Statistika

Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumi ja Statistikaametiga korraldab raamatukogualast statilist tööd kõikides raamatukogu tüüpides. Statistikanäitajate kogumisel lähtutakse riikliku statistika seadusest ja EVS-ISO 2789:2014 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika standardist. 

Rahvusraamatukogu raamatukogude statistika andmebaasist on võimalik tellida erinevaid analüütilisi ülevaateid ja raamatukogude tegevusnäitajaid.

Maailmaraamatukogud kaardil.   Library Map of the World

Raamatukogude statistikaga tegeleb juhtiv spetsialist Margit Jõgi, tel 630 7123, e-mail: Margit.Jogi@nlib.ee

 

Leia statistikat