Mäluasutuste suveseminarid

Eesti Rahvusraamatukogu korraldab Eesti mäluasutuste suveseminare alates 2011. aastast. Mäluasutuste suveseminari eelkäijaks on 2010. aastani Eesti teadus- ja erialaraamatukogude suveseminari nime kandnud üritusesari.
Juba 2009. ja 2010. aastal toimunud teadusraamatukogude suveseminaridel olid käsitletavad teemad ja osalejate ring senisest laiem: kaasatud olid nii teadus- ja erialaraamatukogude kui ka Rahvusarhiivi, Rahvusringhäälingu ning muuseumide esindajad. Eesti mäluasutuste suveseminar on keskendunud peamiselt digiteerimise, digitekkelise informatsiooni hankimise, digitaalse säilitamise ja kättesaadavaks tegemise ning nende tegevuste koordineerimise teemadele.

 

Mäluasutuste suveseminar 2018

Eesti mäluasutuste suveseminar „Digitaalne ja füüsiline pärand – paralleelmaailmade ristumine“ 6. ja 7. septembril, Sagadi mõisas Lääne-Virumaal         

Neljapäev, 6.september:

I teema: Kultuuripärandi massdigiteerimise projekt ja selle prioriteetsed pärandi valdkonnad: dokumendid, trükised, fotod, esemed, kunst ja filmid

Moderaator: Raivo Ruusalepp, Rahvusraamatukogu arendusjuht

11.10 Kultuuripärandi massdigiteerimise projekti tegevuskava sisu, seni tehtud tegevused ja plaanid edaspidiseks.
Kristiin Meos, Kultuuriministeeriumi peaspetsialist ja  kultuuripärandi digiteerimise projekti koordinaator

11.25 Dokumendipärand: „Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860–1920)“
Kristina Teral, Rahvusarhiivi Tartu säilitusosakonna hoiuvaldkonna juht

11.35 Trükisepärand: „Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad“
Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja

11.45 Esemepärand: „Riikliku, rahvusliku või kultuuriloolise väärtusega esemed“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

11.55 Kunstipärand: „Kunstipärand 20. sajandi alguseni (perioodist 1500–1899)“
Ivar-Kristjan Hein, Eesti Kunstimuuseumi digitaalkogu juhataja

12.05 Fotopärand: „Eesti fotopärandi digiteerimine“
Aap Tepper, Rahvusarhiivi filmiarhiivi juhtivspetsialist

12.15 Filmipärand: „Kroonikafilmid 1914–1991“
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

12.25 „Rahvusraamatukogu kogemused trükiste massdigiteerimisel“

Merilin Koppel, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsialist
Paneeldiskussioon

II teema: Ühishoidlad – kui trend arutelu

Moderaator: Anton Pärn, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige

14.00-14.30 „Museaalide säilitamise teenuse analüüsi tutvustus“
Marju Niinemaa, kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist

14.30-15.00 Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi ühise hoidla võimaluste arutelu
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor ja Priit Pirsko, riigiarhivaar

III teema: Mäluasutuse kui ruumi disainimine

Moderaator: Tanel Veeremaa, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor

15.30  „Ümbersünd – TÜ raamatukogu lugu“
Liisi Lembinen, Tartu Ülikooli raamatukogu direktori kt

15.55 „ Mitte ainult ruumist“
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu teenuste juht

16. 20 “Valamu valmimisest”
Sander Jürisson, okupatsioonide ja vabaduse muuseumi „Vabamu“ näituste juht
 

IV teema: Eesti juubeliaasta kingitused mäluasutustelt

Moderaator: Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik

16.45 Rahvusarhiivi kingitus vinüülplaat „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“
Eva Näripea, Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

17.00 "Kunstnikud kogudes"
Maarin Ektermann

17.15 „Eesti 100 aaret“
Madle Lippus, muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik

17.30 „100 digiteeritud raamatut“
Merilin Koppel, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsialist

Reede, 7.september: 

V teema: Mäluasutuste kasutajate vajadused

Moderaator: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

9.30 Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring
Gerda Möller, Kantar Emor uuringuekspert ja projektjuht; Mai Põldaas, uuringu analüütik ja  Tartu Linnaraamatukogu arendusjuht

10.30 „Sotsiaalne märksõnastamine – kes kaasab keda?“
Õnne Mets, Milaano-Bicocca Ülikool; Meremuuseumi kommunikatsioonispetsialist

VI teema: Mäluasutuste digiarenduste e-paraad

Moderaator: Lauri Leht, Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor

11.15  Ühisloomeprojekt "Vallakohtud"
Tõnis Türna, Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja

11.30 „Kuidas digiteerida tuletõrjedepood?“
Signe Tõnisson, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse osakonnajuhataja

11.45 Koostööprojektist „Riigi Teataja 100“
Riin Olonen, Rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist

12.00 Andmebaas „Tartu ilukirjanduses“
Ülo Treikelder, Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja

12.15 „Hurdast ja Eisenist tänaste kogukondadeni: rahvaalgatus ja rätsepatöö Eesti Kirjandusmuuseumi digitaalarhiivis“
Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, IUT juht

12.30„Nutikad lahendused Eesti Rahva Muuseumis“
Triinu Siilbek, Eesti Rahva Muuseumi digikeskuse juhataja

12.45 „Kuidas kujutada vrakist laeva lasermõõdistuste abil“
Priit Lätti, Eesti Meremuuseumi teadur