollal läänemaailmas paguluses vaid kümme.
Tõotan ustavaks jääda…: Eesti Vabariigi valitsus 1940-1992. Tartu, 2004, lk. 83 (E. Sarv).

1. mai – Tallinna vanglas hukkus Jaak Reichmann (sünd. 28.05.1874), II Riigikogu ja Rahvuskogu liige, kohtuminister (25.01.1921 – 17.01.1923)

3. mai – Saksamaal Kemtenis loodi esimene eestlaste komitee

8. mai – Saksa relvajõudude tingimusteta kapituleerumine

17. juuni – Stockholmis asutati Eesti Organisatsioonide Liit

juuli – Karaganda oblastis suri Albert Kevend (sünd.  20.01.1883), III Riigikogu liige

20. juuli – Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas Eesti NSV hümniks Gustav Ernesaksa “Jää kestma, Kalevite kange rahvas” (Sõnad: Johannes Semper)

28. august – Tallinnas toimus erinõupidamise kohtuprotsess Eesti Vabariigi Rahvuskomitee liikmete üle, neist kahele määrati surmanuhtlus

2. september  – Jaapani kapituleerumisega lõppes Teine maailmasõda

29. detsember – Võrus arreteeriti nõukogudevastase tegevuse pärast 48 koolinoort

detsember – Tallinnas ülekuulamiselt põgenedes hukkus Oskar Gustavson (sünd. 14.02.1889), I, II, III, IV, V Riigikogu, Riigivolikogu (VI RK) ja Eesti Vabariigi Rahvuskomitee liige

1946

25. jaanuar – Rootsi andis NSV Liidule välja Saksamaa poolel sõdinud Balti riikide kodanikud, sh seitse eestlast

10. vebruar  – seoses Eestis toimunud NSV Liidu Ülemnõukogu valimistega saatis Eesti peakonsul USAs Johannes Kaiv USA riigisekretärile protestikirja, milles selgitas, et Moskval pole mingit õigust sääraseid valimisi Eestile peale suruda

5. märts – Tobolskis suri Karl Luik (sünd. 12.07.1883), Rahvuskogu liige

7. mai – kooliõpilaste põrandaalune organisatsioon “Eesti Iseseisvuse Liit” laskis õhku Tõnismäele paigutatud punasõduri puust monumendi

29. juuli - 25. oktoober – toimus Pariisi rahukonverents. Balti riikide esindajad korraldasid mitmeid protestiaktsioone ja saatsid märgukirja 15-le konverentsist osavõtva delegatsiooni juhile. Eesti NSVd esindas konverentsil Hans Kruus

23. august – Stockholmis asutati Eesti Rahvusfond. Fondi liidriteks olid August Rei ja Heinrich Laretei

3. oktoober – Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas määruse “Eesti NSV ja Vene NFSV vahelise piiri kindlaksmääramise kohta.” Suur osa Petserimaast ja Narva jõe tagused alad liideti Vene NFSVga

Leningradi vanglas hukkus Oskar Benedikt Oja (sünd. 05.08.1888), II ja III Riigikogu liige (täpne surmaaeg teadmata)

1947

16. veebruar – toimusid esimesed sõjajärgsed ENSV Ülemnõukogu valimised. Igas valimisringkonnas oli üles seatud vaid üks kandidaat. Nõukogulikele “valimistele” traditsioonikohaselt osales 99% valijaist, kellest 96% hääletasid ülesseatud kandidaadi poolt

12. mai – Stockholmis loodi juba varem moodustatud Demokraatliku Klubi ja Koostöö Keskuse eestvõttel Eesti Rahvusnõukogu. Selle etteotsa valiti August Rei

21. mai – NLKP Keskkomitee Poliitbüroo salajane otsus Baltimaade kollektiviseerimise kohta

6. september – Saaremaal Saklas loodi esimene kollektiivmajand – Viktor Kingissepa nimeline kolhoos

20. detsember – Eesti Rahvusnõukogu võttis vastu üldpoliitilise seisukoha eksiilvalitsuse moodustamise suhtes

1948

28. jaanuar – Karagandas suri Bernhard Aleksander Roostfelt (Rostfeld, sünd. 05.01.1884), Riiginõukogu (VI RK) liige, põllutööminister (25.01.1921 – 02.08.1923), toitlusministri kt. (26.01.1921 – 21.11.1922), teedeministri kt.(23.11. – 16.12.1921), kaubandus-tööstusminister (02.08.1923 – 26.03.1924)

2. veebruar – toimus Eesti Rahvusnõukogu esimene üldkogu. Osalesid kaheksa poliitilise erakonna ja rühmituse esindajad: Eesti Põllumeeste Kogud Rootsis, Ühinenud Põllumeeste Erakond, Keskerakond, Eesti Sotsialistlik Partei, Eesti Liberaal-Demokraatlik Koondis, Vabariiklik Ühing, Eesti Koostöö Keskus, Eesti Rahvuslik Koondis

Eesti rahval kodumaal ei ole võimalust häält tõsta oma riikliku iseseisvuse, vabaduse ja inimõiguste tagasinõudmiseks. Tema suu on võõra võimu poolt suletud, ta käed on köidetud. Seda suurem kohustus lasub neil Eesti poegadel ja tütardel, kel on õnnestunud pääseda vabade rahvaste hulka.
Eesti Rahvusnõukogu deklaratsioonist, 24. veebr. 1947.

23. veebruar – Soome annab NSV Liidule välja 14 eesti pagulast

29. märts – Tallinna 2. Keskkooli juurest kõrvaldati Vabadussõjas langenud kooliõpilastele ja õpetajatele püstitatud mälestussammas

2. juuli – USA Kongress võttis vastu seaduse, mille alusel võis Euroopa pagulaslaagritest USAsse ümber asuda 207 000 inimest, 40% neist pidid olema pärit Balti riikidest

26. november – Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium andis välja seadluse “vaenuliku elemendi” deporteerimise kohta

1949

29. jaanuar – NSV Liidu Ministrite Nõukogu andis välja salajase määruse “Nõukogude-vastase elemendi” küüditamise kohta

25.-27. märts – Eestist viidi vägivaldselt Siberisse üle 20 000 inimese ehk 3% rahvastikust

9. mai – Eesti, Läti ja Leedu Rahvusnõukogud pöördusid ühise memorandumiga ÜRO poole, milles paluti uurida NSV Liidus korraldatud massiküüditamisi ja teisi okupeeritud riikides asetleidnud inimõiguste rikkumiste juhtumeid

18. detsember – Sverdlovski oblastis suri Ernst Masik (Maasik, sünd. 01.12.1890), II Riigikogu liige

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-