Eesti artiklite andmebaas ISE on uuenenud

28.08.2019

Tänasest asub Eesti artiklite andmebaas ISE uuel aadressil - https://artiklid.elnet.ee.

Andmebaas on saanud kasutajasõbralikuma kujunduse, on lisatud uusi võimalusi andmete printimiseks ja salvestamiseks ning täiendatud kasutusjuhendit. Otsida saab nii kogu andmebaasis kui spetsiifilisemates teemabaasides. Mugavamaks on muutunud artiklite andmebaasi kasutamine nutiseadmetes. Vahetati välja ka tarkvara. Nüüd kasutatakse andmebaasi ISE koostamisel sama tarkvara, mida kasutatakse ka e-kataloogi ESTER pidamiseks (raamatukogusüsteem Sierra).

Artiklite andmebaasi ISE koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Andmebaas sisaldab üksikuid artikleid 19. sajandist, õigus- ja ajalooalaseid artikleid aastast 1900, suurema hõlmavusega alates 1990ndatest aastatest. Aastatel 2009-2016 sisestati praktiliselt kõigi Eesti väljaannete artiklite kirjeid. Alates 1.01.2017 täieneb andmebaas valikuliselt raamatukogude teemabaasidest lähtuvalt, aluseks nii trükis ilmunud kui ka võrguväljaanded. Andmebaasis on ligi 1,9 miljonit kirjet, paljudele neist lisatud viited täistekstidele. 

Andmebaasi ISE koostatakse 2009. aastast. Andmebaasi ja ühise infosüsteemi haldamise ja arendamise eest Eestis vastutab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ELNET. Uuenenud keskkonnast leiad ka Rahvusraamatukogus koostatud andmebaasid: Eesti õigusbibliograafia (BIE), kuhu on kokku kogutud Eestis ilmunud õigusalane kirjandus, Eesti õigusteadlaste tööd ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud raamatud, ajakirja- ja kogumikuartiklid ning üliõpilastööd. Vabariigi Presidendi Bibliograafia, mis sisaldab Vabariigi Presidendi tegevust kajastavaid artikleid ning presidendi kõnesid, artikleid ja intervjuusid. Reprod, mis sisaldab infot Eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonide kohta ajakirjades ja raamatutes.

Jälgi ka andmebaasi ISE uuendusi.