Nõukogud | Eesti Rahvusraamatukogu

Nõukogud

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu:

Peeter Rahnel, nõukogu esimees - peeter.rahnel@riigikogu.ee

Signe Kivi - signe.kivi@riigikogu.ee

Mihhail Lotman - mihhail.lotman@riigikogu.ee

Andres Kollist - andres.kollist@tlulib.ee

Priit Pirsko - priit.pirsko@ra.ee

Antero Habicht antero.habicht@riigikogu.ee 

Mihkel Kaevats - mihkel.kaevats@kul.ee

Nõukogu sekretär

Kristi Soone - kristi.soone@nlib.ee

 

Eesti Rahvusraamatukogu teadusnõukogu

Eesti Rahvusraamatukogu teadusnõukogu on Rahvusraamatukogu juures tegutsev nõuandev kogu. Teadusnõukogu tegevuse eesmärk on nõustada Rahvusraamatukogu teadusraamatukogu rolli täitmisel, aidates kaasa raamatukogu arengule.

Teadusnõukogu koosseis:

Janne Andresoo - Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Kristel Veimann - Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht

Helen Eenmaa-Dimitrieva  - Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Martin Ehala - Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Toomas Hiio - Eesti Sõjamuuseum

Indrek Ibrus - Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Mari-Liis Jakobson - Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut

Krista Kodres - Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia

Juhan Kreem - Tallinna Linnaarhiiv

Piret Lotman - Eesti Rahvusraamatukogu

Mart Meri - Eesti Instituut

Aija Sakova - Eesti Kirjandusmuuseum

Toomas Siitan - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Martin Eessalu - Eesti Kirjandusmuuseum

Marek Tamm - Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut

Arvi Tavast - Eesti Keele Instituut

Jaan Undusk - Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Sirje Virkus - Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut

Lauri Mälksoo - Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Andres Kollist - Tallinn Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Krista Aru - Tartu Ülikooli Raamatukogu