Kingi raamatule uus elu

Kingi raamatule uus elu ja toeta kultuuripärandi säilitamist ning vanade ja väärikate raamatute jõudmist veebi.
Allpool asuvates nimekirjades on valik väärtuslikke raamatuid ja käsikirju Rahvusraamatukogu varamust, millest loome teie abiga sisuka e-kogu.
E-raamatuid säilitatakse digitaalarhiivis DIGAR, kus neid saavad kõik lugeda.

Toetajana saate e-raamatu DVD-l.
E-raamat on PDF tervikfail, mille lisaväärtuseks on täistekstotsing. See võimaldab otsida tekstist sõnu ja hõlbustab ka vana trükikirja lugemist.

Tutvu raamatute kirjeldustega allpool ja nuppu "Toeta siin!" vajutades saad endale avanevalt leheküljelt nimekirjadest meelepärase(d) raamatud välja valida!

Raamatute digiteerimine ja e-raamatu valmistamine toimub raamatukogude veebiteenuse EOD (eBooks on Demand) abil.

eod@rahvusraamatukogu.ee

 "Toeta siin!" vajutades saad allpool nimekirjadest leitud huvipakkuva(te) raamatu(te) digiteerimiseks soovi avaldada. Leia "Toeta siin!" alt avanenud leheküljelt oma raamat(ud) ülalt 3-st nimekirjast, märgi nad linnukesega ning täida nimekirjade all asuv tellimisvorm. Sellega ongi sinupoolne oluline panus kultuuripärandi digiteerimise toetamiseks tehtud!Kingi vanale raamatule uus elu - nimekiri 1

DAVID FASSMANN
Gespräche in Dem Reiche derer Todten, Siebende Entrevuë, zwischen dem General-Lieutenant Joh. Reinhold von Patkul, Welcher wegen seiner besondern Qualitäten sehr berühmt gewesen, und Dem Baron Georg Heinrich von Görtz, einen habilen Minister ... Leipzig : in Commission bey denen Cörnerischen Erben, 1719. [2], 461-528 lk.
Saksa kirjamehe David Fassmanni ajaloo- ja poliitikaajakirjas Kõnelused Surnute Riigis esitati hüpoteetilisi dialooge Euroopa kuulsate, ajakirja ilmumisajaks siitilmast juba lahkunud poliitikute vahel. Ajakirja 7. numbris klaarivad maiseid arveid kaks Rootsi võimude hukatud poliitikut: baltisaksa aadlik Johann Reinhold von Patkul ning Karl XII minister Georg Heinrich Görtz.
Toetussumma 25 eurot

 

 

JOHANN GOTTFRIED ARNDT
Der Liefländischen Chronik Erster – [Andrer] Theil von Liefland … . Halle im Magdeburg[ischen] : gedruckt bey Joh. Justinus Gebauer, 1747–1753. 2 osa (1. [32], 220, [12] lk.; 2. [18], 364 lk.)
Kuressaare provintsiaalkooli rektori ja hilisema Riia lütseumi konrektori Johann Gottfried Arndti „Liivimaa kroonika“ 1. osa sisaldab rohkete kommentaaride ja viidetega teistele allikmaterjalidele Henriku „Liivimaa kroonika“ tõlke saksa keelde, 2. osa ordumeistrite kroonika.
Toetussumma 62 eurot

 


GUSTAV CARLBLOM (1761-1814)
Prediger Matricul Ehstlands und der Stadt Reval. [Reval] : Gedruckt bey Iversen und Fehmer, 1794. 138 lk.
Esimene Eestimaa pastorite leksikon, koostanud Noarootsi pastor Gustav Carlblom. Tekstiga lehtede vahele on köidetud märkmelehtedel baltisaksa kirjamehe, Tallinna Toomkooli professori Heinrich Wilhelm Joachim Rickersi (1753–1826) käsikirjalised täiendused Eestimaa pastorite elu- ja ametikäigu kohta 19. saj. esimesel veerandil.
Toetussumma 30 eurot

 

 

 

FRIEDRICH LUDWIG VON MAYDELL (1795-1846)
Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostsee-Provinzen Russlands nebst erklärendem Text Lief. 1-2. Dorpat : bei C. A. Kluge, 1839–1842. [4], 8 lk., 10 l. ill.; 9.-130. lk, 11 l. ill.
Baltisaksa kunstniku Friedrich Ludwig von Maydelli 21 vasegravüüri Baltimaade ristiusustamisest 13. sajandil. 2 osa ühes raamatus. 
“Kuigi põhirõhk on piltidel, ei puudu ka põhjalik tekstiosa. Maydell tugineb Henriku Liivimaa kroonikale, lähtudes selle 1747. aastal ilmunud, J. G. Arndti saksakeelsest tõlkest, samuti vanemale Liivimaa riimkroonikale ning Th. Hiärne kroonikale (Arndti tõlkest tulenevad ka dateeringute ebatäpsused pildiallkirjades). Teemade valiku kriteeriumiks on olnud sündmuste tuntus, põnevus, emotsionaalsus. Maydell ei kujuta ristisõdalasi mitte vallutajate, vaid kristliku misjoniidee kandjatena, kelle tegusid ta õigustab eestlaste ja saarlaste erilise saksa- ja ristiusuvaenulikkusega. Mõneti vastandlik sellisele kontseptsioonile on gravüüride endi lüüriline ja kerge laad. Eesti ajalugu kujutava pildisarjana on Maydelli "Fünfzig Bilder..." tänini jäänud ainsaks omataoliseks.”
(Jansen, Ea. Friedrich Ludwig von Maydelli "Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen Rußlands" = Friedrich Ludwig von Maydells "Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen Rußlands" // Neli baltisaksa kunstnikku, Tallinn, 1994. Lk 29-38.)
Toetussumma 32 eurot

 

 

JAAN SPUHL-ROTALIA
Kodumaa marjad : Täielik õpetus kodumaal siginewaid aia- ja metsamarju ja puuwiljasi kaswatada, sisse korjata, müügile wiia ja alalhoida, neist weini, liköri, limonadi, moosi, sahwti, marjasülti, siirupit, marmeladi, kompoti, salatit, suppi, kookisi, teed, kohvi, äädikat jne. valmistada, nende terwisekasulisi ja terwisekahjulisi omadusi tunda ning neid arstliselt tarwitada. [1.]–2. jagu, 2., parandatud ja täiendatud trükk. Kõigeparemate ainete ja oma praktikaliste katsete järele kirjapannud J. G. Spuhl-Rotalia. Haapsalu : M. Tamverk, 1911–1912. 488 lk.
Esimese eestikeelse hoidisteraamatu teine, täiendatud trükk (esitrükk ilmus 1897). Koolmeister Jaan Spuhl-Rotalia on esimesi eesti pomolooge ning aiandus- ja loodusalaste teadmiste tutvustajaid eestikeelses trükisõnas. Tema mahukas teos sisaldab peale retseptide ülevaate kodumaistest viljapuu- ja marjasortidest ning nende kasvatamisest.
Toetussumma 80 eurot

 

 

JAAN KOOR
Koka-raamat 1331 söögi-walmistamise õpetusega. Wäljaandja Jaan Koor, tegelik kokk. 4. parandatud trükk (suurendatud formaadiga). Tartu : Hermann, 1908. 586 lk.
Jaan Koor, “õppinud kokk”, nagu ta ennast oma raamatutes tituleerib, oli viljakaim eestlasest kokaraamatute autor 19. ja 20. sajandi vahetusel. Temalt ilmus koos kordustrükkidega ligi kümme väljaannet, mahukaim neist “Koka-raamat 1331 söögi-valmistamise õpetusega”. Rikkamate Eesti linnakodanlaste köökides asusid need edukalt võistlema Lyda Pancki käsiraamatutega. 
Oma aja retseptirohkeim eestikeelne kokaraamat on jaotatud 16 rubriiki: Supid; Soojad road kaladest ja wähkidest; Praadide walmistamine; Soostid ja ülekallamised; Keeduwilja road ja seened; Mitmed seltsi road lihast; Külmad liha-söögid; Külmad söögid kaladest ja wähkidest; Käkid, knellid ja worsted; Pirukad, wormiroad ja pudrud; Sega söögid; Magusad söögid; Leiva ja saia küpsetamine; Sahwtid, salatid ja sissetehtud road; Mitmesugused tarwilikud õpetused; Jookide walmistamine.
Toetussumma 90 eurot

 

 

JACOB MARTIN HEROLD (1737-1782)
Prologus über einige deutliche Merckmale der Vorsehung an dem Hohen Geburtsfeste Ihro Kayserl. Majest.
 Reval : gedruckt bey J. J. Köhlers Wittwe, [1768]. 31 lk.
Tallinna gümnaasiumis peetud kaks kõnet Venemaa keisrinna Katariina II sünnipäeva tähistamiseks. Esimene neist Tallinna gümnaasiumi rektori ja teoloogia professori Jacob Martin Heroldi ja teine värske koolilõpetaja, hilisema Järva-Madise Püha Matteuse koguduse õpetaja Franz Friedrich Ploschkuse (1748-1806) kõne. Ainus teadaolev eksemplar Eestis.
Toetussumma 25 eurot

 

 

Einrichtung und Gesetze, einer in der Kayserlichen Stadt Dörpat errichteten Wittwen und Waysen Verpflegungs-Anstalt. Schloss-Oberpahlen, [1783]. 28 lk. 
Tartus 1783. aastal loodud leskede ja vaeslaste hooldusasutust puudutavad seadused ja korraldused. Üks vähestest Põltsamaal 1766–1789 tegutsenud trükikoja trükistest. Põltsamaa trükikoda oli kõige esimene eratrükikoda Venemaal. 14 aasta jooksul trükiti seal 16 eesti-, läti- ja saksakeelset teost. Ainus teadaolev eksemplar Eestis.
Toetussumma 24 eurot 

 

 

Etwas über und gegen zwey Programme des Herrn Professors Hörschelmann in Reval. Dorpat : Gedruckt bey M. G. Grenzius, 1791. 65 lk. 
Poleemika Tallinna gümnaasiumi ajaloo ja filisoofia professori Ernst August Wilhelm Hörschelmanni (1743-1795) õppekava üle. Ainus teadaolev eksemplar Eestis.
Toetussumma 30 eurot
 

 

 

 

 

AUGUST KITZBERG
Ilmlik Jõuluraamat
 / Kokkuseadnud A. Kitzberg . - Tallinn : G. Pihlakas, 1894. - 112 lk. ; 18 cm.
August Kitzbergi jutukogu pani aluse pühadealbumite traditsioonile. Raamatus on 12 Kitzbergi kirjutatud juttu (mitmed arvatavasti mugandused) ja kaks laulu. Tuntuim teos on „Sauna-Antsu „oma” hobu”.
Toetussumma 25 eurot

 

 

JUHAN KUNDER
Kalewipoeg
 : [Jutustus] / Välja annud J. Kunder. - Tartu : H. Laakmann, 1885. - 122 lk. ; 21 cm. . - (Tartu Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused ; nr. 73.).
Esimese „Kalevipoja” ümberjutustuse „Lühikene seletus Kalevipoja laulude sisust” (1869) kirjutas Fr. R. Kreutzwald ise. Juhan Kunderi eepose mugandus oli järjekorras teine, kirjutatud selleks, et tuua eepos rahvale, eriti noortele lähemale.
Toetussumma 26 eurot

 

 

JUHAN LIIV
Elu sügawusest
 : [lühipalad] / Juhan Liiv. - Tartu : [s.n.], 1909. - 79, [1] lk. ; 20 cm. - (Nooresoo kirjavara / EKS Koolikirjanduse Toimekonna väljaanne ; nr. 5.).
Juhan Liivi hilisproosat koondav miniatuurikogu. Ühiskondlik-eetilisi ja isikliku eluga seotud motiive käsitlevad proosapalad on kirjutatud 20. sajandi esimesel kümnendil.
Toetussumma 20 eurot

 

 

MATTIAS JOHANN EISEN
Nalja sõber : Noore rahwale armsaks ajawiiteks / M. E. - Tartu : Schnakenburg, 1867 [!1876]. - 74, [1] lk. ; 14 cm.
Eesti rahvaluule koguja, kirjanduslikult väga viljaka M. J. Eiseni 19aastaselt avaldatud raamatuke, mis sisaldab naljajutte, värsistatud mõistatusi, keerdküsimusi ja nuputamisülesandeid.
Toetussumma 20 eurot

 

 

ANTON HANSEN TAMMSAARE, pseud.
Tähtis päev ja Tõsi jah / A. H. Tammsaare ; [kaas: HA-VE]. - Tallinn : Töökool, [1925]. - 15, [1] lk. : ill., ill. kaas ; 21 cm.
Raamat sisaldab lisaks pealkirjas nimetatud realistlikele juttudele veel miniatuuri „Armastus”. Kaane on kujundanud noor Helmut Valtman, kes sai tuntuks karikaturistina (kasutas pseudonüümi HA-VE).
Toetussumma 12 eurot

 

 

Uued Eesti Luuletused / Kokku kogunud M.J. Eisen. - Tartu : Schnakenburg, 1888. - XVI, 248 lk. ; 18 cm.
Eesti luule antoloogia, sisaldab luulenäiteid 28 autorilt. Esindatud on Lydia Koidula, Mihkel Veske, Anna Haava, aga ka Jaan Bergmann, koostaja Johann Matthias Eisen ise, Peeter Jakobson jt tuntud ja vähem tuntud 19. sajandi eesti kirjanikud.
Toetussumma 44 eurot

 

 

EDUARD VILDE
Muhulaste imelikud juhtumised juubeli-laulupidul / Eduard Wilde naljajutt ; [T. Grenzsteini illustratsioonid]. - Tartus : H. Laakmann, 1894. - 62 lk. : ill., [8] l. ill. ; 16 cm.
Humoristliku jutustuse esitrükk. Väärtust lisavad tolle aja kohta haruldased originaalillustratsioonid. Joonistuste autoriks peetakse Tõnis Grenzsteini.
Toetussumma 19 eurot

 

 

 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Anderseni muinasjutud. I / Eesti keelde [tõlkinud ja eessõna] Anna Haawa ; [Kaaneill. H. Tegner]. - Tartus : A. Kaarna, 1913. - 167, [1] lk., 6 l. ill. : ill. kaas ; 19 cm. - (Nooresoo kirjawara / Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirj.-toimekond ; nr. 29.).
Anderseni muinasjuttude tõlkeid ilmus eesti keeles juba 1870ndatel. Tuntud luuletaja Anna Haava tõlgitud kogumikus on 14 juttu, nende seas näiteks „Printsess erne pääl”, „Pöial-Liisi”, ja „Merenaisuke” („Väike merineitsi”). Illustratsioonide autoriks on taani kunstnik Hans Tegner, kes sai kuulsaks just Anderseni muinasjuttude illustreerijana.
Toetussumma 33 eurot

 

 

 

 

Kingi vanale raamatule uus elu - nimekiri 2

PAUL BURMAN
Metsloomad / Joonistanud Paul Burman. - Tallinn : Maa, [1912]. - [16] l. : ill., ill. kaas ; 25 cm. - (Pildid lastele ; 2.).
Paul Burmanit peetakse esimeseks eesti animalistiks. Raamatute ilmumise järel kiideti loomapiltide elavust ja loomutruudust. Illustratsioonidele on lisatud loomade nimed eesti, soome, vene ja saksa keeles.
Toetussumma 12 eurot

 

 

 

MATTHIAS JOHANN EISEN
Eesti ennemuistsed jutud
/ Suurest kogust kokku põiminud M. J. Eisen ; [Illustreerinud N. Triik ja A. Uurits]. - Tartu : K. Sööt, 1911. - 189, [3] lk. : ill., ill. kaas ; 22 cm. - (Nooresoo kirjawara / Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimekond ; nr. 1.).
M. J. Eisen kogus paralleelselt Jakob Hurdaga laialdaselt rahvaluulet ning toimetas samaaegselt neid rahvajutte ka trükki. Tema koostatud muinasjutukogumikku kaunistavad kahe eesti kunstniku, andekate raamatuillustraatorite Nikolai Triigi ja Aleksander Uuritsa tööd: Triigilt on seitse tušijoonist, Uuritsalt päisliistud.
Toetussumma 35 eurot

 

 

 

MATTHIAS JOHANN EISEN
Eesti muistsed jumalad ja wägimehed / M. J. Eisen ; [Kaaneill. ja ill. A. Uurits]. - Tartu : K. Sööt, 1913. - 184, [4] lk. : ill., ill. kaas ; 22 cm. - (Nooresoo kirjawara / Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimekond ; nr. 30.).
Esitletakse eesti jumalaid ja hiidusid: F. R. Faehlmanni muistenditest on pärit Vanaisa ja Vanemuine, hiidudest tutvustatakse Kalevit, Kalevipoega, Tõllu, Leigerit ja Vanapaganat. Väärtust lisavad Aleksander Uuritsa illustratsioonid ja päisliistud.
Toetussumma 34 eurot

 

 

 

MATTHIAS JOHANN EISEN
Kavala Hansu ja vanapagana lugu / Üles kirjutatud rahvajuttude järgi [M. J. Eisen ; illustreerinud H. Möldermann]. - Tallinn : G. Pihlakas, 1905. - 215 lk. : ill., ill. kaas ; 20 cm.
Hans Möldermanni 50 pildiga raamatut sulasega hädas olnud Vanapaganast võib võrrelda koomiksiga. Naivistlikud illustratsioonid olid populaarsed, raamatust anti välja ka 2. trükk.
Toetussumma 38 eurot

 

 

 

FRIEDRICH KUHLBARS
Laste laulik / Friedrich Kuhlbars. - Jurjev : [s.n.], 1899. - 78, [2] lk. : ill., portr. ; 18 cm.
Pedagoogina töötanud F. Kuhlbarsi luuletused kuuluvad eesti lastekirjandus klassikasse, paljud neist on viisistatud.
Toetussumma 20 eurot

 

 

 

 

 

 

ZACHARIAS TOPELIUS
Refanut ja Mõnda Muud / Z. Topeliuse kirjade järele Soome keelest kokku seadnud M. Lipp. - Tallinn : K. Busch, 1891. - 93, [2] lk. : ill. ; 17 cm. . - (Laste lõbu ; 1.).
Toetussumma 22 eurot

 

 

 

ZACHARIAS TOPELIUS
Kask ja Täht ja töised jutud [ning luuletused] / S. Topeliuse lastekirjade järele kokku seadnud M. Lipp. - Jurjev : [s.n.], 1898. - 79, [1] lk. : ill. ; 16 cm. - (Laste lõbu ; 2.).
Muinasjutud tõlkis soome keelest Nõo kirikuõpetaja ja luuletaja Martin Lipp. Kogumikes on koos Z. Topeliuse juttudega Lipu enda luuletusi. Raamatud on kaunilt kujundatud. Esimese kogumiku värvitrükis illustratsioonid kuuluvad Eduard Bornhöhele, teises kogumikus on palgelehena avaldatud Z. Topeliuse fotoportree.
Toetussumma 20 eurot

 

 

 

 

 

Organiseeritud Välis-Eesti : album. I, 1934 / toimetanud Ed. Riisman ; [kaas: P. Luttein]. - [Tallinn] : B. Tiido, 1934. - 120, [12] lk. : fot., ill. kaas ; 26 cm.
Kogumikus on esitatud juunis 1933 Tallinnas peetud 2. ülemaailmse Välis-Eesti kongressi materjalid. Põhjalik rikkaliku fotomaterjaliga teos kajastab väliseestlaste elu murrangulisel 1933. aastal.
Toetussumma 27 eurot

 

 

 

Organiseeritud Välis-Eesti : album. II, 1939 / toimetanud B. Tiido ; [kaas: P. Luhtein]. - [Tallinn] : Välis-Eesti, 1939. - 119, [1] lk. : portr., fot., ill. kaas ; 26 cm.
1938. aasta juunis toimus Tallinnas Estonia kontserdisaalis 3. ülemaailmne Välis-Eesti kongress. Kongressi materjalid annavad põhjaliku ülevaate väliseestlaste elust veidi enne nn suurt põgenemist Läände Teise maailmasõja päevil.
Toetussumma 26 eurot

 

 

 

Esimene Eesti Kinnituse Selts EEKS : 1866-1926 : LX. - [Tallinn : Esimene Eesti Kinnituse Selts, 1927]. - 106 lk. : fot. ; 26 cm.
19. sajandil teisel poolel leidsid aset sündmused, mis ennustasid Tallinna elanikkonna märgatavat kasvu. Samal ajal jõudis välismaalt Tallinna kindlustusseltside asutamise mõte. Esimese Eesti Kinnituse Seltsi tegevust käsitlevas teoses on rikkalikult portreefotosid.
Toetussumma 24 eurot

 

 

 

Kaubandus-Tööstuskoda : 1925-1935 : [album]. - [Tallinn] : Kaubandus-Tööstuskoda, 1935. - 143, [1] lk., 58 l. fot., portr. ; 26 cm.
Juubeliväljaanne koosneb kahest osast: Kaubandus-Tööstuskoja asutamine ja 10aastane tegevus ning Eesti majanduse arengukäik viimase kümne aasta jooksul.
Toetussumma 29 eurot

 

 

 

EDUARD LAAMAN
Tallinna linna majapidamine 1905-1915 / [E. Laaman]. - Tallinn : Tallinna Linnaamet, 1916. - 79, [1] lk. : ill. ; 27 cm.
Raamat on lühendatud väljaanne venekeelsest “Городское хозяйство Ревеля 1905-1915”. Siiski käsitleb väljaanne kolme linnavolikogu tegevust, mõne küsimuse puhul ulatub ta tagasi kuni linnavalitsuse sisseseadmiseni või isegi kuni Tallinna asutamiseni.
Toetussumma 20 eurot

 

 

 

Le mouvement coopératif en Esthonie: [publié 1924, à l'occasion de l'Exposition coopérative internationale de Gand]. - Tallinn : Comité Esthonien d'organisation [Gand] à Tallinn, 1924. - 63, [1]lk. : fotod, portreed ; 22 cm.
Raamat Eesti ühistegevuse arengust. Sisaldab ülevaadet Eesti majandusest ja poliitikast ning põhjalikku käsitlust ühistegevusest Eestis. Trükitehniliselt kvaliteetne väljaanne.
Toetussumma 18 eurot

 

 

 

I Tallinna alevi vabatahtliku tuletõrje juubeli album : 1911-1936 / [kaas: A. Roosman]. - Tallinn : I Tallinna Alevi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing, 1936. - 70, [2] lk. : fot., portr., ill. kaas ; 27 cm.
25 aasta juubelikogumik. Ülevaade I Tallinna Alevi vabatahtliku tuletõrje tegevusest. Artikleid auliikmetelt, tuletõrje hümn.
Toetussumma 19 eurot

 

 

 

 

 

EDUARD LAAMAN
Juhan Luiga : elu ja mõtted / Eduard Laaman. - Tartus : Noor-Eesti, 1938. - 283, [2] lk., 28 l. fot., portr. : ill. kaas ; 21 cm.
Ülevaade Juhan Luiga, eesti arsti, publitsisti ja kultuuritegelase elust ja loomingust.
Toetussumma 47 eurot

 

Kingi vanale raamatule uus elu - nimekiri 3

Jaan Tõnisson: [mälestusteos]. - [New York] : Kultuur, 1965. - 95 lk. : ill., portr.
Eesti riigitegelase, poliitiku ja õigusteadlase elu ja tegevust kajastav mäletusalbum.
Toetussumma 22 eurot

 

 

 

Ajalehelugeja Sõnaraamat arusaamise abiks igale teadusehimulisele lugejale / Kokku seatud „Uue Aja” selleaegsete toimetuse-liikmete poolt. - Tallinn : Uus Aeg, 1903. - 72 lk. ; 16 cm.
Esimene eestikeelne võõrsõnade sõnastik (u 1400 sagedamat võõrsõna ja ühiskondliku elu terminit). Tutvustab ajalehtedes enam levinud võõrsõnu.
Toetussumma 19 eurot

 

 

 

Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat / Eesti Kirjanduse Seltsi wäljaanne ; [toimetanud J. Tammemägi]. - Tallinnas : Rahvaülikool, 1918. - XXIV, 149 lk. ; 21 cm. - (E.K.S. keeletoimekonna toimetused ; nr. 5.).
Esimene eesti õigekeelsussõnaraamat, mis valmis aastatepikkuse kollektiivse keelekorraldustöö tulemusena. Sõnaraamat ühtlustas seni veel kõikunud kirjakeele normi ning see võeti aluseks Eesti Vabariigi ühiselus ja ametlikuks keelejuhiks riigi- ja omavalitsusasutustes. Faksiimiletrükk on ilmunud 2007. a. raamatus „ÕSi lätted”.
Toetussumma 33 eurot

 

 

 

ALEKSANDER KLEIN
Moodne elamu ja ruumide sisustamine
/ Aleksander Klein. - Tallinn : [s.n.], 1932. - 160, [4] lk. : fot., joon., ill. kaas ; 22 cm.
Ülevaade Eesti, Lääne-Euroopa ja Ameerika elamute ruumijaotusest, nende sisustamisest ja seinte konstruktsioonidest. Sisaldab elamute plaane.
Toetussumma 31 eurot

 

 

 

Uue kunsti raamat : Eesti Kunstnikkude Ryhma almanak = Neue Kunst in Estland = L'art nouveau en Estonie / toimetanud [ja kujundanud] Märt Laarman. - Tallinnas : Eesti Kunstnikkude Ryhm, 1928. - 80 lk., 1 l. ill. : ill., ill. kaas ; 24 cm.
1923. aastal asutatud eesti avangardkunstnike rühmituse album. Rühmitust liitvaks jooneks oli kubism ja konstruktivism (Jaan Vahtra, Eduard Ole, Friedrich Hist, Felix Randel, Henrik Olvi, Arnold Akberg, Märt Laarman).
Toetussumma 21 eurot

 

 

 

Eduard Wiiralt 1898-1954 : mälestusteos. - [2. tr.]. - [Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1955]. - 80 lk., XLIII l. Ill. : ill.
Teos esitab nii pildis kui ka sõnas näiteid Eduard Viiralti elust ja loomingust.
Toetussumma 26 eurot

 

 

 

ILMARI MANNINEN
Soome sugu rahvaste etnograafia
/ J. Manninen. - Tartus : Loodus, 1929. - 334 lk., 1 l. kaart. : joon., fot., kaart., ill. kaas ; 24 cm.
Rikkalikult illustreeritud ülevaade soome-ugri rahvaste ainelisest kultuurist. Raamatu aluseks on Tartu Ülikoolis peetud loengud.
Toetussumma 54 eurot

 

 

 

ILMARI MANNINEN
Kannud
/ I. Manninen ; [kaane- ja teksti-ilustused teinud N. Triik ; fotod: A. Lomp]. - [Tartu] : Loodus, 1926. - 38 lk. : fot., ill. ; 30 cm. - (Etnograafilised monograafiad / Eesti Rahva Muuseum. ; 1.).
Raamat avab eesti etnograafiliste puukannude esteetilise kunstiväärtuse ja mitmekesisuse.
Toetussumma 15 eurot

 

 

 

ELISE AUN
Kasuline Köögi ja Söögi raamat
/ Kokku säädnud Elise Aun. - Weissenstein : E. Aun, [1900]. - 96 lk. ; 17 cm.
Luuletajana tuntud Elise Aun (1863-1932) teatab oma retseptikogu eessõnas: „Noorele harjumata perenaesele olgu eelseisev raamatukene juhatajaks. See raamat on praktikalikult kkokku säetud ja õpetab toitvaid, maitsevaid roogasid lihtsamalt valmistama, toidu kraamist, mida ka maal suurema kuluta saada on. Kõik üleliigne ja ilmaaegune mängimine ja pillamine jumala andedega on kõrvale jäetud.” Uudne on lõppu lisatud õpetus: Laua katmine ja tallitus laua juures.
Toetussumma 23 eurot

 

 

 

A. HOFFMANN
Keetmise õpetus
/ Kokku seadnud proua A. Hoffmann, keedukursuste juhataja Tartus. - Tartu : K. Sööt, 1912. - 349, [8] lk. : joon., ill. kaas ; 21 cm.
A. Hoffmann õppis Riias M. Redelieni keedukoolis. Juhatas keedukursusi Tartus aastail 1890-1910. Raamatus võtab ta kokku 20aastase töökogemuse.
Toetussumma 56 eurot

 

 

 

Leiwad ja saiad : [Käsiraamat saia- ning suhkru-pagaritele, leivategijatele, kokkadele ja perenaistele]. - Tallinn : Mõte, 1910. - 159, [1] lk., neis 3 raamatukuulutusi : joon., tüpoehiskaas ; 21 cm. - (Tulus Kirjavara ; nr. 1.).
Raamatu eessõnas öeldakse, et kuigi leivavalmistamisel on rahva elus suur tähtsus, pole tänini veel eesti keeles ainustki sellekohast õpperaamatut ilmunud. Käesolev käsiraamat on esimene põhjalik eestikeelne leivategemise raamat, mis käsitleb ka nisu- ja rukkiterade koostist ja omadusi, jahusid, leivaahjusid, teisi tarvikuid ning loomulikult pakub hulganisti retsepte.
Toetussumma 31 eurot

 

 

 

ADELINE TANNBAUM
Keedu ja majapidamise juht
/ kokku seadnud Adeline Tannbaum. - Tartus : A. Tannbaum, 1922. - VIII, 119, [1] lk. ; 23 cm.
Adeline Emeline Marie Tannbaum (1864-1942) õppis Tartu tütarlastekoolis ja Koorti majapidamiskoolis Riias. Oli aastaid koduõpetaja, 1901. aastast majapidamis- ja keedukursuste juhataja Tartus ja mujalgi, 1920-1923 Tartu linna tütarlaste gümnaasiumis majapidamisõpetaja, hiljem äriomanik Valgas. Temalt ilmus ajavahemikul 1911-1937 nii eesti- kui ka saksakeelseid kokaraamatuid, nende populaarsuse tõttu anti välja mitmeid kordustrükke.
Toetussumma 27 eurot

 

 

 

EDITH MARY DE FOUBERT
Tütarlaste harrastusi / E. M. de Foubert ; [inglise keelest tõlkinud Magda Puusepp ; kaas: R. Kivit]. - Tartu : Loodus, 1939. - 184 lk. : ill., ill. kaas ; 21 cm. - (Looduse kuldraamat ; 89.).
Juhiseid mitmeteks tööaladeks alates tikkimisest kuni aiapidamiseni.
Toetussumma 34 eurot

 

 

 

ELNA HÄKKINEN
Naiskäsitööd
: alg-, keskkoolide ja seminaaride õpperaamat / Elna Häkkinen. - Tallinn : Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus, 1924. - 159, [1] lk., 4 l. ill. : ill., ill. kaas ; 21 cm.
Alg- ja keskkooli- ning seminaride õpik.
Toetussumma 31 eurot

 

 

 

Naiskäsitöö talus: praktiline tööjuhis maanoorte organisatsiooni tüdrukutele / [koostanud Elli Künnapuu ; toimetanud Hilda Paglant]. - Tallinn : Põllutöökoda, 1940. - 140, [4] lk. : fot., joon., ill. ; 23 cm. - (Maanoorte kirjandus ; nr. 20.).
Praktiline tööjuhis maanoortele.
Toetussumma 29 eurot

 

 

 

 

 

 

ELISE AUN
Wiisakad kombed
/ Kirjutanud E. A[un]. - Pärnu : J. Dreimann ja Ko, 1896. - 127, [1] lk. ; 17 cm.
Luuletajana tuntud Elise Auna (1863-1932) käitumiskultuuri edendamiseks kokku pandud raamat, mis annab juhtnööre nii kodus, külas kui ka avalikus kohas käitumiseks. Poetess kirjutas selle Pärnus Jüri Dreimanni raamatukaupluses töötades, Dreimann oli ka raamatu kirjastaja.
Toetussumma 27 eurot

 

 

 

PEETER GRÜNFELD
Noorerahwa käsiraamat : Juhatused ja õpetused perekondlise ning seltsilise elu tarwis. Lisaks lauluks saanud tundmused / Toimetanud p. Grünfeldt. - Jurjev : H. Laakmann, 1896. - 90, [1] lk. ; 16 cm.
Tuntud eesti kirjamehe ja ajakirjanikuPeeter Grünfeldti (1865-1937) üks varaseimaid käitumise ja kombeõpetuse käsiraamatuid, mis sisaldab lisaks nõuannetele ka vastavasisulist eesti luulet.
Toetussumma 22 eurot

 

 

 

Mängud skautidele ja noortele. I / kogunud ja koostanud E. Pavelson ; [joonistused: H. Jõe, kaas: V. Vahar ; eessõna: N. Kann). - [Tallinn : s.n.], 1935. - 88 lk. : ill., ill. kaas ; 16 cm.
Eesti esimene algupärane skautidele ja koolinoortele mõeldud mängude raamat. Sisaldab illustreeritud mängude kirjeldusi, annab ka ideid pantide lunastamise tarbeks.
Toetussumma 21 eurot

 

 

Toetuse abil digiteeritud teosed

Tallinna rae korraldused ja määrused. Reval, 1744.
Konvoluut, sisaldab 6 trükist:

  • Copia Ihrer Königl. Majest. Allergnädigst confirmirte Strassen-Ordnung, de Anno 1679. den 31. Maji. Reval: Köhler, 1744. [24] lk.

  • Der Stadt Reval Kauff-Hauses-Ordnung und Taxa.. [Reval]: Köhler, [17--?]. [17] lk.

  • Der Käyserl. Stadt Reval Wäisen-Gerichts und Vormünder-Ordnung. [Reval]: Köhler, 1744. [16] lk.

  • Der Stadt Reval erneuerte Feuer-Ordnung. [Reval], 1744. [16] lk.

  • Eines Wohl-Edlen und Hochw. Raths der Kaeyserl. Stadt Reval Neu Revidirt- und renovirte Ordnungen nebenst der Taxa. Reval: Köhler, [1744?]. [38] lk.

  • Eines Wohl-Edlen und Hochw. Rahts der Kaeyserl. Stadt Reval Neu revidirt und renovirte Wracker-Ordnung nebenst der Taxa. [Reval,1744?]. [8] lk.

Tallinna rae korraldused ja määrused reguleerisid linnaasutuste tegevust, makse, kauplemist, heakorda jmt.
Toetussumma 40 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Lea Roostalu. Täname!

 

Adressbuch der Revalischen Statthalterschaft. Vom Jahre 1787. [Reval : Bornwasser, 1787] (Lindfors). [6], 83, [15] lk.
Aadressraamat sisaldab Tallinna asehaldurkonna (s. t. Tallinna, Paldiski, Haapsalu, Paide ja Rakvere) ametiasutuste ja tähtsamate teenistujate nimekirju, samuti aadlike, vaimulike, haridustöötajate ja linnakodanike loetelusid. Raamatu lõpus isikunimede register.
Toetussumma 35 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Lea Roostalu. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

CHRISTOPH VON SCHMID
Jenowewa : Üks kaunis ja halle luggeminne, igga innimesse, keige ennamiste wannematte ja laste kassuks, wälja antud. [Chr. v. Schmidi järgi tõlkinud J. Thomasson]. Tarto : H. Laakmann, 1841. 50 lk.
19. sajandi bestselleri teine mugandus eesti keelde pärineb Tartu koolmeistri Johann Thomassoni (1817–?) sulest. J. Thomassoni raamatuke on võrreldes C. F. Lorenzsonni “Jenovevaga” mahukam ja esitus elamuslikum.
Toetussumma 20 eurot -- Raamatu digiteerimist toetasid Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

JAAN KOOR
Uus Kookide tegemise õpetus : Selles raamatus õpetatakse 101 seltsi suuri ja väikseid maitsvaid kookisid tegema / Kokku seadnud Jaan Koor. Tartu : Hermann, [1908] 55 lk., raamatukuulutused kaanel : ill. kaas.
Üks vanemaid eri raamatuna ilmunud eestikeelseid koogitegemise õpetusi. Sisaldab kooke nagu “Vana naene Eesti moodi”, “Vana naene Soome moodi”, “Maias neiu”, õpetab tegema viit sorti piparkooke, vastlakukleid, mitut sorti pannkooke jpm.
Toetussumma 28 eurot --

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

JOHANN SCHWELLE
Kaunid wastsed lustlikkud römolaulud nink üts illus ennemuistne jut.Tartu : H. Laakmann, [1852]. 44 lk.
Johann Schwelle populaarne tartumurdeline raamat sisaldab loodus- ja armastusluulet, aga ka joomalaule ( “Õlle-laul”, “Prudi arm”, “Arra petta, kui sa ei wötta”). Raamatu lõpust leiame rahvajutu “Päkapiku mees”. Raamatukese autor on Lõuna-Eesti koolmeistrist kirjamees, viljakas rahvaraamatute mugandaja ja rahvaluulekoguja. Trükise tagakaanel Tartu ksülograafi Albert Heinrich Schmidi puulõige, mis kujutab talupoegi kõrtsilaua taga.
Toetussumma 26 eurot -- Raamatu digiteerimist toetasid Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Книга Марсова
Книга Марсова или Воинских дел от войск царскaго величества российских во взятии преславных фортификацей, и на разных местах храбрых баталий учиненных над войски его королевскаго величества свейскаго. С первaго санктпетербургскаго 1713 года издания вторым тиснением напечатанная. В Санктпетербургe : при Морском шляхетном кадетском корпусe, 1766. [2], 193, [1] lk., 23 l. ill.
Peeter I initsiatiivil koostatud kogumik sisaldab Põhjasõja lahingute kirjeldusi ja Vene vägede võiduraporteid 1704–1714.
Lahingute ja kindlustuste, s-h. Tartu, Narva, Pärnu, Kuressaare ja Tallinna kaitseehitiste joonised ning plaanid valmisid Peeter I juhendamisel.
Toetussumma 42 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Andrey Khodykin. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

BALTHASAR RUSSOW (u. 1536-1600)
Chronica. Der Prouintz Lyfflandt, darinne vermeldet werdt. Wo dath süluige Landt ersten gefunden ... . Thom andern mal... . Gedrücket tho Bart [Barth] : in der Förstliken Drückerye, Dorch Andream Seitnern, 1584. [6], 136 lehte.
Tallinna Püha Vaimu kiriku eesti koguduse õpetaja Balthasar Russowi alamsaksakeelne Liivimaa kroonika on Eesti ajaloo tähtsamaid allikaid, käsitledes sündmusi Liivimaal 12. sajandist 1577 aastani.
Kolmas, täiendatud trükk.
Toetussumma 25 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Rein Kull. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Kässi-Ramat
Kässi-Ramat, Kumma sisse on kokkopantut, Kuida Jummalatenistust, CHristlikko Kombede nink Kirko-Wiside ka meie Ma Koggoduste sees peap peetama nink techtama. Sädut Tokolmi Linnas ue Kirko-Sädust möda selle 1693 Aastal. Trükkitut Tallinnas : Christow Prendekessest, 1699. [8], 216 lk. : ill.
Vanim eestikeelne raamat Riigiraamatukogus oli Rootsi 1693. aasta kirikukorralduse tõlge, millega ühtlustati kõigi koguduste kiriklikud talitused.
Toetussumma 650 krooni. -- Raamatu digiteerimist toetas Kirsti Malmi. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

HENRIK (u. 1188-pärast 1259)
[Henriku Liivimaa kroonika : Käsikiri, ladina keeles]. 17. saj. lõpp. 232 lk.
Tallinna Gümnaasiumile kuulunud Henriku kroonika käsikiri, mis on tuntud ka nimetuse all Codex gymnasii Revaliensis. Oma töös on seda käsikirja kasutanud balti ajaloolased Johann Gottfried Arndt, Eduard Pabst, Leonid Arbusow jt.
Toetussumma 42 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Martin Lillepuu. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

CHRISTOPH VON SCHMID
Jenowewa, üks wägga armas ja halle luggeminne wannemate ja lastele. [Chr. v. Schmidi järgi tõlkinud C. F. Lorenzsonn]. [2.,] uuesti läbi vaadatud ja parandatud trükk. Perno : F. W. Borm, 1841. 24 lk.
Pärnu köster-kooliõpetaja Caspar Franz Lorenzsonn (1811–1880) oli esimene Jenoveva loo mugandaja ja eesti keelde tõlkija. Tema mugandus ilmus kolmes trükis (esitrükk 1839). Jutustuse aine pärineb prantsuse kirjandusest, kuid enamiku eestikeelsete tõlgete aluseks oli saksa noorsookirjaniku Christoph von Schmidi raamat. Halearmsad lood krahviprouast Jenovevast saavutasid nii suure populaarsuse, et nende raamatute kangelanna nimi muutus haledusjuttude sünonüümiks. Eesti keelde on "Jenovevat" vahendanud peale C. F. Lorenzsonni veel J. Thomasson, F. R. Kreutzwald, C. Körber ja vähem tuntud kirjamehed.
Toetussumma 18 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Piret Talur. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Kartowli kokk ehk õpetus, kuda kartowlidest 125 rooga walmistada wõib : Üks kasuline köögiraamat Eesti neidudele ja perenaistele. Kirjutanud neiu Helena. Rakvere, 1893. 95, [1] lk.
Esimene eestikeelne kartulitoitude raamat. Suure trükiarvuga (7000 eksemplari) raamat äratas huvi ja tutvustused ilmusid ka ajakirjanduses. 125 retsepti hulgas on muu seas viit sorti kartulisalateid, kartulitort, -kringel, -sepik ja -leib ning isegi piparkoogilaadsed “jõulupuu koogid”.
Toetussumma 400 krooni. -- Raamatu digiteerimist toetati. Täname!

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

MATS TÕNISSON
Köögi raamat : Õpetus, kudas perenaised ja söögitegijad tarwilikka toitusid ja jookisid wõiwad walmistada. 3. tr. [Vändra] : M. Tõnisson, [1895]. 64 lk.
Tuntud kalendrikirjaniku Mats Tõnissoni välja antud retseptiraamat osutus väga populaarseks. Mitmes trükis ja suure trükiarvuga raamatuke on “ära loetud” ja muutunud haruldaseks.
Toidud on väga lihtsad ja valmistatavad käepärastest vahenditest. Siit leiab oa- ja läätsesupi, hernepudru retseptid ning nõuanded kurkide, seente ja liha soolamiseks, õunte kuivatamiseks jpm. Kookide peale ei ole palju ruumi raisatud, toodud on vaid kolm retsepti (hapupiima-, kartuli- ja pudrukook), suuremaid küpsetushuvilisi juhatatab autor varem ilmunud koogitegemisõpetuse juurde.

Toetussumma 25 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Ene Aschjem. Täname!

 

ADAM OLEARIUS (1603-1671)

Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise, So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persien geschehen. ... Schleswig : Bey Jacob zur Glocken, 1647. [20], 449, 460-546, 42, [12] lk., 10 l. portr., 7 topeltlehte ill., 2 kaarti. Saksa diplomaadi Adam Oleariuse reisikiri Schleswig-Holsteini saatkonna kahest reisist: Moskvasse 1633–1634 ja läbi Moskva Pärsiasse 1635–1639. Raamatus leidub andmeid ka eestlastest ja Eestist, kus reisiseltskond laevahuku tõttu pikemalt peatus. Teos on rikkalikult illustreeritud, gravüürid on valmistatud peamiselt autori joonistuste järgi. Esitrükk.

Toetussumma 95 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Corpus privilegiorum nobilitatis Livonicae

Corpus privilegiorum nobilitatis Livonicae : [Käsikiri, ladina keeles]. 18. saj. [315] lk. Liivimaa aadliprivileegid aastaist 1449–1681. Erinevate käekirjadega, gallustindiga kirjutatud käsikiri.

Toetussumma 55 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

GEORG FRIEDRICH TREUMANN (1748-1823)

Lühhike Piibli-Ramat ehk need sündinud asjad ja Öppetussed, mis pühhast Kirjast keigeennamiste tullewad tähhele panna : lühhidelt üllespandud, ja muist ärraselletud. Nende Ma rahwa heaks, kes ei joua Piibli ramato osta, ehk sedda keik läbbi luggeda /[G. F. Treumann; tõlkija Johann Georg Schnell]. 2. tr. Tartu : M. G. Grenzius,1791. 230, [2] lk. Saksa vaimuliku kirjamehe G. F. Treumanni piibli ümberjutustuse tõlkis eesti keelde Suure-Jaani pastor J. G. Schnell. 1791.a. ilmunud raamat müüdi kiiresti läbi ja juba samal aastal anti välja teine trükk.

Toetussumma 50 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

JOSEP TIDEBERG

Jenowewa ellust : üks wägga armas ja halle luggeminne wannemate ja lastele : [käsikiri]. S. l., 1842. [25] l. Caspar Franz Lorenzsonni 1839. a. Pärnus ilmunud esimese eestikeelse Jenoveva loo ümberkirjutus. Käsikirja lõpus kolmel lehel vaimulike laulude ümberkirjutused.

Toetussumma 21 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

ABD-Ramat. - Tallinn : [s.n.], 1853 (Tallinn : Lindfors[i pärijad]). - 15, [1] lk. : ill. ; 17 cm. Kordustrükk kõige vanemast aabitsa tüübist, sisaldab tähestikku, tähekombinatsioone veerimise õpetamiseks ning katekimuse tekste. Tagakaant ehib kuke pilt. Sellised aabitsad levisid odava hinna ja harjumuspärase kujunduse tõttu. Lapsi õpetati 18. ja 19. sajandil lugema kodus ning emad kasutasid meelsamini aabitsaid, mille järgi nad ise olid lapsena õppinud.

Toetussumma 12 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

PAUL BURMAN

Koduloomad / Joonistanud Paul Burman. - Tallinn : Maa, [1912]. - [16] l. : ill., ill. kaas ; 25 cm. - (Pildid lastele ; 1.).

Toetussumma 12 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

JOHANN DANIEL PETENBERG

ABD ja Pildiramat Marahwa lastele / [Autor ja illustreerija J. D. Petenberg]. - Tallinn : [s.n.], 1855 (Tallinn : Lindforsi pärijad) . - [23] lk. : puulõikeill. Esimene eestikeelne illustreeritud aabits. Tähestiku ja teksti kaunistamiseks kasutati ehisvinjette ja pildikesi. Igale tähele on juurde lisatud värsirida.

Toetussumma 13 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Iseseiswuse tuleku päewilt : mälestused / A. Birk, J. Kukk, A. Larka ... [jt.]. - Tartu : Postimees, 1923. - 125, [6] lk. : fot., portr. ; 24 cm. Raamatus on esitatud Eesti riigi loomisaja silmapaistvate isikute mälestused: Ado Birk, Juhan Kukk, Mihkel Martna, Ants Piip, R. Premet, Julius Seljamaa, Jaan Tõnisson. Raamat on ilmunud iseseisvuse saabumise viiendaks aastapäevaks, sisaldades seega veel üsna elavaid mälestusi asjaosaliste endi sulest.

Toetussumma 27 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

300 aastat Eesti-Rootsi Posti : juubelialbum / koostanud M. Torgla. - Tallinn : [s.n.], 1936. - 68, [13] lk. : ill., fot. ; 28 cm. Pole võimalik ülehinnata posti kultuurilist tähtsust interneti eelsel ajal. 20. veebruaril 1636. aastal kutsuti kuninganna Kristina korraldusel ellu postiorganisatsioon Rootsis, mille koosseisu kuulus sel ajal ka Eesti.

Toetussumma 21 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Eesti tööstuse ja kaubanduse album / Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühingu väljaanne ; [kaas: E. Kollom]. - [Eesti] : Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühing, 1935. - 40, [8] lk. : ill., fot., ill. kaas ; 27 cm. Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühingu väljaanne.

Toetussumma 16 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Tallinna lihatöösturite juubeli album 1791-1936. - Tallinn : [s.n.], 1936. - 94 lk. : ill., portr., fot., ill. kaas ; 29 cm.  Tallinna lihatöösturite 145-aastase juubeli puhul ilmunud album sisaldab rikkalikult portreefotosid, Tallinna Vorstitegijate ja Lihunikmeistrite Ühingu põhikirja ja tagasivaadet ajalukku.

Toetussumma 22 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

EDUARD LAAMAN

Jaan Poska : Eesti riigitegelase elukäik / Eduard Laaman ; [kaas: H. Mugasto]. - Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1935. - 156, [4] lk. : fot., portr., ill. kaas ; 19 cm. - (Suurmeeste elulood ; nr. 29.). Jaan Poska oli Tallinna linnapea aastatel 1913-1917, märtsist oktoobrini 1917 Eestimaa kubermangu komissar, Eesti delegatsiooni juht Nõukogude Venemaaga peetud Tartu rahu läbirääkimistel.

Toetussumma 31 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Kokakunst sõnas, pildis ja filmis : tarviline juht perenaistele : 1000 maitseva toidu kokkuseadet ja hulk väärtuslikke ning tulusaid näpunäiteid ja juhatusi maitsva toidu valmistamiseks kui ka nägusaks serveerimiseks 284 selgitava pildi ja filmiga / [kaas: G. Mamberg]. - Tallinn : Elu, 1927. - 340, [6] lk. : fot., joon. ; 22 cm. Eessõnas rõhutatakse, et raamatu otstarve on meie köögikultuuri tõstmine. „Harilikult ilmuvad kokaraamatud mujal kui meil ainult retseptide koguna, kuna aga tähtsam osa - valmistus- ja serveerimiskunst - jääb käsitamata. Kes aga tutvub meie raamatuga, üllatub nägemast, kuidas toitude valmistamises pole tähtis ainult küsimus mis?, vaid ka kuidas?”

Toetussumma 56 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!

 

Talu käsitööd / koostanud Joh. Keernik. - Tallinn : Agronoom, 1936. - 139, [3] lk. : ill. ; 23 cm.

Raamatu koostamisel on püütud silmas pidada põllutöökoolide õppekava. Käsitletakse joonestamist, puutööd, värvimist, klaasimist, tinutamist, sepatööd, nahatööd, nööritööd.

Toetussumma 29 eurot

Digiteeritud raamatu leiad siit!