Näitus: Oma riik, oma seadus | Eesti Rahvusraamatukogu

Näitus: Oma riik, oma seadus

Põhiseaduse ekspositsioon keskendub eelkonstitutsioonilistele aktidele, aga eelkõige neljale põhiseadusele – nende sünniloole ja sisule. Eraldi on välja toodud Eesti põhiseaduses olulisel kohal olevad põhiõigused ja nende käsitamine põhiseadustes.  

Tartu rahu puhul on näitusel tähelepanu pööratud rahukonverentsile ja sellele eelnenud sündmustele, aga ka Eesti delegatsiooni liikmetele, eelkõige delegatsiooni juhile Jaan Poskale, kellel on suuri teeneid Eesti riigi loomisel. Vaatluse all on ka rahulepingu tagajärjed nii siseriiklikult kui rahvusvahelistes suhetes.   

Ajastusse aitavad sisse elada arhiividokumendid, fotod ja esemed. Seda võimendavad tsitaadid nii sündmustes osalejatelt kui hilisematelt tõlgendajatelt. Näitusesaalis saab vaadata filmi „Põhiseadus 25“ (2017), mis valmis 1992. aasta põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäevaks.  

Näitus jääb rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis avatuks 30. septembrini.