Juunis ilmus üle 30% vähem raamatuid kui aasta varem | Eesti Rahvusraamatukogu

Juunis ilmus üle 30% vähem raamatuid kui aasta varem

14.07.2020

Rahvusraamatukogu jätkab eriolukorra ajal käivitatud katseprojekti, avaldades igakuist Eesti raamatute, ajalehtede ja ajakirjade ilmumisstatistikat, mille aluseks on raamatukokku jõudnud teosed. 

Raamatud juunis 

Eestis kirjastatud raamatuid jõudis juunis rahvusraamatukokku 198 nimetust. Võrreldes eelmise aastaga, mil juunis registreeriti 300 nimetust raamatuid, on langus enam kui 30 protsenti. 

Ajalehed ja ajakirjad juunis 

Juunis jõudis raamatukokku 72 nimetust ajalehti, sealhulgas 7 päevalehte, mida ilmus kokku 400 numbrit. Kuigi ilmuvate ajalehtede nimetuste arv maiga võrreldes muutunud ei ole, langes ajalehenumbrite arv 20 võrra.   

Juunis ilmus viimast korda ajaleht Põltsamaa Teataja.  

Ajakirju jõudis juunis raamatukokku 123 nimetust. Mais jõudis ajakirju raamatukokku 110 nimetust. 

Ilmumise statistika üldtabeli leiab siit >>

Ajalehtede ja ajakirjade trükiväljaannete detailsed nimekirjad kuude lõikes koos ilmumissagedustega leiab siit >>  

Taust   

Ajalehtede ja ajakirjade arvestamise aluseks on raamatukokku saabunud säilituseksemplarid. Üldiselt jõuavad need raamatukokku õigeaegselt, märkimisväärselt ehk vähemalt kuu hiljem jõuavad arvestusse vaid mõned väikelehed.   

Raamatute hulka loetakse Eestis kirjastatud raamatud ning arvestamise aluseks on nende kajastamine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Raamatute avaldamisel ning nende raamatukokku jõudmisel on sees lõtk, kuid üldiselt illustreerib ülevaade turul toimuvat, eriti aegreas mitmete kuude lõikes.  

Ajalehtede alla loetakse väljaanded, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (iga päev, kord nädalas jne) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid uudiseid, sündmusi, teemasid. Ajalehtede alla loetakse ka päevalehed, mis peavad päevalehena määratlemiseks ilmuma vähemalt 5-6 korda nädalas.   

Väljaannete detailsest nimekirjast leiab ka eraldi kategooria väikelehed, mis on kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadsed väljaanded, mille ilmumissagedus on alla 50 numbri aastas ning mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas piirkonnas või huvirühmas. Oluline on arvestada, et seda ei määratleta tiraaži järgi.   

Rahvusraamatukogu vastutab säilituseksemplari seadusest tulenevalt muu hulgas kõikide eesti keeles või Eestis ilmunud teavikute kogumise ning samuti ka trükitoodangu statistiliste andmete eest. Rahvusraamatukogusse jõuavad kõik seaduse alusel edastatud trükised – ajalehed, ajakirjad, raamatud, noodid jne –, mis annab hea baasi pideva ülevaate andmiseks.  

Küsimused ja meediapäringud: press@nlib.ee