Digiriiulile võib jõuda üha rohkem unustatud lugemishitte | Eesti Rahvusraamatukogu

Digiriiulile võib jõuda üha rohkem unustatud lugemishitte

27.04.2022

Igal aastal digiteerib enam kui 3,5 miljonit teavikut omav rahvusraamatukogu Digarisse tuhandeid vanu unustatud raamatuid, mille hulgast võib leida nii avastamata kui taasavastamist väärivaid pärle. Tänavu on plaanis digiteerida kokku 1 miljon lehekülge. 

“Eesti rahvusbibliograafiasse (ERB) on registreeritud teavikuid alates 15. sajandist. Kõik teosed on kas eestikeelsed või eestlaste ja Eestiga seotud ning järgemööda jõuavad need digiteerimisse,” kõneles  digiteerimiskeskuse juhataja Signe Tõnisson.

Digiteeritud materjalide hulgas on sadu autoriõiguste alt vabanenud raamatuid. Kui märtsi lõpu seisuga oli Eesti rahvusbibliograafiasse registreeritud raamatute kirjeid 295 830, siis autoriõiguste alt on vabanenud 48 387 teost, mille hulgast võib leida ka selliseid, mida müüakse vaatamata väljaandmise aastale keskmise raamatu hinna eest. Näiteks aastal 1936 välja antud lasteraamat „Hiina saladus“ on müügil mitmes e-ostukeskkonnas. 

Aastal 2022 on rahvusraamatukogu eesmärgiks seatud 1 miljoni lehekülje digiteerimine, millest autoriõiguste alt vabanenud teosed moodustavad vaid ühe väikse osa. Digiteerida on plaanis Eestis alates 1984. aastast ilmunud päevalehti, Eesti postkaarte, eksliibriseid, nõukogude perioodi raamatuid, pisitrükiseid jt rahvusbibliograafiasse kantud teavikuid. EODOPEN projektis osalemine võimaldab digiteerida autoriõiguste alt vabanenud raamatuid inimeste soovide alusel.

Kokku on rahvusraamatukogus digiteeritud üle 5 miljoni lehekülje, mis on ligikaudu 22 % digiteeritavast materjalist. 

Pilk juba digiteeritud vanadele teostele

Huvitavat-naljakat: 

 1. Pime-masinkirja õpetus 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:361504 

 2. Siberi Eestit korraldama! : [lendleht] 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:370958 

 3. Eidetütar ja taaditütar : lastenäidend-muinasjutt 3 vaatuses 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:370787 

 4. Tarwilik Ristirahwa palwe raamat : Palwed ja kõned nädala päewadel, tähtsatel päewadel ja ristiinimeste mitmesugustel elujuhtumistel 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:366379 

 5. Uus Eesti : luuletused 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:366470 

 6. 10 kaunimat jõulu laulu = 10 beliebte Weihnachtslieder 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:371010 

 7. Punased aastad : mälestisi ja dokumente 1905. aasta liikumisest Eestis.  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:371237 

 8. Hõbelusikas : [romaan]  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:334546 

 9. Tartumaalased, kõik kodu korrastama ja kodu kaunistama! 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:368916 

 10. Eesti meremeeste palgad ja töötingimused 1940/41. a. 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:368672 

 11. Eesti rahvuslipu ajalugu 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:368647 

 12. Liiklusnädalaks. Eesti. Teedeministeerium.Maanteede Talitus 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:368913 

 13. Lõuna-Eesti autokool : ülesanne nr. 1 - ülesanne nr. 9 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:368914 

 14. H. Laakmanni trükikoja- kivitrüki- ja köitekoja sisemise korra määrused : [kinnitatud 1. veebruaril 1922] = Hausordnung der Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei H. Laakmann, Dorpat 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:364151 

 15. Tähtsamad juur- ja köögiviljade kahjustajad ja nende tõrje. Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat. Põllunduse ja Mehhaniseerimise Valitsus 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:365684 

 16. Weri. Autor: Emile Zola, Tõlkija: August Johannson 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:373129 

 17. Pillimees : ilusad tantsutükid ühe, kahe ja kolme wiiulile 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:373139 

 18. Jõulujutud 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:373144 

 19. Kasutame sigade laagriviisilist pidamist 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:373145 

 20. KL Elva manöövri raudtee-veokava : 29.09.39 - 01.10.39. a. 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376060 

 21. Distsipliini ja heakorra arendamise kava seltskondlike ürituste teostamisel organisatsioonides ja klubiõhtuil 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376038 

 22. Söökide walmistamise õpetus kõikidele Eesti perenaestele ja neile, kes nendeks tahawad saada 1883 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:373071 

 23. Metoodilised kirjad koolieelse kasvatuse kohta. Kuues kiri, Tervishoidlisest kasvatusest koolieelsetes asutustes = Письмо шестое : о гигиене воспитания в дошкольных учреждениях 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:373028 

 24. Ametlik reisijuhataja Eestis : 1922, juunikuu väljaanne = Guide officiel pour les voyageurs en Estonie : juin 1922 = Amtlicher Reiseführer durch Estland : Juni 1922 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:374961 

 25. Raadiokurat : kriminaal-dedektiiw [!] romaan 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:374951 

 26. Kollid : [Inglise muinasjutt] 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:363676 

 27. Willandi Ma kirriko pühhitseminne 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:365735 

  Haridusalane: 

 1. Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : algkooli V õppeaastale 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:353589 

 2. Noorte sõbra Oskari Wäikeste laste pildiraamat ja abd 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:363684 

 3. Noorte sõbra Oskari Wäikeste laste pildiraamat ja abd 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:363681 

 4. Noorte sõbra Oskari Wäikeste laste pildiraamat ja abd 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:363715 

 5. Aritmetikaliste ülesannete kogu keskkoolidele. 2. jagu 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:371886 

 6. ABD-raamat : Täieliku lugemise õpetuste ja peatükkidega 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:304619 

 7. Looduselugu : algkoolide 4. õppeaasta jaoks 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:361129 

 8. Riigikeele õpiraamat Eestlastele = Учебник государственного языка для эстов. 2. jagu 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:364148 

 9. Praktiline Wene keele õperaamat = Руководство эстонских и русских разговоров : Wäljarääkimise õpetus : Tarwilikkude grammatika teadetega ja igapäewases elus ettetulewad kõnelemised. 1.-3. anne 
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:365788 

 LASTELE-noortele suveks lugemist edaspidiseks: 

 1. Reis ümber toa (Looduse lasteraamat ; 16 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:333910 

 2. Vangistatud päike : leiutiste ahel lõkkest elektrini (Looduse lasteraamat ; 15 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:333909 

 3. Jänesepoeg To-Too (Looduse lasteraamat ; 18 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:333914 

 4. Mardi esimene suur teekond (Looduse lasteraamat ; 31 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:333941 

 5.  Lugu pöialpoisist, kotkast ja sitikast : [muinasjutt] (Looduse lasteraamat ; 26 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:333936 

 6. Öömori okaslinn (Looduse lasteraamat ; 28 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:333937 

 7.  Hiina saladus : [jutustus] (Looduse lasteraamat ; 35 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:333953 

 8. Kuldne laev : noorsoojutte   
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:334134 

 9. Võlutud kaktus : [jutud]  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:330750 

 10. Mängukool : [jutustus] (Targad tähed ; 9 )  
  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:332715