Sümbioos. Kadi Kiipus

Näitusel on esitatud Kadi Kiipuse autoriköiteid eesti kunstiraamatutele. Ekspositsioon koosneb kolmekümnest erineva kunstniku monograafiast ja kataloogiköitest ning on inspireeritud eesti kunstnike loomingulisest käekirjast ja selle põhjal tekkinud muljest või emotsioonist.