Harulduste ja arhiivkogu saal

Asume 3. korrusel

Oleme avatud E-R 10-18, L 12-17
Juulis ja augustis E-R 12-18

Kontakt: e-post rara@nlib.ee, tel. 630 7301

Isikuarhiivide kasutamiseks leppige külastusaeg eelnevalt kokku e-post arhivaar@nlib.ee,
tel. 630 7346, 5680 7346

 

Harulduste ja arhiivkogu saalis saab kasutada:

 • haruldaste raamatute kogu teavikuid

 • arhiivkogu teavikuid, juhul kui teisi eksemplare raamatukogus ei ole

 • isikuarhiivide arhiividokumente, kusjuures:

  • kasutada saab korrastatud arhiive, millele on koostatud nimistud

  • korrastamata arhiivide kasutamine on piiratud

  • arvestatakse arhiivi üleandja poolt seatud ja seadustega kehtestatud juurdepääsupiiranguid

Lugemissaali teatmekogu sisaldab kirjandust haruldaste raamatute kohta, kultuuri- ja raamatuloolist, köiteajaloolist, genealoogilist jms. kirjandust, bibliograafiaid, sõnaraamatuid ja teatmeteoseid.

Vastame päringutele, nõustame ja abistame:

 • haruldaste raamatute uurimisteemadele vastava kirjanduse otsimisel

 • defektsete haruldaste trükiste atribueerimisel

 • haruldaste trükiste kultuuriloolise väärtuse määramisel

 • rahvusteavikutega seotud teabe hankimisel

 • arhiividokumentide väljaselgitamisel
   

Harulduste ja arhiivkogu teavikutest ning arhivaalidest koopiate tegemine toimub vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste kopeerimise juhendile.

 

Huvitav raamat

Marie Under, 1883-1980. Eelõitseng : luuletused. Tartu, 1918.

Marie Underi teine luulekogumik sisaldab luuletusi aastatest 1904-1913. Raamatu kaane on kujundanud Nikolai Triik.

Näitused

Harulduste ja arhiivkogu lugemissaalis on
8.05.-6.07. näitus "Roopi Hallimäe 110 - astronoom, õpetaja, luuletaja".

Roopi Hallimäe (1908-1969) oli astronoomiasse kiindunud uurija, kirglik teaduse populariseerija, noorte teadusesõprade kasvataja, suur looduse ja inimeste sõber, luuletaja ja filosoof. Jaan Eilart on märkinud, et ta oli pedagoogikapõllu isikupärasemaid mehi. Ei enne ega pärast teda pole keegi suutnud luua sellist astronoomiahuviliste liikumist meie koolides.
Näitusel on välja pandud Roopi Hallimäe astronoomia- ja geodeesiaalased kirjutised: esimene eestikeelne astronoomia-alaste vaatluste käsiraamat "Astronoomilisi vaatlusi" (1936) , artiklid ajakirjades „Tähetorni kalender“ ja „Eesti mets“, samuti esimesed luulekatsetused ajakirjades, lastenäidendid “Rahuunelm” ja „Soovide uni“ ning luulekogud “Hommikune leid” ja “Päikese maja”. Raamatud ja ajakirjad on pärit Rahvusraamatukogu kogudest. Näituse koostas L. Tamm.

Kasulikke linke

 

Vanema kirjavara kohta leiab teavet veel