Sotsiaalteaduste kogu

Sotsiaalteaduste kogu

Sotsiaalteaduste kogu kujundamisel on sihtrühmadeks eelkõige parlament, ministeeriumid jt avaliku sektori asutused ning valdkonna spetsialistid, õppejõud, üliõpilased ja teised huvilised.

Kogu on otsitav e-kataloogist ESTER ja rahvusraamatukogu otsinguportaalist. Väljaanded asuvad erialasaalides ja raamatukogu hoidlates. Hoidlates olevat kirjandust on võimalik tellida kohalkasutamiseks või laenamiseks kõigis erialasaalides. 

 

Õigus

 • õiguse allikad ja tüvitekstid

 • õigusaktid ja kohtupraktika

 • seaduste kommenteeritud väljaanded

 • Eesti õigus

 • teiste riikide õigus

 • avalik õigus, eraõigus, rahvusvaheline õigus

Poliitika

 • politoloogia – võrdlev poliitika, valitsemine, poliitiline osalus, poliitiline ideoloogia, poliitiline kultuur jm; 

 • haldusjuhtimine – postmodernne heaoluriik, poliitika kujundamine, valitsemismustrid ja -reformid; 

 • rahvusvahelised suhted – geopoliitika, välis- ja julgeolekupoliitika, diplomaatia. 

Majandus

 • välisriikide majandus (eelkõige Euroopa riigid), rahandus, ettevõtlus, juhtimine, turundus, logistika jm; 

 • digitaalmajandus ja tehnoloogiate rakendamine ettevõtluses. 

Juhtimis- ja organisatsioonipsühholoogia

 • juhtimispsühholoogia;

 • organisatsioonikäitumine; 

 • muutuste juhtimine;

 • juhtimiskommunikatsioon; 

 • juhtimist käsitlev rakenduspsühholoogia;  

 • majandus-, müügi- ja reklaamipsühholoogia; 

 • kliendikäitumine. 

Sotsioloogia

 • ühiskonnateaduste üldkäsitlused; 

 • nüüdisaegse sotsioloogilise teooria koolkonnad ja uusimad sotsioloogilised uurimismeetodid; 

 • riikide võrdlevad käsitlused; 

 • sotsiaalse arengu ja sotsiaalsete protsesside erikäsitlused.

Infoteadused

 • teadusraamatukogude temaatika;

 • Eesti Rahvusraamatukogu arengusuundi toetav kirjandus; 

 • raamatukogude roll digiajastul;

 • infopädevuse arendamine ja infospetsialistide koolitus;

 • raamatukoguteenuste kujundamine ja hindamine;

 • raamatukogude töökorraldus ja juhtimine;

 • e-raamatukogud;

 • kogude kujundamine;

 • raamatukogude ajalugu.

Rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded

ÜRO ning selle allorganisatsioonide materjale: EBRD, ICAO, ILO, IMF, IMO, OECD, OSCE, UNESCO, UNWTO, WHO, WTO ning valikuliselt väljaandeid organisatsioonidelt: AI, COE, EFTA, IOM, IPU, NATO, OPEC, UNICEF, WIPO, World Bank jt:  

 • ametlikud dokumendid;

 • kohtulahendid;

 • rahvusvahelised lepingud ja lepingute kommentaarid;

 • analüüsid ja statistikakogumikud;

 • aastaraamatud;

 • konverentside materjalid;

 • aruanded.

Valik rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaase:

Euroopa Liidu väljaanded

 • ELi institutsioonid; 

 • õigus; 

 • energia ja transport, ettevõtlus ja tööstus; 

 • haridus ja kultuur, infoühiskond ja meedia; 

 • inimõigused;  

 • ühine välispoliitika; 

 • justiits- ja siseasjad; 

 • muu rakenduspoliitika.