Summaria Iuridica

Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogus koostatav võrguväljaanne, mis sisaldab valikut raamatutest, artiklitest ja internetiallikatest aktuaalsel teemal ning valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest. Väljaanne ilmub 5 x aastas.
Ettepanekud ja kommentaarid: Tiia.Melts@nlib.ee
ISSN 1736-0404

2019 : 543, 21

Summaria Iuridica ARHIIV

2018 : 54321
2017 : 54321
2016 : 54321
2015 : 54321
2014 : 54321

Varasemad numbrid on kättesaadavad ka digitaalarhiivis DIGAR

Summaria Iuridica sisukord 1999-2012

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile.