Näitused ja väljapanekud veebruaris

21.02.2020

Väljapanek: Uusi vanaraamatuid 

8. jaanuar – 29. veebruar 
Harulduste ja arhiivkogu saal 

Rahvusraamatukogu harulduste kogu täieneb igal aastal haruldaste vanaraamatutega. Antud väljapanek annab neist värskematest ülevaate.  

Loe lisaks: https://www.nlib.ee/et/sundmused/valjapanek-uusi-vanaraamatuid  

*** 

Väljapanek: Eesti Televisioon 65 

3. veebruar – 31. märts 
Infokeskus (5. korrus) 

Väljapanek tutvustab meie rahvustelevisiooni aja- ja arengulugu, olulisemaid telesaateid ja nende tegijaid. 

*** 

Väljapanek: Minu kodu, minu ümbrus, minu keskkond 

6. jaanuar – 31. märts 
Ühiskonnateaduste saal 

Väljapanek pakub mõtlemisainet, mida igaüks meist saab ära teha, et säästliku ja rohelise mõtteviisiga oleks hoitud nii kodu, Eesti loodus kui ka meie koduplaneet. 

*** 

Tartu rahu 100 

7. jaanuar – 29. veebruar 
Õigusteaduse saal 

Tutvuda saab  rahulepinguga mitmes keeles, ajaloolaste erinevate käsitlustega ning kaasaegsete mälestustega. 

***  

Friedensreich Hundertwasser (15.12.1928-19.02.2000) ja Oskar Kokoscka (1.1.1886-22.02.1990) 

3. veebruar – 31. märts 
Austria, Saksa ja Šveitsi raamatukogu 

Väljapanek Austria raamatukogu kogust Friedensreich Hundertwasseri 20. surma-aastapäevaks ja Oskar Kokoschka 40. surma-aastapäevaks. 

***  

Eesti rahvajutu aasta 2020 

12. veebruar – 30. detsember 
Humanitaarsaal 

Jutuvestja Piret Pääri algatas eesti rahvajutu aasta. Rahvusraamatukogu osaleb väljapanekuga ning meie Muuseumiöö 2020 programm on samuti pühendatud rahvajutu aastale. 

***  

Uued illustratsioonid. Regina Lukk-Toompere ja Leonhard Lapin 

3. veebruar – 30. aprill 
Kunstisaal 

Väljapanekul näitame 2018. ja 2019. aastal raamatuillistratsioonide kogusse ostetud töid: Regina Lukk-Toompere illustratsioone raamatule "Klabautermanni mure" ja Leonhard Lapini illustratsioone raamatule "Kuningas, kurgid ja Quercus". 

***  

Näitus: Jaan Kross 100 

16. jaanuar – 22. veebruar 
Peanäitusesaal 

Näituse peatelje moodustab põhjalik väljapanek Krossi teostest, mis on aegade jooksul ilmunud nii eesti kui ka võõrkeeltes, kokku üle 300 raamatu. Lisaks eksponeeritakse valikut Krossi luulekogude ja romaanide illustratsioonidest Eesti Rahvusraamatukogu graafikakogust ning erakogudest. Fuajeegaleriis saab tutvuda fotodega Krossi perekonna ja rahvusraamatukogu arhiivist. Muusikasaalis (8. korrusel) on näitust toetav lisaväljapanek eelkõige RRi muusikakogu materjalidest. 

Loe lisaks: https://www.nlib.ee/et/sundmused/naitus-jaan-kross-100  

*** 

Näitus: Rahvusatlas 

12. november – 26. veebruar 
6. korruse näitusesaal 

Eesti esimese rahvusatlase ilmumise puhul avasime rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis ka suurejoonelise kaardinäituse. 

Loe lisaks: https://www.nlib.ee/et/sundmused/naitus-rahvusatlas 

*** 

Näitus: Kirjapildid Pallasest / Letters from Tartu 

1. veebruar – 29. veebruar 
Väike fuajeegalerii 

Näitusel väljasolevad šriftid on kujundatud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas aastatel 2005–2019 Mart Andersoni juhendatud tüpograafiakursustel. Kokku on saanud šrifte üle 170. Esitletud on neist ligikaudu veerand ja valik on tehtud põhimõttel, et üldpilt saaks võimalikult mitmekesine.  

Loe lisaks: https://www.nlib.ee/et/sundmused/naitus-kirjapildid-pallasest-letters-tartu  

***  

Näitus: Rohkem on rohkem II 

12. veebruar – 02. märts 
6. korruse galerii 

Näituse eesmärk on tutvustada Slovakkia viimaste aastate klaasi- ja keraamikadisaini kõige huvitavamaid ja ambitsioonikamaid näidiseid. 

Loe lisaks: https://www.nlib.ee/et/content/slovakkia-kaasaegses-keraamika-ja-klaasidisainis-kohtuvad-toostuslik-ja-isiklik  

***  

Näitus: Oma riik, oma seadus 

7. veebruar – 31. juuli 
Harulduste ja arhiivkogu näitusesaal 

Põhiseaduse ekspositsioon keskendub eelkonstitutsioonilistele aktidele, aga eelkõige neljale põhiseadusele – nende sünniloole ja sisule. Eraldi on välja toodud Eesti põhiseaduses olulisel kohal olevad põhiõigused ja nende käsitamine põhiseadustes.   

Tartu rahu puhul on näitusel tähelepanu pööratud rahukonverentsile ja sellele eelnenud sündmustele, aga ka Eesti delegatsiooni liikmetele, eelkõige delegatsiooni juhile Jaan Poskale, kellel on suuri teeneid Eesti riigi loomisel. Vaatluse all on ka rahulepingu tagajärjed nii siseriiklikult kui rahvusvahelistes suhetes.    

Loe lisaks: https://www.nlib.ee/et/content/rahvusraamatukogu-suurnaitus-tahistab-tartu-rahu-ja-eesti-pohiseaduse-aastat