Harulduste ja arhiivkogu saal

Asume 3. korrusel

Oleme avatud E-R 10-18, L 12-17
Juulis ja augustis E-R 12-18

Kontakt: e-post rara@nlib.ee, tel. 630 7301

Isikuarhiivide kasutamiseks leppige külastusaeg eelnevalt kokku e-post arhivaar@nlib.ee,
tel. 630 7346, 5680 7346

 

Harulduste ja arhiivkogu saalis saab kasutada:

 • haruldaste raamatute kogu teavikuid

 • arhiivkogu teavikuid, juhul kui teisi eksemplare raamatukogus ei ole

 • isikuarhiivide arhiividokumente, kusjuures:

  • kasutada saab korrastatud arhiive, millele on koostatud nimistud

  • korrastamata arhiivide kasutamine on piiratud

  • arvestatakse arhiivi üleandja poolt seatud ja seadustega kehtestatud juurdepääsupiiranguid

Lugemissaali teatmekogu sisaldab kirjandust haruldaste raamatute kohta, kultuuri- ja raamatuloolist, köiteajaloolist, genealoogilist jms. kirjandust, bibliograafiaid, sõnaraamatuid ja teatmeteoseid.

Vastame päringutele, nõustame ja abistame:

 • haruldaste raamatute uurimisteemadele vastava kirjanduse otsimisel

 • defektsete haruldaste trükiste atribueerimisel

 • haruldaste trükiste kultuuriloolise väärtuse määramisel

 • rahvusteavikutega seotud teabe hankimisel

 • arhiividokumentide väljaselgitamisel
   

Harulduste ja arhiivkogu teavikutest ning arhivaalidest koopiate tegemine toimub vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste kopeerimise juhendile.

 

Näitused

Harulduste ja arhiivkogu lugemissaalis on
1. nov. - 20. dets. väljapanek "Riigiraamatukogu haruldusi".

Välja on pandud väike valik Riigiraamatukogu haruldustest, peamiselt baltikatrükistest. Vanim neist on Chr. Kelchi Liivimaa kroonika (1695), üks haruldasemaid aga rikkalikult illustreeritud Adam Oleariuse Venemaa ja Pärsia reisi kirjelduse prantsuskeelne väljaanne (1719).
Rahvusraamatukogu eelkäija EV Riigiraamatukogu ei seadnud endale eesmärgiks koguda haruldusi ja vanatrükiseid. Aastate jooksul kogunes raamatukokku siiski mitte just suur, kuid meie regioonis vägagi hinnalisi ja vajalikke vanatrükiseid sisaldav kogu (u. 500-600 raamatut). Koguti baltikat, eriti ajaloo ja keeleteaduse valdkonnast. Kuna Riigiraamatukogu oli ka parlamendiraamatukogu, püüti hankida kõike Baltimaade õigusajalugu puudutavat. Siin oli abiks ka Eestimaa Kubermanguvalitsuse raamatukogu pärand, kus leidus haruldasi seadusandlikke trükiseid isegi Peeter I ajast.

 

Kasulikke linke

 

Vanema kirjavara kohta leiab teavet veel