Rahvusraamatukogu alustab tänasest üleminekut uuele visuaalsele identiteedile | Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu alustab tänasest üleminekut uuele visuaalsele identiteedile

1.06.2021

Juunis alustab Rahvusraamatukogu üleminekut uuele visuaalsele identiteedile, mis kulmineerub aastal 2022 rekonstrueerimise tõttu asenduspindadele kolimisega ning uuenenud kodulehekülje (www.nlib.ee/www.RaRa.ee) avamisega 2021. aasta lõpus. Üleminek uuele visuaalsele keelele saab olema järkjärguline, järgides põhimõtet, et üleminek on säästlik ja roheline – eelmise kuvandi materjale maha ei kanta, vaid kasutatakse jooksvalt ära. 

„Põhjuseid visuaalse identiteedi uuendamiseks oli raamatukogul mitmeid, kuid peamiseks on see, et Rahvusraamatukogu on muutumas – Tõnismäe hoone läheb 2021. aasta lõpus rekonstrueerimisele, üha rohkem tuleb juurde uudisteenuseid, sealhulgas digitaalses ruumis,“ selgitas kommunikatsiooni- ja turundusjuht Argo Kerb. Tema sõnul oli eelmine identiteet küll omas ajas uudne, kuid oli loodud trükiste-keskseks ning see oli praeguseks üldiselt aegunud ja tänastele vajadustele raskesti kohaldatav. Vajadus oli ka eestikeelse nimemärgi või lühendi järgi, mis toetaks selgemat kommunikatsiooni. Hetkel on rahvusraamatukogul praktilises kasutuses vaid inglisekeelne lühend nlib (national library). 

Detsembris toimunud konkursil osales kuus disainiagentuuri ning koostööpartner valiti intervjuude ja portfooliote põhjal. Rahvusraamatukogu visuaalse keele uuendamise partner oli disainiagentuur AKU, kes on pikaaegse kogemusega ning loonud sarnastele institutsioonidele visuaalseid identiteete, juhiseid ja tööriistu.  

„Meie senise kogemuse põhjalt on Rahvusraamatukogu identiteediuuendus üks paremini korraldatud disainitellimise näiteid avalikus sektoris. Organisatsioonis valitses ühtne arusaam muudatuse vajalikkusest, oli koostatud selge lähteülesanne, mõistlikult lahendati disainipartneri valik. Sisuline koostöö oli efektiivne ning võimaldas kogu protsessi kolme kuuga läbi viia,“ kommenteeris disainiagentuuri esindaja Alari Orav. 

AKU loodud Rahvusraamatukogu uus visuaalne identiteet on eestipärane ja põhjamaine nii sisus kui ka vormis. Identiteedi põhiosad (logomärk, värvid, kirjatüübid, ikoonid, fotokeel) on kaasaegsed, kuid samas põhjamaiselt kammitsetud. Raamatukogu uus sõnamärgist logo RaRa on eestikeelne lühend Rahvusraamatukogust. Uues identiteedis on tekstil kandev roll ning kujundustes kasutatakse kindlaid kirjatüüpe. Peamine kirjatüüp on rahvusvaheliselt tuntud Eesti tüpograafi Anton Kooviti spetsiaalselt rahvusraamatukogule loodud kirjatüüp RaRa Sans, mis põhineb klassikalistel proportsioonidel, on sõbralik ja neutraalne. 

 

 

 

Küsimused ja meediapäringud: press@nlib.ee