Rahvusraamatukogu töötab välja automaatse märksõnastamise tehisintellekti ehk kratti | Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu töötab välja automaatse märksõnastamise tehisintellekti ehk kratti

28.05.2019

Rahvusraamatukogu töötab välja Eestis uuenduslikku lahendust, mis muudab väljaannete märksõnastamise automaatseks. Tulevikus saavad tehisintellekti-põhist kratti oma töö hõlbustamiseks kasutada ka teised raamatukogud.

Tekstide automaatse märksõnastamise kratt muudab väljaannete sisu kirjeldamise kiiremaks ja tõhusamaks. Lisaks sellele toetab projekt eesti keele tehnoloogiate arendamist. Projekti tulemusel valmib prototüüp, mida saaks tulevikus kasutada oma tegevuse optimeerimiseks nii Rahvusraamatukogu kui teised raamatukogud. Prototüübi õnnestumise korral minnakse edasi rakenduse loomise etappi ja luuakse võimalused seda integreerida raamatukogusüsteemide ja digitaalarhiividega, nt e-kataloog ESTER ja digitaalarhiiv DIGAR.  

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo ütles, et raamatukogu tervitab alati uuenduslikke lahendusi, mis muudavad töö tõhusamaks. „Automaatne märksõnastamine on kahtlemata üks selline lahendus, kuna projekti tulemusel kirjeldatakse väljaannete sisu kiiremini, objektiivsemalt ja kasutajasõbralikumalt,” lisas Andresoo.  

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits märkis, et Rahvusraamatukogu kratiprojekt on kultuurivaldkonnas esimene omataoline. „Arvestades tekstide hulka, millega mäluasutused ja eriti raamatukogud kokku puutuvad, on igasugune abi, mida nutikas andmeanalüütika pakkuda suudab, suureks toeks,“ rääkis Sits. „Kui esimesed projektid õnnestuvad, annab see kindlust, et andmeanalüütika ja tehisintellekti tehnoloogiatel on oma koht ka kultuurivaldkonnas.“  

Rahvusraamatukogu kratiarendus on osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikantselei eestvedamisel ellu kutsutud tehisintellekti arendamise ja kasutamise projektist. 

Vaata lisaks: www.kratid.ee

 

Lisainfo: 

Kerti Kulper, kommunikatsioonispetsialist, Kerti.Kulper@nlib.ee