Statistika | Eesti Rahvusraamatukogu

Statistika

Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumi ja Statistikaametiga korraldab raamatukogualast statilist tööd kõikides raamatukogu tüüpides. Statistikanäitajate kogumisel lähtutakse riikliku statistika seadusest ja EVS-ISO 2789:2014 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika standardist. 

Rahvusraamatukogu raamatukogude statistika andmebaasist on võimalik tellida erinevaid analüütilisi ülevaateid ja raamatukogude tegevusnäitajaid.

Raamatukogude statistikaga tegeleb juhtiv spetsialist Margit Jõgi, tel 630 7123, e-mail: Margit.Jogi@nlib.ee

KOOLIRAAMATUKOGUDE SATISTIKA ESITAMINE ON ALANUD!
Tähtaeg 15. oktoober

 

Leia statistikat