Mäluasutuste suveseminarid | Eesti Rahvusraamatukogu

Mäluasutuste suveseminarid

Eesti Rahvusraamatukogu korraldab Eesti mäluasutuste suveseminare alates 2011. aastast. Mäluasutuste suveseminari eelkäijaks on 2010. aastani Eesti teadus- ja erialaraamatukogude suveseminari nime kandnud üritusesari.
Eesti mäluasutuste suveseminar on keskendunud peamiselt digiteerimise, digitekkelise informatsiooni hankimise, digitaalse säilitamise ja kättesaadavaks tegemise ning nende tegevuste koordineerimise teemadele.

Mäluasutuste suveseminar 2020

Mäluasutuste suveseminar “#digikultuur“ toimub 27. ja 28 augustil.

Seminari teemad:

  • Digikultuuriaasta otsib vastuseid, kuidas koostöös rohkem teha. Olulisemad arendused ja projektid – digitaalselt loodud, leviv ja kasutatav kultuur.

  • Kuidas kohanesid mäluasutused eriolukorra ajal ja mida sellest õpiti?

  • Milline on mäluasutuste koostöö haridusega?

  • Tutvustame uusi digilahendusi.

Registreerimine seminarile algab augustis. Täiendavat infot seminari kohta avaldame augusti alguses. Hoidke meie kodulehel silm peal!

Lisainfo: Margit Jõgi, margit.jogi@nlib.ee, 630 7123

 

Mäluasutuste suveseminar 2019

Traditsiooniline Eesti mäluasutuste suveseminar
„Inimesed, andmed ja kratid – nende koostoimimise võimalikkusest“
 10. ja 11. septembril Sagadi mõisas.

SUVESEMINARI PROGRAMM: 
 

10. september  

I teema: Andmed, andmehaldus ja kasutusvõimalused

Moderaator Martin Eessalu, Haridus-ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik ja krattide projekti ekspertrühma liige

11.10 „Tehisintellekt ja selle strateegiline planeerimine Eestis“
2019. a suvel valmis krattide ehk tehisintellekti kasutuselevõtu edendamise analüüs ja tegevuskava. Mis üldse on tehisintellekt ning mida tähendab see mäluasutustele ja raamatukogudele?
Martin Eessalu, Haridus-ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik

11.40 „Eesti andmehalduse tegevuskava"
Millisena näeb Statistikaamet enda rolli andmehalduse koordineerijana riigis? Mida peaks asutused tegema andmehalduse korraldamiseks ning kas andmete märksõnastamine on vajalik ja võimalik?
Veiko Berendsen, statistikaameti andmehalduse ekspert

12.40 „Kratid raamatukogus – kas võimatu mission või helge tulevik?"
Jane Makke, Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialist

13.05 „Muuseumide  andmed – võimaluste meri“
Mirjam Rääbis, Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht

13.30 "Time Machine: mineviku suurandmetega tuleviku Euroopasse" 
Euroopa dokumentaalse kultuuripärandi kättesaadavamaks tegemise projekt
Sven Lepa, Rahvusarhiivi arhivaar

II teema: Kuidas kujundada kasutajakeskset organisatsiooni

14.45 -15.55  Ettekanded ja arutelu
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor
Priit Pirsko, Riigiarhivaar
Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

16.15-18.15

III teema: Õnnelik organisatsioon

Organisatsioon saavutab enda eesmärgid siis kui seal töötavad õnnelikud inimesed, kes saavad oma tööst edukogemuse ning jagavad seda teistega. Arutleme, mida ja kuidas saame me igaüks teha, et meie töökeskkond oleks meile meeltmööda ja inspireeriv.
Kaasatud saab iga mõte ja puudutatud iga süda.

Indrek Ostrat, Rahvusraamatukogu personalijuht
Indrek Rahi, Thomas International konsultant

 

11. september

IV teema: Digipärandi kättesaadavaks tegemine

Moderaator Kristiin Meos, Kultuuriministeeriumi peaspetsialist ja kultuuripärandi digiteerimise projekti koordinaator

9.30 „Paberdokumentide massdigiteerimine“
Kristina Teral, Rahvusarhiivi hoiuvaldkonna juht

9.45 "Valikute küsimus, ehk digitaalne kultuuripärand täna ja homme"
Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja

10.00 „Esemepärandi digiteerimine: Riikliku, rahvusliku või kultuuriloolise väärtusega esemed“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

10.15 „Fotopärandi digiteerimise standardid“
Aap Tepper, Rahvusarhiivi filmiarhiivi juhtivspetsialist

10.30 „Digitaalhumanitaariast mäluasutustele“ 
Jane Makke, Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialist

V teema: Mäluastuste arenduste e-paraad

Moderaator Toivo Jullinen, riigiarhivaari asetäitja

11.15 „Filmide digiteerimisest filmiarhiivis” 
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

11.30 „Fotode üldhindamine“
Gerli Toomet, Rahvusarhiivi filmiarhiivi asedirektor

11.45 Eesti Loodusmuuseumi liitreaalsuse rakendus“
Sander Olo, Loodusmuuseumi geoloogia osakonna juhataja

12.00 „Vabadussõja ühisloome projekt“
Ivar Kaigu, Rahvusarhiivi arhivaar

12.15 „Vabamu egiid mõtestamas vabadust" 
Keiu Telve, Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevdirektor

12.30 "Raamatud liikuma"
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu teenuste juht

Kokkuvõtted

 

Mäluasutuste suveseminar 2018

Eesti mäluasutuste suveseminar „Digitaalne ja füüsiline pärand – paralleelmaailmade ristumine“ 6. ja 7. septembril, Sagadi mõisas Lääne-Virumaal         

Neljapäev, 6.september:

I teema: Kultuuripärandi massdigiteerimise projekt ja selle prioriteetsed pärandi valdkonnad: dokumendid, trükised, fotod, esemed, kunst ja filmid

Moderaator: Raivo Ruusalepp, Rahvusraamatukogu arendusjuht

11.10 Kultuuripärandi massdigiteerimise projekti tegevuskava sisu, seni tehtud tegevused ja plaanid edaspidiseks.
Kristiin Meos, Kultuuriministeeriumi peaspetsialist ja  kultuuripärandi digiteerimise projekti koordinaator

11.25 Dokumendipärand: „Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860–1920)“
Kristina Teral, Rahvusarhiivi Tartu säilitusosakonna hoiuvaldkonna juht

11.35 Trükisepärand: „Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad“
Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja

11.45 Esemepärand: „Riikliku, rahvusliku või kultuuriloolise väärtusega esemed“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

11.55 Kunstipärand: „Kunstipärand 20. sajandi alguseni (perioodist 1500–1899)“
Ivar-Kristjan Hein, Eesti Kunstimuuseumi digitaalkogu juhataja

12.05 Fotopärand: „Eesti fotopärandi digiteerimine“
Aap Tepper, Rahvusarhiivi filmiarhiivi juhtivspetsialist

12.15 Filmipärand: „Kroonikafilmid 1914–1991“
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

12.25 „Rahvusraamatukogu kogemused trükiste massdigiteerimisel“

Merilin Koppel, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsialist
Paneeldiskussioon

II teema: Ühishoidlad – kui trend arutelu

Moderaator: Anton Pärn, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige

14.00-14.30 „Museaalide säilitamise teenuse analüüsi tutvustus“
Marju Niinemaa, kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist

14.30-15.00 Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi ühise hoidla võimaluste arutelu
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor ja Priit Pirsko, riigiarhivaar

III teema: Mäluasutuse kui ruumi disainimine

Moderaator: Tanel Veeremaa, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor

15.30  „Ümbersünd – TÜ raamatukogu lugu“
Liisi Lembinen, Tartu Ülikooli raamatukogu direktori kt

15.55 „ Mitte ainult ruumist“
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu teenuste juht

16. 20 “Valamu valmimisest”
Sander Jürisson, okupatsioonide ja vabaduse muuseumi „Vabamu“ näituste juht
 

IV teema: Eesti juubeliaasta kingitused mäluasutustelt

Moderaator: Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik

16.45 Rahvusarhiivi kingitus vinüülplaat „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

17.00 "Kunstnikud kogudes"
Maarin Ektermann

17.15 „Eesti 100 aaret“
Madle Lippus, muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik

17.30 „100 digiteeritud raamatut“
Merilin Koppel, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsialist

Reede, 7.september: 

V teema: Mäluasutuste kasutajate vajadused

Moderaator: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

9.30 Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring
Gerda Möller, Kantar Emor uuringuekspert ja projektjuht; Mai Põldaas, uuringu analüütik ja  Tartu Linnaraamatukogu arendusjuht

10.30 „Sotsiaalne märksõnastamine – kes kaasab keda?“
Õnne Mets, Milaano-Bicocca Ülikool; Meremuuseumi kommunikatsioonispetsialist

VI teema: Mäluasutuste digiarenduste e-paraad

Moderaator: Lauri Leht, Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor

11.15  Ühisloomeprojekt "Vallakohtud"
Tõnis Türna, Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja

11.30 „Kuidas digiteerida tuletõrjedepood?“
Signe Tõnisson, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse osakonnajuhataja

11.45 Koostööprojektist „Riigi Teataja 100“
Riin Olonen, Rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist

12.00 Andmebaas „Tartu ilukirjanduses“
Ülo Treikelder, Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja

12.15 „Hurdast ja Eisenist tänaste kogukondadeni: rahvaalgatus ja rätsepatöö Eesti Kirjandusmuuseumi digitaalarhiivis“
Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, IUT juht

12.30„Nutikad lahendused Eesti Rahva Muuseumis“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

12.45 „Kuidas kujutada vrakist laeva lasermõõdistuste abil“
Priit Lätti, Eesti Meremuuseumi teadur