Seminari päevakava | Eesti Rahvusraamatukogu

Seminari päevakava

Tulevik on T-kujuline: töö ja kompetentsid 21. sajandi raamatukogus
27. mail

Päeva modereerib Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni- ja turundusjuht Argo Kerb 

11.00–11.15 Tervitussõnavõtt - Janne Andresoo 

11.15–11.45 Modalities of Reading, Learning, and Creativity in a Digital Society​ 
Rainer Sternfelt, NordicNinja VC 

Millised on töö ja ametid tulevikus? Millisena prognoosida tuleviku tööturgu ja kuidas peaksid tööandjad ning töötajad selleks valmis olema? Millised on tulevikus olulised oskused ja ametid ning kuidas mõjutab neid tehisintellekti kasvav kasutuselevõtt? Missugused on nende prognooside taustal raamatukogude ees seisvad muutused? 

11.45–12.00 Küsimused-vastused

12.00–12.20 Current and upcoming perspectives for libraries and librarians 
Dr. Juan D. Machin-Mastromatteo, Universidad Autónoma de Chihuahua, Mehhiko 

“Mis on raamatukogu?” Raamatukogude üks missioon täna ja tulevikus on kasutada innovaatilisi tehnoloogialahendusi ja teha oma kogud maksimaalselt kättesaadavaks; teisalt peavad raamatukogud toetama inimestevahelist otsesuhtlust, aitama ehitada ja hoida kogukondi, olema kohtumispaigaks. Kuidas neid rolle sujuvalt ühitada? 

12.20–12.30 Küsimused-vastused

12.30-12.50 Innovative and Creative Future Library​ 
Erik Boekesteijn
, Hollandi Kuninglik Raamatukogu 

Millist personali vajab innovaatiline ja loov tuleviku raamatukogu? Kas innovaatilist ja loovat mõtlemist saab töötajates arendada? 

12.50–13.00 Küsimused-vastused 

13.00-13.45 Lõuna 

13.45–14.05 Cooperation and e-Future
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, Islandi Rahvusraamatukogu, Ágústa Pálsdóttir, Islandi Ülikool 

Raamatukoguhoidja kompetentsid täna ja tulevikus, et pidada sammu ühiskonna, organisatsiooni ning klientide nõudmiste ja vajadustega. 

14.05–14.25 Libraries in Latvia: competences, education, development​ 
Agnese Pašāne
, Läti Rahvusraamatukogu 

Koolitusteenused raamatukoguvõrgule – kas praegune süsteem on koolitusvajadusi arvestades jätkusuutlik? Tulevikuplaanid koolituse planeerimisel, arvestades vajalikke kompetentse raamatukogudes. 

14.25–14.45 Future skills of librarians in labor and skills needs studies​ 
Urve Mets
, Kutsekoda 

Sissevaade OSKA uuringuaruandesse "Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele – kultuur ja loometegevus I” - tööandjate vajadused ja raamatukoguhoidja kompetentsid. Ülevaade raamatukogunduse valdkonna IKT-oskustest 2020. a uuringu põhjal. 

14.45–15.00 Küsimused-vastused 

15.00–16.00 Arutelupaneel 

Tehnoloogilise innovatsiooni võimalused ning kasutajate ja riigi ootused tuleviku raamatukogule 

Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Piret Hartman, Kultuuriministeerium 
Sirje Virkus, Tallinna Ülikool 
Asko Tamme, Tartu Linnavalitsus 
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu