Statistika

Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumi ja Statistikaametiga raamatukogualaste riiklike statiliste vaatluste korraldamine kõikidele raamatukogu tüüpidele. Statistikanäitajate kogumisel lähtutakse riikliku statistika seadusest ja EVS-ISO 2789:2014 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika standardist. 

Rahvusraamatukogu kogub, töötleb ja haldab raamatukogude statistilist andmestikku. Raamatukogude tegevuse tulemust mõõdetakse põhinäitajatega ....

 

Rahvusraamatukogu raamatukogude statistika andmebaasist on võimalik tellida erinevaid analüütilisi ülevaateid ja raamatukogude tegevusnäitajaid.

Maailmaraamatukogud kaardil.   Library Map of the World

Raamatukogude statistikaga tegeleb juhtiv spetsialist Margit Jõgi, tel 630 7123, e-mail: Margit.Jogi@nlib.ee

 

Esita statistika

Kooliraamatukogude statistika esitamise tähtaeg on 10. oktoober.  Probleemide korral kirjutage margit.jogi@nlib.ee
Esita statistline aruanne Eesti Rahvusraamatukogule: statistika esitamise vorm 

Juhend statistilise aruandevormi täitmiseks rahvaraamatukogudele 
Juhend statistilise aruandevormi täitmiseks teadus- ja erialaraamatukogudele 
Juhend statistilise aruandevormi täitmiseks kooliraamatukogudele

Leia statistikat

2017 astal esitasid statistikanäitajaid 532 rahvaraamatukogu, nendest 527 munitsipaalraamatukogu, 354 kooliraamatukogu 

 

Statistikaameti andmebaas.