Rahvusraamatukogus algas Eesti rahvusbibliograafia analüüs

30.08.2019

Eesti Rahvusraamatukogu ja KPMG Baltics OÜ koostöös viiakse läbi rahvusbibliograafia teenuse ärianalüüsi, mis kestab aasta lõpuni.

Analüüs algatati eesmärgiga kujundada kasutajasõbralik ja kliendikeskne rahvusbibliograafia teenus, mille koostamine ja haldamine oleks samal ajal avalikule sektorile võimalikult ressursisäästlik ja jätkusuutlik. Analüüsi käigus käsitletakse kõiki rahvusbibliograafia teenuse pakkumiseks vajalikke etappe: andmete loomine ehk väljaannete kirjeldamine, andmete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia andmebaasis ning rahvusbibliograafia andmestiku levitamine tagamaks andmete võimalikult laialdane taas- ja ristkasutus.

Analüüsi läbiviimisesse on kaasatud esindajaid rahvusbibliograafia teenuse teadaolevatest ja potentsiaalsetest sihtrühmadest, kellega viiakse läbi intervjuud ja töötoad.

Eesti rahvusbibliograafia on Eesti väljaannete register, kuhu kogutakse andmeid Eestis kõigis keeltes ilmunud ja väljaspool Eestit avaldatud eestikeelsete väljaannete kohta sõltumata nende ilmumisajast ja kandjast. Täiendavalt kogutakse andmeid väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsete väljaannete kohta, mis kuuluvad Eesti teadus- ja kultuuripärandisse. Sellised on näiteks Eesti ja Eestist pärit autorite välismaal avaldatud võõrkeelsed teosed või tõlked eestikeelest.

Rahvusbibliograafia eesmärk on anda täielik ülevaade sellest, milliseid rahvusteavikuid on aegade jooksul avaldatud ning milliseid tuleb pidevalt juurde. Andmestiku teeb unikaalseks põhimõte, et see sisaldab andmeid ka selliste väljaannete kohta, mis pole mingil põhjusel kättesaadavad või millest pole enam ainsatki eksemplari säilinud.

Rahvusbibliograafia andmestik on avaldatud Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis ERB.

Lisainfo:

Jane Makke, metaandmete peaspetsialist, Jane.Makke@nlib.ee