Veebinäitused

Meie parlament ja aeg

 

23. aprillil 1919. aastal tuli kokku Eesti Asutav Kogu – Eesti esimene demokraatlikult valitud rahvaesindus. Asutav Kogu ja sellele eelnenud Eestimaa Maanõukogu on praeguse Riigikogu eelkäijad ja Eesti parlamentarismi alusepanijad. Läbi 100 aasta kulgenud teekond sisaldab nii võite kui ka kaotusi ja on kindlalt jõudnud stabiilse parlamentaarse demokraatiani. Veebinäitus „Meie parlament ja aeg“ annab kronoloogilise ülevaate Eesti parlamendi tegevusest, samuti Eesti riigi üldisest toimimisest ja ühiskonnas olulistest sündmustest nii sõnas kui ka pildis. Näitus on jagatud kolme perioodi. Esimene periood 1918–1940 käsitleb Eesti iseseisvumisele eelnenud sündmusi, Eesti riigi ja parlamendi sündi, arengut ja vägivaldset katkestust. Teine periood 1941–1991 on okupatsiooniaastad, kus tähelepanu on eksiilvalitsusel, vastupanuliikumisel Nõukogude Eestis ning taasiseseisvumisel. Kolmas periood 1992–2018 annab ülevaate riigi ja parlamendi arengust vabas Eestis.

Näitus on pühendatud Eesti Vabariigi ja Riigikogu 100. aastapäevale.

25 kauneimat Eesti raamatut

 

25 kaunima Eesti raamatu konkursi eesmärgiks on kunstiliselt kujunduselt ja trükitehniliselt teostuselt parimate raamatute kui vaimse kultuuri nähtuse väärtustamine. 1956. aastal alguse saanud ja vahepeal vaibunud konkursi traditsiooni elustasid 1998. aastal Eesti Kujundusgraafikute Liit koostöös Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Rahvusraamatukoguga.

Wiiralti preemia 

 

Wiiralti preemia ja Eesti nüüdisgraafika näitus on saanud Eesti kunstimaailma traditsiooniliseks osaks, mille eesmärk on toetada, innustada ja ühendada loovautoreid eri põlvkondadest. Põhjalik professionaalse graafika ülevaade on pälvinud tähelepanu nii kunstnike kui ka kunstipubliku hulgas. Wiiralti preemiat antakse välja igal kolmandal aastal.

Konkurss-näitust korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Kultuuriamet, Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Vabagraafikute Ühendus.