Standardimine

Info- ja dokumendihalduse standardimine

Info- ja dokumendihalduse standardimine keskendub raamatukogunduse, dokumendihalduse, kirjastamise, arhiivinduse,  muuseumi dokumentatsiooni, indekseerimise ja refereerimise teenuste ning infoteaduste valdkondadele.

Info- ja dokumendihalduse Eesti standardeid koostab põhiliselt standardimise tehniline komitee EVS/TK 22 Informatsioon ja dokumentatsioon. Komitee on informatsiooni ja dokumentatsiooni standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest vabatahtlikel ja võrdsetel alustel moodustatud kogu.

Komitee on Eesti Standardikeskuse struktuuriüksus ning tema eesmärgiks on Eesti standardite ja standardilaadsete dokumentide ettevalmistamine, ülevaatamine ning osalemine rahvusvahelises ja Euroopa standardimises oma käsitlusalal.

EVS/TK 22 liikmed:

Komitee sekretariaat tegutseb komitee liikmeks oleva Eesti Rahvusraamatukogu juures.
Kontakt: Kai Välbe, Eesti Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist, telefon 6307121, e-mail: Kai.Valbe@nlib.ee

TK 22 põhikiri (muudetud 07.05.2015)

EVS TK22 tööprogramm 2020

DOKUMENTIDE HALDAMISE standardid 19.12.19

RAAMATUKOGUNDUSE standardid 19.12.19

EVS TK 22 standardid vt ka www.evs.ee/pood

TK 22 rahvusvaheline koostöö 19.12.19

Juurdepääs töödokumentidele (komitee liikmetele, vajalik sisse logimine)