Aeglased sammud – kõndija maastikus | Eesti Rahvusraamatukogu

Aeglased sammud – kõndija maastikus

Viktor Gurovi kohaspetsiifiline näitus ootab!

„Aeglased sammud – kõndija maastikus“ viib jalutuskäigule rahvusraamatukogu ümbruses ja ruumides, tuues kokku ekspeditsioonide märkmed ja visandid, Kusta Toomi põneva ajaloolise isiku ja loomingu ning Rein Muuluka maastikufotod. Rahvusraamatukogus kulgeb väljapanek jalutuskäiguna läbi tähenduslike paikade ja nurgataguste, andes võimaluse märgilise hoonega tutvumiseks veel enne, kui suur renoveerimistöö selle mitmeks aastaks sulgeb.

Projekt „Kunstnikud kogudes“ (2017– , Maarin Ektermann, Mary-Ann Talvistu) on ellu kutsutud eesmärgiga viia dialoogi kaasaegses kunstiruumis tegutsevad loovisikud ja (väike)muuseumid üle Eesti. Koostöö Eesti Rahvusraamatukoguga andis võimaluse katsetada seda koostöövormi ka teistes mäluasutustes ja laiendada kunstnike dialoogi pärandkultuuriga.

Viktor Gurov (s 1989) on kunstnik ja graafiline disainer, kes on töötanud viimased aastad nii projektiga „Kunstnikud kogudes“ kui ka Eesti Rahvusraamatukogu näituste osakonnas. Ümberlülitumine kunstnikurolli andis võimaluse igapäevatöö kõrval jätkata oma uurimuslikku kunstnikupraktikat, töötada põhjalikumalt rahvusraamatukogu kogudega ning kasutada materjaliga ümberkäimisel teistlaadi perspektiivi.

Näitus on avatud 3. detsembrini 2021.

---
2021. aasta lõpul suletakse mitmeaastaseks rekonstrueerimiseks rahvusraamatukogu hoone – Eesti 20. sajandi arhitektuuri üks tippteoseid. Avasta raamatukogu enne sulgemist veel viimast korda: www.nlib.ee/tule-meile