Pegasus paguluses: väliseesti luulet

"Aastail 1944-1990 kujunes välja eesti pagulaskirjandus ehk väliseesti kirjandus, keskustega Rootsis, USAs ja Kanadas. Oma loomingut jätkasid juba Eestis tuntuks saanud loojad, aga kerkis esile ka uusi autoreid, kes Eestis vaid ajakirjanduses või koolialmanahhides esimesi samme olid teinud.

Väliseesti luule oli eriti pagulaselu algupoolel kodumaisest mitu sammu ees, sest tegemist oli Eesti oludega võrreldes vaba, tsenseerimata eneseväljendusega.

Kirjastustegevuses suhtuti väga hoolikalt raamatu välimusse – teosele tuli tähelepanu tõmmata iga hinnaga, sest auditoorium oli väike. Seetõttu on väliseesti luuleraamatute seas rohkelt bibliofiilseid väljaandeid, numereeritud ja autori poolt signeeritud trükiseid. Iga raamat oli kuidagi eriline, näiteks erilise trükitehnikaga, väikesetiraažiline, mõnikord autori enese illustreeritud. Paljud meie raamatukokku jõudnud väliseesti luuleraamatud sisaldavad ka huvitavaid autoripühendusi tuntud kultuuritegelastele."