Rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval on fookuses naiste õiguste kaitse | Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval on fookuses naiste õiguste kaitse

25.11.2022

25. novembril tähistatakse kogu maailmas naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva ning rahvusraamatukogu YouTube kanalil on võimalik vaadata kahte veebisaadet, mis käsitlevad naiste õiguste kaitsmise probleeme.  

Vaata RaRa veebisaateid 

Autor avab. Marianne Mikko – Eesti naine ÜROs
​Infomüra. Valed, vägivald ja naised

„Ülemailmsel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval tuleb rääkida probleemist nii valjusti ja palju, kui seda suudame,“ kõneles rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist Eva Ladva, kes lisab, et vägivald paraku ei piirdu Eestis vaid naistega ega oma alati selgelt äratuntavat vormi.  

„Vägivallast, iseäranis vaimsest vägivallast, mida eestlased uuringute järgi paljudel juhtudel äragi ei tunne, ei jää puutumata ka mehed, lapsed, eakad,“ kõneles Ladva.  

Kõige valusamalt tabab vägivald aga siiski naisi, kes on majanduslikult haavatavamas grupis. „Ühiskondliku positsiooniga ei tohiks kaasneda privileegi nõrgematele haiget teha. Tühistamiskultuuri asemel on aeg koos lahendusi otsida, sest vägivald ei ole ainult vägivallatseja ja tema ohvri probleem, see puudutab kaudselt meid kõiki,“ resümeeris Ladva, kes juhtis naiste õiguste kaitse teemal hiljuti kahte veebisaadet, mis aitavad tähelepanu juhtida Eesti probleemidele naistevastase vägivalla teemal.  

ÜRO hinnangul on naistevastane vägivald kõige levinuma, püsivama ja laastavama mõjuga inimõiguste rikkumisi maailmas.