Rahvusraamatukogu jätkab igakuise väljaannete ilmumisstatistika avaldamist maikuu näitajatega  | Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu jätkab igakuise väljaannete ilmumisstatistika avaldamist maikuu näitajatega 

16.06.2020

Rahvusraamatukogu jätkab eelmisel kuul alustatud katseprojekti, mille raames avaldatakse igakuist Eesti raamatute, ajalehtede ja ajakirjade ilmumisstatistikat, mille aluseks on raamatukokku jõudnud teosed. 

Ilmumise statistika üldtabeli leiab siit >>

Ajalehtede ja ajakirjade trükiväljaannete detailsed nimekirjad kuude lõikes koos ilmumissagedustega leiab siit >> 

Ajalehed ja ajakirjad mais 

Mais jõudis raamatukokku 67 nimetust ajalehti, sealhulgas 7 päevalehte, mida ilmus kokku 420 numbrit. Kuigi ilmuvate ajalehtede nimetuste arv aprilliga võrreldes muutunud ei ole, langes aga ajalehenumbrite arv 36 võrra.  

Võrreldes märtsi ja aprilliga on vähenenud ka päevalehtedeks kategoriseeritavate ajalehtede arv – ilmumissageduse muutuse tõttu ei arvestata päevalehtede hulka enam ajalehti Meie Maa, Saarte Hääl ja Äripäev. Meie Maa ning Saarte Hääl hakkasid märtsi lõpus ilmuma 3 korda nädalas varasema 6 ja 5 korra asemel. Äripäev ilmub endise 5 korra asemel 1 korra nädalas. 

Ajakirju jõudis mais raamatukokku 110 nimetust. Märtsis ja aprillis jõudis raamatukokku vastavalt 113 ja 86 nimetust ajakirju.  

Raamatud mais 

Eestis kirjastatud raamatuid jõudis maikuus Rahvusraamatukokku 257 nimetust. Võrdluseks – eelmise, 2019. aasta mais oli see näitaja märksa suurem ja siis jõudis Rahvusraamatukokku 335 eri nimetust Eestis kirjastatud raamatuid. Tänavu märtsis ja aprillis oli see number vastavalt 162 ja 249.  

Taust  

Ajalehtede ja ajakirjade arvestamise aluseks on raamatukokku saabunud säilituseksemplarid. Üldiselt jõuavad need raamatukokku õigeaegselt, märkimisväärselt ehk vähemalt kuu hiljem jõuavad arvestusse vaid mõned väikelehed.  

Raamatute hulka loetakse Eestis kirjastatud raamatud ning arvestamise aluseks on nende kajastamine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Raamatute avaldamisel ning nende raamatukokku jõudmisel on sees lõtk, kuid üldiselt illustreerib ülevaade turul toimuvat, eriti aegreas mitmete kuude lõikes. 

Ajalehtede alla loetakse väljaanded, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (iga päev, kord nädalas jne) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid uudiseid, sündmusi, teemasid. Ajalehtede alla loetakse ka päevalehed, mis peavad päevalehena määratlemiseks ilmuma vähemalt 5-6 korda nädalas.  

Väljaannete detailsest nimekirjast leiab ka eraldi kategooria väikelehed, mis on kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadsed väljaanded, mille ilmumissagedus on alla 50 numbri aastas ning mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas piirkonnas või huvirühmas. Oluline on arvestada, et seda ei määratleta tiraaži järgi.  

Rahvusraamatukogu vastutab säilituseksemplari seadusest tulenevalt muu hulgas kõikide eesti keeles või Eestis ilmunud teavikute kogumise ning samuti ka trükitoodangu statistiliste andmete eest. Rahvusraamatukogusse jõuavad kõik seaduse alusel edastatud trükised – ajalehed, ajakirjad, raamatud, noodid jne –, mis annab hea baasi pideva ülevaate andmiseks. 

 

Küsimused ja meediapäringud: press@nlib.ee, 630 7254