RaRa “Infomüra”: Põhiseadus 30. Vabadused ja vaidlused | Eesti Rahvusraamatukogu

RaRa “Infomüra”: Põhiseadus 30. Vabadused ja vaidlused

Põhiseadus võeti iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis vastu 28. juunil 1992 toimunud rahvahääletusel. Tänaseni kehtiva põhiseaduse eesmärk on kindlustada ja arendada riiki, mis tagab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ning mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele.  

30 aastat pärast põhiseaduse vastuvõtmist on Eesti ühiskonnas aga mitmeid probleeme. On inimesi, kes tunnevad end kõrvalejäetuna, palju räägitakse ühiskonna lõhestumisest ning dialoogi puudumisest eliidi ja tavakodanike vahel. Ajakirjanduses tõstatatakse erinevaid probleeme sõnavabaduse, õiguse ja õigluse teemadel.  

  • Mida tähendab õigusriik või võrdse kohtlemise põhimõte praktikas?
  • Kuidas saame kindlad olla, et igaühe põhiseaduses kirja pandud õigused on kaitstud
  • Mida teha siis, kui leiab aset inimõiguste rikkumine? 

Nende ja veel paljude küsimuste üle arutlevad õiguskantsler Ülle Madise, Vabariigi Presidendi õigusnõunik Hent Kalmo ja vandeadvokaat Paul Keres. Arutelu modereerib rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist Eva Ladva

Tule, kuula ja küsi 14. juunil kell 17.30 rahvusraamatukogu väikses majas Narva mnt 11.  

Palume oma osalemine registreerida hiljemalt 13. juunil siin.

Arutelust toimub ka otseülekanne, mis jääb hiljem järelvaadatavaks.

--- 
“Infomüra” on rahvusraamatukogu arutelusari, kus kord kuus räägime aktuaalsetel teemadel. Vaata eelnevaid salvestusi RaRa YouTube’i kanalilt

 

RAAMATUD 

Põhiseaduse 100 aastapäevaks ilmunud  
Eesti Vabariigi põhiseadus : kommenteeritud väljaanne. Tartu : Iuridicum, 2020. 1280 lk. 
https://www.ester.ee/record=b5391696*est  
täistekst https://pohiseadus.ee/ 

Riigiõiguse aastaraamat 2021 / Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital. Tartu: Iuridicum, 2021. 432 lk. 
https://www.ester.ee/record=b5373000*est 
täistekst: https://juridica.ee/issue.php?id=287 

Eesti riigi põhikirä'. Uusvada : Seto Kiri, 2018. 96 lk. 
https://www.ester.ee/record=b4776339*est 

Lõhmus, Uno. Õigusriik ja inimese õigused. Tartu : Ilmamaa, 2018. 239 lk. 
https://www.ester.ee/record=b5152803*est 

Schneider, Heinrich. Taasiseseisvunud Eesti riigi- ja õigusteooria probleeme : uurimistööde kogumik. Tallinn : EBS Print, 2005. 606 lk. 
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:449391 

Maruste, Rait. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse. Tallinn : Juura, 2004. 606 lk. 
https://www.ester.ee/record=b1888374*est 

Põhiseaduse tulek : kogumik. Tallinn : SE & JS : Justiitsministeerium, 2002. 351 lk. 
https://www.ester.ee/record=b1649138*est 

Maruste, Rait. Põhiseadus ja selle järelevalve : võrdlevad selgitused. Kommentaarid. Tekstid. Tallinn : Juura, 1997. 285 lk. 
https://www.ester.ee/record=b1055950*est 

Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee : koguteos / Eesti Vabariigi Justiitsministeerium. Tallinn : Juura, 1997. 1296 lk. 
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:449674 

Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti Riigikogu kompetentsid 1992. põhiseaduse järgi. Tallinn : H.-J. Uibopuu, 1996. 119 lk. 
https://www.ester.ee/record=b1058665*est 

Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti presidendi kompetentsid 1992. aasta põhiseaduse järgi. Tallinn : H.-J. Uibopuu, 1993. 58 lk. 
https://www.ester.ee/record=b1058262*est 

 

ARTIKLID 

Kuurberg, Maris. Inimõiguste kaitse Eesti põhiseaduslikus ruumis // Inimõigused. Tallinn, 2022. Lk. 53-91. 
http://www.inimõigusteraamat.ee/ 

Kõrgemaa, Ulvi. Õigus tervisele // Sotsiaaltöö (2022) nr. 1, lk. 45-50. 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2895807*est 

36. Eesti õigusteadlaste päevade lõpudiskussioon „Põhiseaduse tulevik: areng muutmise või tõlgendamise teel“ / koostanud ja allmärkustega varustanud Katri Jaanimägi // Riigiõiguse aastaraamat 2021. Tartu, 2021. Lk. 301-323. 
https://juridica.ee/article_full.php?uri=2021_riigi_iguse_aastaraamat_2021_36_eesti_igusteadlaste_p_evade_l_pudiskussioon_p_hiseaduse_tulevik&pdf=1 

Laffranque, Julia. Põhiseadus läbi inimõigustealase Euroopa kohtupraktika prisma // Juridica (2021) nr. 1, lk. 3-21. 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2888367*est 

Lõhmus, Uno. Põhiseaduse muutmise piirangud // Juridica (2021) nr. 5, lk. 335-343. 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2891998*est 

Madise, Ülle ; Koppel, Olari. Õigusriik pandeemia ajal // Riigikogu toimetised. 43. Tallinn, 2021. Lk. 77-82. 
https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/RiTo-43.pdf 

Bogdanov, Dan ; Siil, Triin. Infotehnoloogilised võimalused põhiõiguste kaitsel // Juridica (2020) nr. 6, lk. 474-481. 
https://www.juridica.ee/article_full.php?uri=2020_6_infotehnoloogilised_v_imalused_p_hi_iguste_kaitsel&pdf=1 

Lõhmus, Maarja. Eesti põhiseadus kui idealismi, eneseteadvuse ja identiteedi kvintessents // Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2020. Tartu, 2021. Lk. 12-19. 
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/eaas/files/eaas_aastaraamat_2020.pdf 

Roosma, Peeter. Kohtunik ja poliitika ehk kuidas kaitsta põhiseadust // Eesti Üliõpilaste Seltsi album. XX. Tartu ; Tallinn, 2020. Lk. 271-276. 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2882349*est 

Madise, Ülle. Põhiseaduse areng ajaloolises ja võrdlevas vaates // Juridica (2019) nr 1, lk 3. 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2870601*est 

Kalmo, Hent ; Luts-Sootak, Marju. Eesti riik kui kunstiteos // Sirp (6. sept. 2019), lk 12. 
https://dea.digar.ee/article/sirp/2019/09/06/5.2 

Susi, Arnold. Eesti kodanikkude põhiõigustest ja nende kitsendustest // Rahvas ja riik. Tartu, 2019. (Eesti mõttelugu ; 150). Lk. 66-70. 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2878879*est 

Uibopuu, Henn-Jüri. Üldised inimõigused Eesti 1920., 1937. ja 1992. aasta põhiseadustes // Juridica (1997) nr 5, lk 235-236. 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2176898*est