Rändnäitust „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“ saab suvel näha nii Tallinnas kui Paides | Eesti Rahvusraamatukogu

Rändnäitust „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“ saab suvel näha nii Tallinnas kui Paides

16.06.2020

Esmaspäeval, 15. juunil avati Tallinnas Suur-Ameerika 1 esisel väljakul Rahvusraamatukogu rändnäitus „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“ ja Vabamu rändnäitus „Sinu, Minu, Meie riik“.

Justiitsminister Raivo Aeg ütles näituste koostajaid ja toetajaid tänades, et 1920. aastal vastu võetud põhiseadust nimetati ka veel hulk aastaid hiljem Euroopa moodsaimaks põhiseaduseks. „Selleks oli kindlasti ka põhjust. Juba esimeses põhiseaduses olid kirjas mitmed kodanike põhiõigused ja vabadused, mis on tänapäevani osa meie riigi väärtustest. Näiteks üldine valimisõigus, tsensuuri puudumine, riigivõimu seaduslikkuse põhimõte,“ ütles Aeg.

Rahvusraamatukogu näitusel „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“, saab lugeda tsitaate põhiseaduse tegemisel osalenutelt ja ka hilisematelt tõlgendajatelt. Näituse avasõnas mõtiskleb õiguskantsler Ülle Madise põhiseaduse tähenduse üle meie igapäevaelus

„Põhiseadus on meie riigi alustala, mille üks eesmärk on eesti keele ja kultuuri püsimine, väärtustamine ja säilitamine,“ ütles Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. Ta rõhutab, et raamatukogu seisab hea selle eest, et põhiseaduses sätestatu oleks täidetud ja ellu viidud. „Põhiseadus on meie riigi alustala, mille üks eesmärk on eesti keele ja kultuuri püsimine, väärtustamine ja säilitamine. Parlamendi- ja riigiraamatukoguna toetub Rahvusraamatukogu oma igapäevastes tegemistes neile põhiseaduslikele väärtustele,“ ütles Andresoo.

Rändnäitus on ministeeriumide ühishoone ees juuni lõpuni, juulis saab seda näha Rahvusraamatukogu ees ja hiljem on võimalik näitust külastada nii Paides toimuva Arvamusfestivali kui ka Tartus toimuvate õigusteadlaste päevade ajal.

Küsimused ja meediapäringud: press@nlib.ee

Pildil: Rahvusraamatukogu näitust koostanud tiim koos justiitsminister Raivo Aegiga (keskel) ja Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresooga (ministrist paremal). Foto: Teet Malsroos.