Rahvusraamatukogu otsib partnerit raamatukoguteenuste analüüsi läbiviimiseks  | Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu otsib partnerit raamatukoguteenuste analüüsi läbiviimiseks 

2.12.2021

Rahvusraamatukogu otsib riigihankega partnerit, kes teostab teenusedisaini tulevase raamatukogude ühise e-kataloogi raamatukogusüsteemi parandamiseks ja viib selle eeldusena läbi ärianalüüsi ning aitab kujundada tõhusad ja kasutajasõbralikud raamatukoguteenuseid. 

“Vajalikku muutust ja arenguhüpet raamatukoguteenuses saab teha vaid põhjalikule ja terviklikule kaardistamisele ja analüüsile tuginedes,“ kõneles raamatukoguteenuse arenduskeskuse juhataja Jane Makke.    

Projekti raames tuleb läbi viia kliendiuuringud, kaardistada raamatukogude teenused ning hinnata, millisel määral on raamatukogud oma teenuste pakkumisel ja tööprotsesside läbiviimisel teineteist dubleerivad. Teenusedisaini käigus on vaja uurida kasutajaootusi ning prototüüpida e-kataloogi teenus lugejatele.   

Prototüübi loomise üheks eesmärgiks on muuta raamatukoguteenuste kasutamine (nt. raamatute laenutamine) lihtsamaks, mugavamaks ja kiiremaks ning jõuda välja üleriigilist kasutuselevõttu võimaldava e-kataloogini.   

Eesti raamatukogud kasutavad teenuse pakkumisel klientidele oma teenuseid kolmes erinevat e-kataloogis: www.ester.ee, www.lugeja.ee ja www.webriks.ee, mis on oma funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse poolest erinevad ning piiravad tervikliku, kogu Eesti raamatukogusid hõlmava teenuse pakkumist.  

Eestis on 875 raamatukogu. Igal aastal külastatakse raamatukogusid 8 miljonil korral ning kokku laenututavad Eesti inimesed u 13. miljonit raamatut aastas. Viimased 20 aastat on Eesti raamatukogudes paralleelselt kasutusel 3 erinevat e-kataloogi raamatukogusüsteemi ja nendel tuginevat e-kataloogi.  

Hanke maht on kuni 80 000 (ilma KM) eurot ning pakkumise esitamise tähtajaks 13.12.2021. Projekt viiakse ellu  läbi viia EL struktuurfondide toel, kuhu Eesti Rahvusraamatukogu on teinud rahastamise taotluse.