Rahvusraamatukogus toimub Balti riikide digihumanitaaria suvekool | Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogus toimub Balti riikide digihumanitaaria suvekool

8.06.2021

23.-26. augustini toimub Rahvusraamatukogus Balti digimeetodite suvekool, kus tudengid, uurijad ja mäluasutuste eksperdid saavad omandada ning katsetada innovaatilisi digilahendusi arhiivi- ja uurimistöös. Üritus on jätk varem Tartus ja Riias toimunud suvekoolidele.  

Suvekool annab hea võimaluse õppida valdkondade ekspertidelt, arendada enda oskusi ning laiendada kontakte kolleegidega üle Baltikumi. Digitehnoloogia tihedam kasutus humanitaar- ja sotsiaalteadustes ja mäluasutustes võimaldab käimasolevaid töövoogusid parandada ja automatiseerida ning asuda lahendama juba uusi suuri väljakutseid, mis nõuavad tööd andmetega.  

Osalejatel on võimalik lähemalt tutvuda andmeanalüüsi ja uurimismetoodika põhimõtetega, mis on abiks digiandmetega töötamisel humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas. Suvekooli raames toimuvad veebipõhised loengud, töötoad ja lisaks ka tudengipäev uurimismeetodite täpsemaks aruteluks.  

Osalema on oodatud magistrandid, doktorandid ja nende juhendatavad humanitaar- ja sotsiaalteaduste aladelt, uurijad ja spetsialistid seotud valdkondadest ning mäluasutustest.  

Üritus toimub hübriidvormis: nii füüsiliselt rahvusraamatukogus kohapeal kui ka veebis. Osalemine on tasuta.   

Suvekooli korraldavad Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool.  

Üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA), Nordplus programm (Rahvusraamatukogu programm “Going Beyond Search: Advancing Digital Competences in Libraries and Research Communities”), Euroopa Liidu Creative Europe programm (Rahvusraamatukogu projekt “Open Digital Libraries for Creative Users”).  

Lisainfo: www.nlib.ee/et/digital-humanities-tallinn-2021  

Küsimused ja meediapäringud: press@nlib.ee