Harulduste ja arhiivkogu saal

Asume 3. korrusel

Oleme avatud E-R 10-18, L 12-17
Juulis ja augustis E-R 12-18

Kontakt: e-post rara@nlib.ee, tel. 630 7301

Isikuarhiivide kasutamiseks leppige külastusaeg eelnevalt kokku e-post arhivaar@nlib.ee,
tel. 630 7346, 5680 7346

 

Harulduste ja arhiivkogu saalis saab kasutada:

 • haruldaste raamatute kogu teavikuid

 • arhiivkogu teavikuid, juhul kui teisi eksemplare raamatukogus ei ole

 • isikuarhiivide arhiividokumente, kusjuures:

  • kasutada saab korrastatud arhiive, millele on koostatud nimistud

  • korrastamata arhiivide kasutamine on piiratud

  • arvestatakse arhiivi üleandja poolt seatud ja seadustega kehtestatud juurdepääsupiiranguid

Lugemissaali teatmekogu sisaldab kirjandust haruldaste raamatute kohta, kultuuri- ja raamatuloolist, köiteajaloolist, genealoogilist jms. kirjandust, bibliograafiaid, sõnaraamatuid ja teatmeteoseid.

Vastame päringutele, nõustame ja abistame:

 • haruldaste raamatute uurimisteemadele vastava kirjanduse otsimisel

 • defektsete haruldaste trükiste atribueerimisel

 • haruldaste trükiste kultuuriloolise väärtuse määramisel

 • rahvusteavikutega seotud teabe hankimisel

 • arhiividokumentide väljaselgitamisel
   

Harulduste ja arhiivkogu teavikutest ning arhivaalidest koopiate tegemine toimub vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste kopeerimise juhendile.

 

Huvitav raamat

August Vannas. Eesti Vabariigi loomispäevilt 1917-1925 : sündmuste ülevaade piltes ja kirjeldusis. Tallinn, 1925.

Kirjastaja ja väljaandja fotograaf August Vannas kirjutab albumi saatesõnas, et Eesti iseseisvuse heitluse ajajärk, nagu sellele järgnev ülesehitav töögi, on võrratu rikas monumentidest, sündmustest, millel tähtis ajalooline tagapõhi. Käesolev kogu tahab piltlikku kujutust anda tähtsamatest silmapilkudest Eesti kõige lähema, kuid ka kõige sündmusrikkama mineviku kohta. Objektiivsuse mõttes on tegelasi kõnelda lastud nii nagu nad seda on teinud üksikutel sündmuste silmapilkudel, samuti ära toodud materjale ning dokumente.

Näitused

Harulduste ja arhiivkogu lugemissaalis on
1.8.-31.10. väljapanek "Eesti Vabariigi loomispäevilt".

 

Kasulikke linke

 

Vanema kirjavara kohta leiab teavet veel