Mäluasutuste suveseminarid | Eesti Rahvusraamatukogu

Mäluasutuste suveseminarid

2022. aasta mäluasutuste suveseminar toimus 8. ja 9. septembril Pärnus, Estonia Resort Spa konverentsikeskuses
Seminaril keskendusime digitaalse kultuuripärandi laiemale kasutatavusele. Arutlesime, kuidas digiteeritud pärand pakendada nii, et see jõuaks võimalikult laiade hulkadeni. 
Arutelupaneelides räägiti kitsaskohtadest ja probleemidest digiteerimisel ning millised on mäluasutuste tulevikuambitsioonid.

SEMINARI KAVA  

Avasõnad
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor

Moderaator Tõnis Liibek, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor

Plokiahel ja web 3.0: Räägime asjast
Sander Gansen, CEO-WOF Labs (Supplain&Worldof Freight)  

Kasutajakesksed digiteenused. 
Joel Kotsjuba, MKM-i digiriigi arengu osakonna teenusedisaini nõunik

Kultuuripärandi visualiseerimine kaasaegse tehnoloogia abil.
Egle Rääsk, Blueray

Meediateek
Aap Tepper, Rahvusarhiivi filmiarhiivi juhtivspetsialist

Lõuna   

Paneel Kultuuripärandi digiteerimine
Arutelu juhib Toivo Jullinen, Rahvusarhiivi riigiarhivaari asetäitja 
Tuvastatud kitsaskohad, probleemid 
Tulevikuplaanid, ambitsioonid 

Teksti- ja andmekaeve õigusanalüüs (virtuaalselt)
Aleksei Kelli, TÜ Intellektuaalse omandi õiguse professor  

Paneel: Kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine
Arutelu juhib Merilin Piipuu, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Mida siis kasutajad tahavad? 

Üleriigiline raamatulaenutus 
Riin Olonen, Rahvusraamatukogu projektijuht ja teenuse peakasutaja 

Tekstituvastuse arengutest 
Sven Lepa, Rahvusarhiivi kasutusosakonna asejuhataja

Rahvusraamatukogu virtuaalne labor
Jane Makke, Rahvusraamatukogu üleriigiliste raamatukoguteenuste keskuse juht

ARKAADER  (Eesti filmipärandi voogedastusplatvorm)
Maarja Hindoalla, Rahvusarhiivi filmiarhiivi kogumise ja kasutamise valdkonnajuht

KRATT: Automaatne artiklite märksõnastamine
Urmas Sinisalu, Rahvusraamatukogu andmehalduse peaspetsialist ja krati projektijuht

KRATT: Folli (virtuaalselt)
Liisi Taimre, projektijuht

 

9. SEPTEMBER 

Töötuba: "Digipärand, puhu ära meie lapse valu: kultuuripärand kui ühiskondlike probleemide lahendamise tööriist" 
Läbiviijad Jaanika Jaanits ja Laura Kipper  

Juhtide paneel 
Arutelu juhib Kristo Mäe,  Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni- ja turundusjuht

 

​Lisainfo: Margit Jõgi
tel 630 7123
margit.jogi@nlib.ee 

 

Mäluasutuste suveseminar 2021

Mäluasutuste suveseminar 2021

16. ja 17. septembril toimus Laulasmaal LaSpa vee- ja saunakeskuse konverentsiruumides  mäluasutuste suveseminar, mis oli suunatud riigi pikaajalise strateegia “Eesti 2035” viiele strateegilisele sihile: inimene, ühiskond, majandus, elukeskkond ja riigivalitsemine.
Seminari jooksul esitati küsimusi:

Miks on riigile ja kodanikele tegelikult vaja mäluasutusi: raamatukogusid, muuseume, arhiive galeriisid jm?  

  • ​​Mäluasutuste enese mõtestamine riigi ja kodanike vaates.

  • Kuidas peavad mäluasutused lähikümnendil muutuma, et toetada riiki, riigi teenuste arenemist ja elanike vajadusi?  


I päev
Ava sõnavõtt
Taavi Kotka

Eesti 2035 üldine sissejuhatus ja tutvustus lähtudes kultuuri ja hariduse valdkondadest.
Ott Karulin, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
Eili Lepik, Riigikantselei strateegiabüroo direktori asetäitja

Haridusstrateegia "Tark ja tegus Eesti 2035"
Karl Andreas Sprenk, HTM noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik

"Kultuuri arengukava 2021-2030",
Marju Reismaa, KM kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik

Arutelud rühmades: kuidas saame strateegia eesmärke saavutada kultuurivaldkonna sees koostööd tehes. 
Arutelud tuginevad strateegia fookustel: Inimene, ühiskond, majandus, elukeskkond, riigivalitsemine
Arutelude juhid: Ott Karulin ja Eili Lepik

Mäluasutuste arenduste/projektide/tegevuste tutvustused posteritelt
RR, Innovatsiooniprojekt "Raamatud Liikuma", Riin Olonen
RR, „Bürokratt“, Mare Kurvet
RR „Haridustegevused RR-s“, Pille Slabina
"Ajapaiga arengud...", Vahur Puik
 Muinsuskaitseamet "Kultuuriväärtuste päästmine"
 Kursus „Cultural Remix“, Mahendra Mahey, Aija Sakova


II päev
Ajurünnak, kus jõutakse praktiliste lahendusteni, mida mäluasutused saavad ära teha?
Margus Veimann, Rahvusraamatukogu teenusedisainer
Helena Pant, Rahvusraamatukogu teenindusosakonna juhataja

Mäluasutused vaatega pikemasse tulevikku, aasta 2035 Juhtide arutelu "Julgelt tulevikku...." 
Moderaator Argo Kerb, Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni- ja turundusjuht

Mäluasutuste suveseminar 2020

Mäluasutuste suveseminar „#digikultuur“ 27.-28. augustil Vihula mõisas Lääne-Virumaal. 

I teema: Digikultuuriaasta 
Moderaator Martin Aadamsoo, digikultuuriaasta projektijuht 

"Hea disain teeb elu paremaks Jupiteri näitel" (videosalvestis)
ERR-i Jupiteri peatoimetaja Toomas Luhats  

„Digitaalsete võimaluste kasutamine muuseumikülastuse kogemuse pikendamiseks ERMi poolt arendatava programmi Muuseum koju kaasa näitel” (videosalvestis)
ERM-i arendusdirektor Viljar Pohhomov

"Muuseumikaardi võimalikkusest Eestis" (pdf, videosalvestis)
Ajaloomuuseumi turundusjuht ja Muuseumiühingu esindaja Ruth Laidvee

„Eesti esimene digikultuuri raport- mis, kellele, miks?“ (videosalvestis)
TLÜ teadur Andres Kõnno  

 

II teema: Digikultuuri loomise võimalused ja väljakutsed
Moderaator Karmen Linask, Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu juhataja

"Digitaalse ühisturu direktiivi  mõju digikultuurile ja autoriõigusele" (pdfvideosalvestis)
Intellektuaalse omandi õiguse professor Aleksei Kelli 

"EODOPEN- Loov Euroopa projekt Eestis" (pdf, videosalvestis)
TÜ Raamatukogu projektijuht Elena Sipria-Mironov

"Autoriõiguse tuvastamisest TÜ Raamatukogus EODOPEN projekti raames" (pdf, videosalvestis)
TÜ Raamatukogu infosüsteemi peaspetsialist Külli Moont

"Autoriõiguse tuvastamisest  Rahvusraamatukogus EODOPEN projekti raames" (pdf, videosalvestis)
RR-i autoriõiguse juhtiv spetsialist Henrik Uustalo

“Access to copyright protected content and virtual services of the National Library of Latvia” (videosalvestis)
Viktorija Moskina, Senior specialist of the international cooperation, National Library of Latvia, tiitrid Kristians Luhaers, National Library of Latvia
(virtuaalne ettekanne inglise keeles) 

 

III teema: Mäluasutuste arendused: e-paraad

„Transkribusega käsikirjaliste õigeusu kirikuraamatute teksti tuvastamas“ (pdf, videosalvestis)
RA Tartu kasutusosakonna asejuhataja Kadri Tooming 

„Tehisintellektiga fotode kallale: Rahvusarhiivi katsed objekti- ja näotuvastusega“ (pdfvideosalvestis)
RA Tartu kasutusosakonna arhivaar Sven Lepa 

 

IV teema: Kultuuripärand õppekava toetajana

Töötuba: "Mäluasutuste roll formaalõppe toetajana ja haridusasutuste koostöö partnerina"

Töötubades otsime vastuseid järgnevatele küsimustele:
      Kuidas saaksime teha nii, et mäluasutused ja haridusasutused oleksid ühises infoväljas seoses haridustegevustega? 
      Kuidas saaksime teha nii, et mäluasutuste haridustegevuste digilahendid oleksid koole ja õppekava toetavad?

Töötuba juhivad RR-i hariduskeskuse juhataja Pille Slabina ja teenusedisainer Margus Veimann 

 

V teema: Töökultuur kriisi olukorras ja muutunud maailmas
Moderaator Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor

Kuidas tuli kiiresti kohaneda, et leida kasutajatele uusi võimalusi ja korraldada tegevusi ning töötajate vahelist koostööd uutes tingimustes. 
Diskussioonis osalevad:

* Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor
* Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor
* Priit Pirsko, Riigiarhivaar
* Tõnis Liibek, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu direktor

 

Mäluasutuste suveseminar 2019

Traditsiooniline Eesti mäluasutuste suveseminar
„Inimesed, andmed ja kratid – nende koostoimimise võimalikkusest“
 10. ja 11. septembril Sagadi mõisas.

SUVESEMINARI PROGRAMM: 
 

10. september  

I teema: Andmed, andmehaldus ja kasutusvõimalused

Moderaator Martin Eessalu, Haridus-ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik ja krattide projekti ekspertrühma liige

11.10 „Tehisintellekt ja selle strateegiline planeerimine Eestis“
2019. a suvel valmis krattide ehk tehisintellekti kasutuselevõtu edendamise analüüs ja tegevuskava. Mis üldse on tehisintellekt ning mida tähendab see mäluasutustele ja raamatukogudele?
Martin Eessalu, Haridus-ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik

11.40 „Eesti andmehalduse tegevuskava"
Millisena näeb Statistikaamet enda rolli andmehalduse koordineerijana riigis? Mida peaks asutused tegema andmehalduse korraldamiseks ning kas andmete märksõnastamine on vajalik ja võimalik?
Veiko Berendsen, statistikaameti andmehalduse ekspert

12.40 „Kratid raamatukogus – kas võimatu mission või helge tulevik?"
Jane Makke, Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialist

13.05 „Muuseumide  andmed – võimaluste meri“
Mirjam Rääbis, Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht

13.30 "Time Machine: mineviku suurandmetega tuleviku Euroopasse" 
Euroopa dokumentaalse kultuuripärandi kättesaadavamaks tegemise projekt
Sven Lepa, Rahvusarhiivi arhivaar

II teema: Kuidas kujundada kasutajakeskset organisatsiooni

14.45 -15.55  Ettekanded ja arutelu
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor
Priit Pirsko, Riigiarhivaar
Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

16.15-18.15

III teema: Õnnelik organisatsioon

Organisatsioon saavutab enda eesmärgid siis kui seal töötavad õnnelikud inimesed, kes saavad oma tööst edukogemuse ning jagavad seda teistega. Arutleme, mida ja kuidas saame me igaüks teha, et meie töökeskkond oleks meile meeltmööda ja inspireeriv.
Kaasatud saab iga mõte ja puudutatud iga süda.

Indrek Ostrat, Rahvusraamatukogu personalijuht
Indrek Rahi, Thomas International konsultant

 

11. september

IV teema: Digipärandi kättesaadavaks tegemine

Moderaator Kristiin Meos, Kultuuriministeeriumi peaspetsialist ja kultuuripärandi digiteerimise projekti koordinaator

9.30 „Paberdokumentide massdigiteerimine“
Kristina Teral, Rahvusarhiivi hoiuvaldkonna juht

9.45 "Valikute küsimus, ehk digitaalne kultuuripärand täna ja homme"
Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja

10.00 „Esemepärandi digiteerimine: Riikliku, rahvusliku või kultuuriloolise väärtusega esemed“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

10.15 „Fotopärandi digiteerimise standardid“
Aap Tepper, Rahvusarhiivi filmiarhiivi juhtivspetsialist

10.30 „Digitaalhumanitaariast mäluasutustele“ 
Jane Makke, Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialist

V teema: Mäluastuste arenduste e-paraad

Moderaator Toivo Jullinen, riigiarhivaari asetäitja

11.15 „Filmide digiteerimisest filmiarhiivis” 
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

11.30 „Fotode üldhindamine“
Gerli Toomet, Rahvusarhiivi filmiarhiivi asedirektor

11.45 Eesti Loodusmuuseumi liitreaalsuse rakendus“
Sander Olo, Loodusmuuseumi geoloogia osakonna juhataja

12.00 „Vabadussõja ühisloome projekt“
Ivar Kaigu, Rahvusarhiivi arhivaar

12.15 „Vabamu egiid mõtestamas vabadust" 
Keiu Telve, Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevdirektor

12.30 "Raamatud liikuma"
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu teenuste juht

Kokkuvõtted

 

Mäluasutuste suveseminar 2018

Eesti mäluasutuste suveseminar „Digitaalne ja füüsiline pärand – paralleelmaailmade ristumine“ 6. ja 7. septembril, Sagadi mõisas Lääne-Virumaal         

Neljapäev, 6.september:

I teema: Kultuuripärandi massdigiteerimise projekt ja selle prioriteetsed pärandi valdkonnad: dokumendid, trükised, fotod, esemed, kunst ja filmid

Moderaator: Raivo Ruusalepp, Rahvusraamatukogu arendusjuht

11.10 Kultuuripärandi massdigiteerimise projekti tegevuskava sisu, seni tehtud tegevused ja plaanid edaspidiseks.
Kristiin Meos, Kultuuriministeeriumi peaspetsialist ja  kultuuripärandi digiteerimise projekti koordinaator

11.25 Dokumendipärand: „Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860–1920)“
Kristina Teral, Rahvusarhiivi Tartu säilitusosakonna hoiuvaldkonna juht

11.35 Trükisepärand: „Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad“
Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja

11.45 Esemepärand: „Riikliku, rahvusliku või kultuuriloolise väärtusega esemed“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

11.55 Kunstipärand: „Kunstipärand 20. sajandi alguseni (perioodist 1500–1899)“
Ivar-Kristjan Hein, Eesti Kunstimuuseumi digitaalkogu juhataja

12.05 Fotopärand: „Eesti fotopärandi digiteerimine“
Aap Tepper, Rahvusarhiivi filmiarhiivi juhtivspetsialist

12.15 Filmipärand: „Kroonikafilmid 1914–1991“
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

12.25 „Rahvusraamatukogu kogemused trükiste massdigiteerimisel“

Merilin Koppel, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsialist
Paneeldiskussioon

II teema: Ühishoidlad – kui trend arutelu

Moderaator: Anton Pärn, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige

14.00-14.30 „Museaalide säilitamise teenuse analüüsi tutvustus“
Marju Niinemaa, kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist

14.30-15.00 Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi ühise hoidla võimaluste arutelu
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor ja Priit Pirsko, riigiarhivaar

III teema: Mäluasutuse kui ruumi disainimine

Moderaator: Tanel Veeremaa, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor

15.30  „Ümbersünd – TÜ raamatukogu lugu“
Liisi Lembinen, Tartu Ülikooli raamatukogu direktori kt

15.55 „ Mitte ainult ruumist“
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu teenuste juht

16. 20 “Valamu valmimisest”
Sander Jürisson, okupatsioonide ja vabaduse muuseumi „Vabamu“ näituste juht
 

IV teema: Eesti juubeliaasta kingitused mäluasutustelt

Moderaator: Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik

16.45 Rahvusarhiivi kingitus vinüülplaat „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

17.00 "Kunstnikud kogudes"
Maarin Ektermann

17.15 „Eesti 100 aaret“
Madle Lippus, muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik

17.30 „100 digiteeritud raamatut“
Merilin Koppel, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsialist

Reede, 7.september: 

V teema: Mäluasutuste kasutajate vajadused

Moderaator: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

9.30 Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring
Gerda Möller, Kantar Emor uuringuekspert ja projektjuht; Mai Põldaas, uuringu analüütik ja  Tartu Linnaraamatukogu arendusjuht

10.30 „Sotsiaalne märksõnastamine – kes kaasab keda?“
Õnne Mets, Milaano-Bicocca Ülikool; Meremuuseumi kommunikatsioonispetsialist

VI teema: Mäluasutuste digiarenduste e-paraad

Moderaator: Lauri Leht, Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor

11.15  Ühisloomeprojekt "Vallakohtud"
Tõnis Türna, Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja

11.30 „Kuidas digiteerida tuletõrjedepood?“
Signe Tõnisson, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse osakonnajuhataja

11.45 Koostööprojektist „Riigi Teataja 100“
Riin Olonen, Rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist

12.00 Andmebaas „Tartu ilukirjanduses“
Ülo Treikelder, Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja

12.15 „Hurdast ja Eisenist tänaste kogukondadeni: rahvaalgatus ja rätsepatöö Eesti Kirjandusmuuseumi digitaalarhiivis“
Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, IUT juht

12.30„Nutikad lahendused Eesti Rahva Muuseumis“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

12.45 „Kuidas kujutada vrakist laeva lasermõõdistuste abil“
Priit Lätti, Eesti Meremuuseumi teadur