Harulduste ja arhiivkogu saal

Asume 3. korrusel

Oleme avatud E-R 10-18, L 12-17
Juulis ja augustis E-R 12-18

Kontakt: e-post rara@nlib.ee, tel. 630 7301

Isikuarhiivide kasutamiseks leppige külastusaeg eelnevalt kokku e-post arhivaar@nlib.ee,
tel. 630 7346, 5680 7346

 

Harulduste ja arhiivkogu saalis saab kasutada:

 • haruldaste raamatute kogu teavikuid

 • arhiivkogu teavikuid, juhul kui teisi eksemplare raamatukogus ei ole

 • isikuarhiivide arhiividokumente, kusjuures:

  • kasutada saab korrastatud arhiive, millele on koostatud nimistud

  • korrastamata arhiivide kasutamine on piiratud

  • arvestatakse arhiivi üleandja poolt seatud ja seadustega kehtestatud juurdepääsupiiranguid

Lugemissaali teatmekogu sisaldab kirjandust haruldaste raamatute kohta, kultuuri- ja raamatuloolist, köiteajaloolist, genealoogilist jms. kirjandust, bibliograafiaid, sõnaraamatuid ja teatmeteoseid.

Vastame päringutele, nõustame ja abistame:

 • haruldaste raamatute uurimisteemadele vastava kirjanduse otsimisel

 • defektsete haruldaste trükiste atribueerimisel

 • haruldaste trükiste kultuuriloolise väärtuse määramisel

 • rahvusteavikutega seotud teabe hankimisel

 • arhiividokumentide väljaselgitamisel
   

Harulduste ja arhiivkogu teavikutest ning arhivaalidest koopiate tegemine toimub vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste kopeerimise juhendile.

 

Huvitav raamat

Marie Under, 1883-1980. Eelõitseng : luuletused. Tartu, 1918.

Marie Underi teine luulekogumik sisaldab luuletusi aastatest 1904-1913. Raamatu kaane on kujundanud Nikolai Triik.

Näitused

Harulduste ja arhiivkogu lugemissaalis on
1.8.-31.10. väljapanek "Eesti Vabariigi loomispäevilt".

 

Kasulikke linke

 

Vanema kirjavara kohta leiab teavet veel